Невербальна комунікація як ознака нещирості 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Невербальна комунікація як ознака нещиростіНевербальна поведінка людини нерозривно пов’язана з її психічними станами і служить засобом їх вираження. У процесі спілкування невербальна поведінка постає об’єктом тлумачення не сама собою, а як показник прихованих для безпосереднього спостереження індивідуально-психологічних і соціально-психологічних характеристик особистості. На основі невербальної поведінки розкривається внутрішній світ особистості, здійснюється формування психічного змісту спілкування та спільної діяльності. Люди доволі швидко пристосовують свою вербальну поведінку до мінливих обставин, але мова тіла виявляється менш пластичною [1]. Прочитання подібного роду елементів поведінки співрозмовника сприяє досягненню високого ступеня взаєморозуміння. Відстеження такої інформації в ході будь-якого комунікаційного акту дає відомості про морально-особистісний потенціал партнера, про його внутрішній світ, настрій, почуття та переживання, наміри та очікування, ступень рішучості його відсутність. Невербальна комунікація є обмін невербальними повідомленнями між людьми, а також їх інтерпретацію. Вона можлива, тому що за всіма цими знаками і символами в кожній культурі закріплено певне значення, зрозуміле оточуючим [2]. Вже стародавнім людям було ясно, що поведінка людини залежить від її внутрішнього стану. У Стародавньому Китаї при спробах виявити брехню звертали увагу на реакції організму, викликані страхом, наприклад, на сухість у роті. Допитуваний відповідав на запитання з сухим рисом в роті. Його визнавали винним, якщо після допиту він не міг повністю виплюнути рис. У Стародавній Індії визначали брехливість відповідей і, відповідно, винність по зміні сили удару в гонг: підозрюваний повинен був тихо ударяти, відповідаючи на запитання про обставини справи. А в Африці підозрюваним пропонувалося передавати один

* Студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Коваленко А. Б.

одному крихке пташине яйце, поки хто-небудь його і не розчавить від хвилювання. Зрозуміло, при цьому ніколи не враховувалося, що людина може боятися судової помилки і незаслуженого покарання. За всіма цими прийомами видно, що люди вже тоді припускали: у з'ясуванні істини ключове значення мають механізми несвідомої реакції організму. Надалі ці принципи і було покладено в основу роботи детектора брехні [3]. Подання про брехню як про внутрішній конфлікт правдивого і неправдивого комплексів уявлень, дане О. Ліпман, здається найбільш доречним для пояснення особливостей поведінки людей, що брешуть.

Пластика. Потиск плечима являє собою приклади дії, яка з метою відмінності її від всіх інших відомих жестів називають емблемою. Так само як трапляються обмовки в мові, бувають промахи і в рухах - це і є емблеми, що видають інформацію, яку людина намагається приховати. Ці «зрадницькі» емблеми можуть демонструватися знову і знову, але зазвичай ні сам брехун, ні його жертва не помічають їх [4]. Ілюстрація - це ще один тип рухів тіла, який може бути ознакою обману. Цей тип рухів тіла названий так тому, що ілюструє мову. Способів ілюстрацій багато: можна промальовувати в повітрі хід думки рукою, ніби диригуючи своєю промовою; можна малювати руками в повітрі або зображати дії, що повторюють або посилюють сказане. Ілюстрації часто плутають з емблемами, проте важливо вміти їх розрізняти: якщо кількість емблематичних «обмовок» при нещирості збільшується, кількість ілюстрацій зазвичай зменшується [4]. Наступний тип рухів тіла, маніпуляції, в інтерпретації яких часто виникає ризик сприймання як ознак обману. Маніпуляції можуть означати, що людина засмучена, проте це не завжди так. Хоча люди і думають, що збільшена кількість маніпуляцій є надійною ознакою обману, це не відповідає істині. До маніпуляцій відносяться всі ті рухи, якими обтрушують, масажують, потирають, тримають, щипають, колупають, чешуть іншу частину тіла або здійснюють будь-які інші дії з нею. Є інформація, що дозволяє припустити, що деякі маніпуляції свідчать про дискомфорт. Звичка колупати виявлена ​​у психіатричних хворих, що приховують свій гнів. Хворі, які відчувають сором, зазвичай прикривають очі. Однак ці експериментальні дані отримані на основі звичного уявлення, що дискомфорт збільшує кількість маніпуляцій [5]. Зазвичай вважається, що, коли люди відчувають себе не в своїй тарілці або нервують, вони соваються і здійснюють неспокійні рухи, і це досить добре обґрунтовано наукою. Маніпуляції почісування, здавлювання, колупання, прочищення отворів стають більш інтенсивними в міру збільшення дискомфорту будь-якого виду [6].

Мімічні ознаки нещирості. Обличчя є дуже цінним джерелом інформації для верифікатора. Одні вирази обличчя підтримують брехню, даючи нам невірну інформацію, інші ж - видають правду, бо виглядають фальшиво, і справжні почуття просочуються крізь всі спроби приховати їх. У якийсь момент обличчя, будучи брехливим, може виглядати цілком переконливо, проте вже за мить можуть проявитися потаємні думки. Більшість людей не може відразу ж розкусити брехуна лише тому, що не вміє відрізняти щирі вирази обличчя від помилкових.Якщо у людини під час розмови помічається безліч асиметричних виразів обличчя, то, швидше за все, її емоції нещирі, хоча це зовсім не означає, що асиметрія завжди є доказом нещирості.Але є й інші способи приховувати свої справжні почуття, не маючи можливості придушити їх. Можна прикрити їх усмішкою, хоча це і не усуває ознак емоцій в рухах чола і повік. Можна напружити інші м'язи, що викликають зворотній рух, щоб у результаті вираз обличчя не змінився. Наприклад, задоволену посмішку можна приховати, якщо стиснути губи і підняти підборіддя. Однак рух протидіючих м'язів сам по собі може видати обман, так одночасний рух і тих, і інших м'язів надає обличчю неприродний, натягнутий вираз. Кращим способом приховати своїх почуттів є повне усунення рухів м'язів обличчя. Але це важко зробити, особливо коли емоція зачіпає ті м'язи, які дають вірні ознаки емоцій.Несвоєчасність виразу обличчя по відношенню до мови, інтонацій і рухів тіла є також ознакою нещирості емоцій [ 7 ].

Список використаних джерел:

1. Харченко Л. П. Особливості застосування невербальних засобів ділового спілкування методологія й методи соціальної роботи / Л. П. Харченко// Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2013. - № 4. - С. 58-65.

2. Морозов В.П. О взаимосвязи эмоционально-психологических характеристик человека при восприятии их по голосу и внешнему виду говорящего (к проблеме “психологического детектора лжи”) // Труды Международной конференции информатизации правоохранительных систем. М., 2000.

3. Экман П. Психология лжи / П. Экман. – СПб:, Питер 2000. – 381с.

4. Дюпра Ж. Ложь. Саратов: Издво "Новь " П. С. Феокритова, 1905.

5. Знаков, В.В. Неправда, ложь и обман как проблемы психологии понимания / В.В. Знаков // Вопросы психологии. – 1993. – № 2. – С. 9–16.

6. Гусейнов, Г.Ч. Ложь как состояние сознания / Г.Ч. Гусейнов // Вопросы философии. – 1989. – № 11. – С. 64–76.

7. Лабунская В. А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание / В. А. Лабунская. –. Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 608 с.

 

 

Вавілова А.С. *Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 202; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.149.205 (0.009 с.)