Індивідуальне завдання до теми 5 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Індивідуальне завдання до теми 5 

Підготуйте повідомлення щодо наявної в Україні судової практики розгляду клопотань про відкладення розгляду справи, відповідно по матеріалах судової практики:

1. Господарського суду міста Києва

2. Господарського суду міста Сєвастополя

3. Господарського суду АР Крим

4. Господарського суду Вінницької області

5. Господарського суду Волинської області

6. Господарського суду Дніпропетровської області

7. Господарського суду Донецької області

8. Господарського суду Житомирської області

9. Господарського суду Закарпатської області

10. Господарського суду Запорізької області

11. Господарського суду Івано-Франковської області

12. Господарського суду Київської області

13. Господарського суду Кіровоградської області

14. Господарського суду Луганської області

15. Господарського суду Миколаївської області

16. Господарського суду Одеської області

17. Господарського суду Полтавської області

18. Господарського суду Рівненської області

19. Господарського суду Сумської області

20. Господарського суду Теорнопільської області

21. Господарського суду Харківської області

22. Господарського суду Херсонської області

23. Господарського суду Хмельницької області

24. Господарського суду Черкаської області

25. Господарського суду Чернівецької області

26. Господарського суду Чернігівської області

 

Індивідуальне завдання до теми 6

 

Підготуйте повідомлення щодо логічних, структурних, лінгвістичних вимог юридичної техніки при складанні наступних господарсько-правових документів:

1. Позовної заяви

2. Апеляційної скарги

3. Касаційної скарги

4. Мирової угоди

5. Заяви про відкриття виконавчого провадження

6. Довіреності

7. Статуту

8. Протоколу зборів засновників

9. Наказу

10. Акту

11. Контракту на управління підприємством

12. Ділового листа

13. Телефонограми

14. Заяви про порушення справи про банкрутство

15. Супровідного листа до проекту договору

16. Протоколу узгодження розбіжностей до договору

17. Договору поставки

18. Договору оренди

19. Договору лізингу

20. Агентський договору

21. Договору перевезення вантажів

22. Договору транспортного експедирування

23. Договору перевезення вантажу залізницею

24. Претензії про сплату неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції

25. Відзивів на апеляційну та касаційну скаргу

26. Скарги на дії відділу Державної виконавчої служби

 

 

Індивідуальне завдання до теми 7

 

Підготуйте повідомлення щодо наявної в Україні судової практики розгляду господарських справ про визнання договору недійсним, відповідно по матеріалах судової практики:

1. Господарського суду міста Києва

2. Господарського суду міста Сєвастополя

3. Господарського суду АР Крим

4. Господарського суду Вінницької області

5. Господарського суду Волинської області

6. Господарського суду Дніпропетровської області

7. Господарського суду Донецької області

8. Господарського суду Житомирської області

9. Господарського суду Закарпатської області

10. Господарського суду Запорізької області

11. Господарського суду Івано-Франковської області

12. Господарського суду Київської області

13. Господарського суду Кіровоградської області

14. Господарського суду Луганської області

15. Господарського суду Миколаївської області

16. Господарського суду Одеської області

17. Господарського суду Полтавської області

18. Господарського суду Рівненської області

19. Господарського суду Сумської області

20. Господарського суду Теорнопільської області

21. Господарського суду Харківської області

22. Господарського суду Херсонської області

23. Господарського суду Хмельницької області

24. Господарського суду Черкаської області

25. Господарського суду Чернівецької області

26. Господарського суду Чернігівської області

 

Індивідуальне завдання до теми 8

 

Підготуйте повідомлення щодо наявної в Україні судової практики розгляду справ про визнання договору поставки недійсним, відповідно по матеріалах судової практики:

1. Господарського суду міста Києва

2. Господарського суду міста Сєвастополя

3. Господарського суду АР Крим

4. Господарського суду Вінницької області

5. Господарського суду Волинської області

6. Господарського суду Дніпропетровської області

7. Господарського суду Донецької області

8. Господарського суду Житомирської області

9. Господарського суду Закарпатської області

10. Господарського суду Запорізької області

11. Господарського суду Івано-Франковської області

12. Господарського суду Київської області

13. Господарського суду Кіровоградської області

14. Господарського суду Луганської області

15. Господарського суду Миколаївської області

16. Господарського суду Одеської області

17. Господарського суду Полтавської області

18. Господарського суду Рівненської області

19. Господарського суду Сумської області

20. Господарського суду Теорнопільської області

21. Господарського суду Харківської області

22. Господарського суду Херсонської області

23. Господарського суду Хмельницької області

24. Господарського суду Черкаської області

25. Господарського суду Чернівецької області

26. Господарського суду Чернігівської області

 

Методи навчання

 

Навчальна дисципліна «Складання господарсько-правових документів» покликана забезпечити систематичне вивчення студентами основ правового регулювання діяльності підприємств, зокрема правову регламентацію їх створення, укладення господарських договорів, організацію реалізації і приймання послуг, продукції і товарів за кількістю і якістю, організацію ведення претензійно-позовної роботи та т.ін..

Методологія вивчення дисципліни і оцінювання знань слухачів заснована на індивідуально-диференційованому, компетентністно-орієнтованому навчанні.

Мета викладання навчальної дисципліни досягається шляхом проведення практичних занять, організації самостійної та індивідуальної работи студентів відповідно до робочої навчальної програми.

Головна спрямованість практичних занять - створення такої атмосфери, аби студент працював самостійно, послідовно, систематично не лише вдома, але й у навчальному закладі при виконанні того чи іншого практичного завдання під контролем та за підтримки викладача. При проведенні практичних занять створюється інтерактивне середовище, яке сприятиме розвитку у студентів творчого мислення, уміння вирішувати інноваційні завдання за допомогою вирішення навчально-проблемних ситуацій, що відповідають особливостям їх майбутньої професійної діяльності.

Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і виконання поточних практичних занять, а також самостійне вивчення окремих тем під керівництвом викладача.

Інформаційно-методичним забезпеченням самостійної роботи студентів є перелік питань для самостійної підготовки, що передбачені планами практичних занять, а також список літератури до теми.

Загальною методичною вимогою вивчення курсу є вироблення особистісно-практичного відношення слухачів до проблем документального забезпечення юридичного супровіду господарської діяльності на основі осмислення навчальної і наукової літератури. Основною рекомендацією із самостійного одержання і поглиблення знань з дисципліни є опрацювання та критичне осмислення рекомендованої літератури, насамперед нормативно-правових актів, а також підготовка схем і порівняльних таблиць.

Проблемно-пошукові питання до кожної з тем курсу покликані підготувати слухача до проведення ним самостійної дослідницької роботи.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи спрямовані на закріплення навчального матеріалу. Їх виконання передбачає засвоєння основного змісту тем курсу. Разом з тим, виконання таких завдань потребує творчого підходу з боку студента, вміння самому ставити додаткові питання та давати на них відповіді, оцінювати результати власної роботи та порівнювати їх з іншими, застосовуючи загальнокультурні та професійні компетенції для аналізу типових і нестандартних ситуацій.

Всі види занять навчальної дисципліни “Складання господарсько-правових документів”повинні проводитися в навчальних аудиторіях з використанням відповідних дидактичних і технічних засобів навчання.

Методи контролю

 

Контроль за засвоєнням знань здійснюється декількома способами: застосовуються різні форми опитування, виконання реферативних завдань, написання контрольних робіт на практичних заняттях, а також систематичне проведення модульного контролю, складання заліку.

При виставленні оцінок враховуються, насамперед, знання, розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї, а не особисте відношення до них тих, хто відповідає.

Успішність засвоєння курсу визначається за допомогою ухваленої шкали оцінювання.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.225.221.130 (0.013 с.)