Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємстваЗробивши аналіз та оцінивши діяльність ТзОВ “Імперія жирів” можна запропонувати такі шляхи удосконалення діяльності підприємства:

1) постійно оновлювати та закупляти сучасне обладнання для виробництва високоякісної продукції;

Завдяки інноваційному обладнанню та устаткуванню:

– збільшаться обсяги випуску продукції;

– стане можливим розширювати асортимент продукції;

– скоротяться витрати на обслуговування обладнання (електроенергія та інші необхідні ресурси для виробництва продукції: сировина, матеріали, паливо, комплектуючі);

– буде збільшуватися час роботи обладнання;

– різко зменшиться кількість неполадок під час роботи обладнання і відповідно зменшиться кількість простоїв на виробництві.

2) розширювати площу виробничого цеху та складських приміщень;

Територія підприємства (земельні ділянки) та наявність вільних грошових коштів дозволяє розширити площу цеху та складів.

Розширюючи виробничу площу та складські приміщення підприємство отримає такі переваги:

– збільшиться кількість встановленого обладнання в цеху, що відповідно приведе до збільшення обсягів випуску продукції;

– збільшиться кількість робочих місць;

– зросте виробничий потенціал підприємства, що приведе до зростання частки продукції підприємства на українському ринку;

– із збільшенням площі складів для зберігання готової продукції, сировини і матеріалів підприємство отримає можливість зберігати на складах сировину та готову продукцію довший період часу та в більшій кількості;

– зникне проблема із великою кількістю готової продукції у виробничому цеху та повним заповненням складів, що ускладнювала роботу працівникам цеху та зменшувала час зберігання продукції.

3) підприємству необхідно закупити новий автотранспорт для перевезення і доставки сировини, матеріалів та готової продукції або капітально ремонтувати наявний у нього транспорт на балансі;

Якісний ремонт наявного автотранспорту або закупівля нових вантажівок дозволить підприємству скоротити витрати на обслуговування зношеного автотранспорту та збільшити швидкість доставки сировини на підприємство, а готової продукції дистриб’юторам.

4) проводити постійне підвищення кваліфікації працівників підприємства та навчання персоналу;

5) постійно вдосконалювати технологію виробництва маргаринової продукції наявного асортименту та створення нової конкурентоспроможної продукції;

Як показує практика впровадження інновацій на підприємстві та розширення асортименту продукції – зміцнює конкурентні позиції компанії на ринку України

6) постійно здійснювати пошук нових дистриб’юторів та торговельних партнерів як в Україні, так і в країнах Південно-Східної Європи, Польщі, Росії, Білорусії, країн Середньої Азії, Туреччини;

Формування нових та надійних зв’язків із іноземними партнерами дозволить компанії розширити свою зовнішньоекономічну діяльність, збільшити експорт продукції, отримати іноземні інвестиції для розширення і вдосконалення виробництва, посилення позицій продукції яка є брендом, отримати позитивну репутацію підприємства на зовнішньому ринку.

7) активно впроваджувати сучасні новітні технології, а саме сучасну комп’ютерну техніку та комп’ютерні програми у всіх відділах підприємства;

Особливу увагу слід приділити впровадженню сучасного програмного забезпечення для відділів: логістики – для формування найбільших оптимальних маршрутів для автотранспорту, скорочення запасів на складах; служби якості – вдосконалення методів перевірки якості продукції завдяки комп’ютерному моделюванню; виробничої служби – впровадження ефективної автоматизації виробничого процесу; для інших відділів – здійснити закупівлю сучасної офісної техніки: принтерів, сканерів, факсів, ксероксів, телефонів, а також кондиціонерів;

8) впроваджувати “систему активних продажів”, яка як показує досвід впровадження її підприємством – збільшує обсяги продажів маргаринової продукції в короткі строки;

9) зміцнення позицій компанії на ринку В2В;

10) продовжувати застосування трейд-маркетингових заходів, реклами на телебаченні, радіо, в інтернеті;

11) частіше здійснювати оновлення на сайті компанії, щоб усі хто бажає дізнатись більше про підприємство або хоче співпрацювати із ним: потенційні дистриб’ютори, постачальники, торговельні партнери, а також студенти, практиканти, стажери і т.д.

У стратегічних планах підприємства також передбачені заходи для вдосконалення роботи підприємства та збільшення обсягів продажу продукції.

Заходи поступово впроваджуються на підприємстві і заслуговують на те, щоб їх внести до переліку пропозицій щодо вдосконалення роботи підприємства.

Керівництво ТзОВ “Імперія жирів” чудово розуміє які існують проблеми у роботі власної компанії та які заходи необхідно здійснити для вирішення проблем і створення сприятливих умов для ефективної діяльності підприємства.

Аналізуючи та оцінюючи діяльність ТзОВ “Імперія жирів” я згідний із керівництвом компанії у прийнятті заходів щодо збільшення обсягів продажу продукції та виведення нового асортименту маргаринової продукції на споживчий ринок, а саме:

– розширювати ринок збуту продукції компанії завдяки власним дослідженням ринку та активної співпраці з дистриб’юторами компанії;

– підвищувати рівень споживання маргаринів на вже освоєних територіях за допомогою “креативної рекламної кампанії” та цікавих акцій для споживачів продукції у формі різноманітних знижок;

– проведення спільних заходів локального характеру із дистриб’юторами зі стимулювання збуту в окремих регіонах та вдосконалення системи продажів та заходів із просування продукції бренду;

– виведення рідких маргаринів на споживчий ринок за доступними цінами, що дозволить збільшувати випуск інноваційного продукту, збільшити довіру споживачів до рідкого маргарину – завдяки його споживчим властивостям та широким застосуванням.

 

 

 

ВИСНОВКИ

Після проведених досліджень можна зробити наступні висновки.

ТзОВ “Імперія жирів” – є одним із лідерів виробництва високоякісної маргаринової продукції на території України. Продукція компанії випускається під власними торговими марками “Маселко” – для споживчих маргаринів та “Лорен” – для професійних маргаринів, які використовують підприємства харчової промисловості. Маргарини торгової марки “Маселко” є брендом на території України.

Підприємство оснащено 3 сучасними лініями з виробництва:

1) м’яких фасованих маргаринів – потужністю 0,8 т/год.;

2) кулінарних маргаринів – 2 т/год.;

3) маргаринів для пошарового тіста – 1 т/год.

На сьогодні асортимент продукції представлений 3 групами продуктів:

1) 10 видів бутербродних маргаринів, маргарини у поліпропіленовому стаканчику (м’які), маргарин бутербродний ваговий;

2) 10 видів професійних маргаринів – пропонуються підприємствам харчової промисловості для використання у виробництві кулінарних, кондитерських та хлібобулочних виробів;

3) 3 види кулінарних маргаринів – без торгової марки (лише ідентифікатор “Шеф” – графічний елемент на упаковці товару), враховуючи класичність продукції, де визначальними є ціна, способи застосування та власна назва (“Сонячний”, “Вершковий”, “Десертний”) [28].

Із 2010 року компанія розпочала виготовлення рідкого маргарину, який використовується підприємствами харчової промисловості. Інноваційний продукт є особливим тому, що ТзОВ “Імперія жирів” – перше підприємство в Україні, яке розпочало виготовляти рідкий маргарин і на даний час у компанії немає конкурентів на території нашої країни.

Протягом 5 років діяльності підприємства було створено 3 інноваційних продукти, які зміцнили конкурентні позиції підприємства та стали популярними серед споживачів та підприємств харчової промисловості: “Маселко “Європейське” – ідеальне для кухні”, маргарин у брикеті “Chef” ТМ “Маселко”, “рідкий маргарин”.

Сильний бренд, налагоджена система виробництва та логістики дозволяє підприємству щоденно пропонувати якісну продукцію великій кількості споживачів. З перших днів свого заснування компанія орієнтувалася на створення широкого асортименту рослинножирової продукції високої якості.

Організаційна структура на ТзОВ “Імперія жирів” є лінійно-функціональною і складається з 10 відділів. Основний принцип – розмежування повноважень і відповідальності за функціями та прийняття рішень по вертикалі.

Характеристика техніко-економічних показників показала, що ефективність діяльності підприємства протягом 4 років поступово зростала, особливо в 2012 році. Відбулося зниження деяких показників у 2010-2011 роках, але воно було незначним і суттєво не вплинуло на діяльність підприємства.

Під час аналізу планово-економічної діяльності було наведено організаційну структуру виробничої служби на підприємстві, проведено аналіз основних засобів підприємства та оцінку ефективності їх діяльності, обсяги виручки від реалізації та чистого прибутку. Планування випуску продукції відбувається на підприємстві відповідно до обсягів замовлень від офіційних дистриб’юторів компанії. На даний час підприємство співпрацює із 38 дистриб’юторами, які знаходяться майже в кожному регіоні України та 12 постачальниками сировини і матеріалів для виробництва маргаринової продукції.

Здійснюючи аналіз управління персоналом на підприємстві наведено основні принципи політики з управління персоналом, особливості кадрової політики в компанії, порядок нарахування заробітної плати та її форми на підприємстві, механізм нарахування доплат і надбавок. Був проведений аналіз показників руху персоналу протягом 2009– 2012 років. Показник сталості персоналу показав найбільше значення у 2011 році – 85,3%, у цьому році колектив підприємства був найстабільнішим за 4 роки. Також наведено структуру персоналу за якісним та кількісним складом.

Був здійснений аналіз маркетингової та логістичної діяльності підприємства під час якого була наведена організаційна структура відділу логістики та його детальний аналіз його діяльності та оцінка маркетингових заходів, що здійснювались на підприємстві.

ТзОВ “Імперія жирів” має близько 40 конкурентів на території України, але незважаючи на це компанія є лідером із виробництва та продажів високоякісної маргаринової продукції.

Підприємство розпочало здійснювати зовнішньоекономічну діяльність із такими країнами, як Молдова та Вірменія. У компанії є перспективи розширення зовнішньоекономічної діяльності із країнами Південно-Східної Європи та Середньої Азії.

В управлінні обліково-фінансовою діяльністю підприємства наведено обсяги витрат підприємства у 2009-2012 роках, собівартість продукції, організаційну структуру фінансової служби, аналіз і оцінку показників фінансової діяльності підприємства.

На підприємстві постійно оновлюються основні засоби, збільшуються обсяги виробництва та реалізації продукції; застосовуються трейд-маркетингові заходи, реклама на телебаченні, радіо, в інтернеті та інші заходи для стимулювання обсягів продажу маргаринової продукції.

Компанія активно співпрацює із дистриб’юторами, постійно проводиться пошук нових партнерів, покращується якість продукції та розширюється її асортимент. Прийнята стратегія розвитку підприємства на найближчі 5 років. Усі відділи підприємства активно, плідно та ефективно працюють над її впровадженням і як показують результати діяльності підприємства – стратегія реалізується з максимальною ефективністю для компанії.

Також було проведено SWOT-аналіз підприємства, в якому наведено аналіз переваг і недоліків підприємства, а також загроз і можливостей для підприємства на ринку маргаринової продукції.

Було запропоновано використовувати стратегію розвитку “Максі-Максі”, її суть полягає у використанні сильних сторін підприємства для реалізації його зовнішніх можливостей, а саме використовувати: налагоджений бренд продукції, позитивний імідж підприємства, висококваліфікований персонал, чітко налагоджену систему логістики, виробництва та маркетингу, лідерство в галузі виробництва маргаринової продукції для збільшення обсягів виробництва та продажів, розширення зовнішньоекономічної діяльності у країнах Південно-Східної Європи та Середньої Азії, випуску нових видів маргаринової продукції, залучення інвестицій від українських та іноземних інвесторів.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 440; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.149.205 (0.014 с.)