Поезії «Блакитна Панна», «Іванові Франкові», «Інфанта» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поезії «Блакитна Панна», «Іванові Франкові», «Інфанта»· Ідеолог модернізації української літератури. Його творчість — перша декларація ідей і форм символізму.

· Український поет-патріот, перекладач, критик, історик літератури, займався режисерською та акторською діяльністю, писав праці з історії національного театру, світової драматургії, активний громадський діяч.

· Вороний був одним із засновників Української Центральної Ради. У 1917 р. один із засновників і режисерів Українського національного театру. Репресований у 1934 році. Розстріляний за вироком особливої трійки УНКВС Одеської області. 10 листопада 1957 року рішенням президії Кіровоградського обласного суду Миколу Вороного було реабілітовано.

· Уся мозольна праця поета, вченого, громадянина була присвячена рідній Україні, яку він любив так само пристрасно, як красу і справедливість.

· Новаторство Миколи Вороного виявилося в розширенні музичних можливостей українського вірша. Джерелом його поезії є мелос, мелодія.

Микола Вороний
Псевдоніми Арлекін, Кіндратович, Віщий Олег, Микольчик, Homo, Sirius, М. В., М-У-ко.
Дата народження 24 листопада (6 грудня) 1871
Дата смерті 7 червня 1938 (66 років)
Мова творів українська
Рід діяльності письменництво, театр
Роки активності 1893—1926
Напрямок модернізм
Жанр поема, вірш
Поетичні збірки Magnum opus («головний твір»)   «Ліричні поезії» (1911), «В сяйві мрій» (1913), «Євшан-зілля» (1917), «За Україну!» (1921)   Поема «Євшан-зілля»

 

-1-

Основні віхи життєвого і творчого шляху М. Вороного (опорний конспект)

Освіта  
Життєві віхи та позиція  
Різнобічна діяльність  
Поетична творчість  
Микола Вороний (1871 – 1938) Модерніст, символіст, реаліст

 


Тематика, мотиви й проблематика творів М. Вороного

Тематика Твори
  «Іванові Франкові» «На Тарасовій горі» «Пам’яті Миколи Лисенка» «До моря»
  «На скелі» «Нічого, нічого…» «Ні, не забув»
  «За Україну» «Край мій рідний» «Євшан-зілля»
    «Молодий патріот» «Старим патріотам»
  «Дівчині» «Гей, хто має міць!» «Коли ти любиш рідний край»
  «Блакитна панна»

Аналіз поезії «Блакитна Панна»

· Історія написання: нове XIX століття ознаменувалося зростанням напруження в суспільному, політичному житті. У цій ситуації митці-модерністи намагаються осмислити епоху шляхом пізнання метафізичних (духовних) процесів і зламів, що спричиняють появу хаосу. Микола Вороний як яскравий представник символізму також у пошуках вічних цінностей — однією з яких є мистецтво, народжене з гармонії краси.

· Рік створення: ____________________________________________________________________

· Напрям: ______________________________ Течія: _________________________________

· Збірка: __________________________________________________________________________

· Рід: ______________________________________________________________________________

· Жанр: ____________________________________________________________________________

· Тематичний різновид: _____________________________________________________________

· Тема: ____________________________________________________________________________

· Ідея: звеличення краси й природи; возвеличення природи, життя як джерела творчої енергії.

· Мотиви: «краса природи»; «гармонія»; «буяння життя»; «джерела творчості».

· Символічні образи:

o Блакитна Панна (символ життя, весни, божественної присутності, краси й гармонії);

o блакить (символ ____________________________________________________________);

o «Осанна!» (символ _________________________________________________________).

· Віршовий розмір: нерівностопний хорей.

· Художні засоби виразності: епітет, символ, персоніфікація, метафора, порівняння, інверсія, повтор:

o епітети: весна запашна, _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

o метафори: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

o порівняння: а вона, як мрія сна чарівн а;

o анафора: має крилами Весна запашна;

o окличні речення: ось вона – Блакитна Панна!; Їй виспівує:«Осанна!»

 

· Словник

o Гротеск - тип художньої образності, що відкрито й свідомо створює особливий - неприродний, химерний, дивний світ.

 

-3-

 

o Блават - волошка; шовкова тканина блакитного кольору.

o Арабеска - вид орнаменту з геометричних фігур, стилізованого листя, квітів, що поширився в Європі під впливом арабського мистецтва.

o Камея - виріб із каменю або черепашки, що має художнє рельєфне зображення.

o Фреска - картина, написана водяними фарбами по свіжій вогкій штукатурці.

 

 

Аналіз поезії «Блакитна панна»
(з точки зору стильових течій)

Символізм Неоромантизм Реалізм
Весна — символ пробудження, молодості, кохання. Легкість, витонченість форми. Не зовсім зрозумілі, туманні асоціації «Емблематичність» весна — панна (дівчина красна). Зв’язок із фольклором (постійні епітети, поетичний паралелізм). Пісенність Краса весни як явища природи; піднесення душі під впливом краси природи. Єдність краси природи і мистецтва

Аналіз поезії «Іванові Франкові»

· Тема: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· Ідея: показати, що автор не відмовляється висвітлювати проблеми суспільства, але при цьому хоче «бути цілим чоловіком», тобто у гармонії з собою.

· Вірш написаний у формі послання, яке має конкретного адресата, але, безперечно, може бути адресоване й ширшій аудиторії.

· У кінці поезії М. Вороний виголошує своє творче кредо: «Моя девіза: йти за віком І бути цілим чоловіком!». У цілому митець погоджується з опонентом у тому, що поет вільний обирати предмет творчості, аби тільки б його бачення було ширше. Тому М. Вороний «іде за віком» (тобто не відмовляється від важливості висвітлювати актуальні, злободенні проблеми суспільства), але найголовнішим для нього є при цьому зберегти свою «цілість», тобто внутрішню гармонію.

 

 

Аналіз поезії «Інфанта»

· У поезії М. Во­роний розмірковує над враженням, яке справила на нього старо­винна картина під такою ж назвою. Літературний рід: лірика.

· Вид лірики: інтимна.

· Жанр: ліричний вірш.

· Провідний мотив: ліричний герой оспівує ідеалізований жіночий образ - образ вічної краси.

· Ідея:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

-4-

Бліц-опитування

1. М. Вороний народився… ______________________________________________________________

2. Його батьками були…_________________________________________________________________

3. Освіту здобув у…_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

4. Мріяв стати…________________________________________________________________________

5. Працював у…________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6. Стає ініціатором видання альманаху, метою якого є…______________________________________

_____________________________________________________________________________________

7. Причиною еміграції у 1920 р. було…_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Повертається в Україну в…_____________________________________________________________

9. Є представником літературного напряму…________________________________________________

10. Я запам’ятав такі поезії… _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

11. М. Вороний закликав українських письменників до…______________________________________

_____________________________________________________________________________________

12. Був поетом,…________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Теорія літератури

Символізм (від гр.— знак) — літературний напрям, що сформувався у французькій літературі 70-х років XIX ст., а пізніше увійшов і в інші європейські літератури. На думку теоретиків і практиків цього напряму (Артюр Рембо, Поль Верлен, Стефан Малларме), художня творчість має передавати за зовнішнім зображенням і його приховану внутрішню суть. Літературний твір може передати спілкування людей не стільки через слова, як через діалог їхніх душ.

Творчість символістів — француза Поля Верлена, австрійця Райнера Марії Рільке, бельгійців Еміля Верхарна й Моріса Метерлінка, норвежця Генрика Ібсена, росіянина Олександра Блока — збагатила світову літературу яскравими художніми узагальненнями, незвичайними поетичними образами.

В українській літературі символізм представляє творчість Петра Карманського, Миколи Вороного, Василя Пачовського, Миколи Філянського, Олександра Олеся, Спиридона Черкасенка, Грицька Чупринки, раннього Павла Тичини. Ці поети наблизили вірші до музики, виявили високу культуру художнього слова, їхні твори особливо збагатили українську інтимно-особистісну лірику, піднесли її на рівень світових зразків.

 

-5-

 

 


Т е м а 2

Олександр Олесь (О.Кандиба). Загальний огляд творчості поета.

Поезії «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!»,

«З журбою радість обнялась»

· Олександр Олесь вважається одним із зачинателів українського __________________________.

· Модерністська основа світовідчування поета виявилася в трагічному протиставленні мрій і реальності, минущого й вічного.

· Його творчості притаманні й риси неоромантизму, й символізму, й реалізму.

· Усього Олесь написав ____ поетичних збірок, більше _____ драм, а також численні опоетизовані народні казки, поеми, фейлетони, мистецькі переклади з інших мов, що є великою творчою натхненною працею.

· У літературний процес він увійшов і утвердився як тонкий лірик, співець краси й сили кохання, природи й долі рідного краю, поет надії і віри.

· Понад 80 відомих композиторів клали рядки О. Олеся на музику.

Олександр Олесь
Прізвище, ім’я, по батькові Псевдоніми Олександр Іванович Кандиба   Олександр Олесь
Дата народження 5 грудня 1878 року
Дата смерті 22 липня 1944 року (65 років)
Мова творів українська
Рід діяльності письменник, поет, драматург
Роки активності 1906 – 1944
Напрямок модернізм
Основні твори · збірка «З журбою радість обнялась», збірка «Княжа Україна», драматична поема «Ніч на полонині», драматичний етюд «По дорозі в Казку»

 

-6-

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 1403; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.96.86 (0.019 с.)