Експрес-аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Експрес-аналіз фінансових результатів діяльності підприємстваРівень ефективності господарської діяльності будь-якого підприємства визначають фінансові результати, отримані внаслідок цієї діяльності. Це може бути як прибуток, так і збитки.

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються абсолютними (сумою отриманого прибутку (збитку)) та відносними (рівнем рентабельності) показниками.

На формування абсолютного розміру прибутку впливають:

результати фінансово ─ господарської діяльності підприємства;

сфера діяльності;

напрямок економічної діяльності;

встановлені законодавчо умови обліку фінансових результатів.

Величина прибутку й рівень рентабельності залежать від обсягу операційної, інвестиційної й фінансової діяльності, тому показники прибутковості характеризують всі напрямки господарської діяльності підприємства.

Прибуток є якісним показником, оскільки його величина відображає зміну доходів підприємства, обсяг витрат, рівень використання ресурсів, пов'язаних з його діяльністю. Таким чином, прибуток синтезує всі аспекти діяльності підприємства й відображає її ефективність.

Експрес-аналіз фінансових результатів діяльності підприємства здійснюється за даними форми № 2 «Звіт про фінансові результати» з використанням абсолютних та відносних показників. У структурі аналізу даних звіту про фінансові результати виділяють наступні абсолютні показники:

чистий дохід (виручка) від реалізації продукції;

валовий прибуток (збиток);

операційний прибуток (збиток);

прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування;

прибуток (збиток) від звичайної діяльності після оподаткування;

чистий прибуток (збиток)

В якості відносних виступають темпи приросту абсолютних показників.

Виконання експрес-аналізу фінансових результатів діяльності підприємства передбачає заповнення табл. 6.

Головними завданнями аналізу фінансових результатів підприємства є:

вивчення обсягів, складу й динаміки фінансових результатів діяльності підприємства;

виявлення факторів впливу на формування прибутку, оцінка їх динаміки і розрахунок такого впливу;

вивчення напрямів і тенденцій розподілу прибутку;

виявлення резервів зростання прибутку;

розробка заходів, спрямованих на реалізацію виявлених резервів;

загальна оцінка виконання плану.

Аналіз та висновки відносно фінансових результатів діяльності підприємства повинні містити детальні відповіді на наступні питання:

- як змінились абсолютні показники фінансових результатів підприємства за аналізований період;

- основна діяльність, здійснення якої є основною метою функціонування підприємства, за аналізований період була прибутковою, збитковою чи беззбитковою;

- від якого виду діяльності підприємство отримало основний дохід за аналізований період: основної, фінансової чи іншої видів діяльності;

- який прибуток (збиток) до оподаткування отримало підприємство в результаті здійснення всіх видів діяльності на кінець аналізованого періоду;

- про що свідчить відсутність у підприємства нерозподіленого прибутку:

· про відсутність можливості поповнення оборотних коштів для ведення нормальної господарської діяльності;

- щоб визначити загальний рівень ефективності функціонування підприємства, слід співставити темпи росту чистого доходу та собівартості.

Крім того, під час виконання експрес-аналізу фінансових результатів діяльності підприємства увагу треба звернути на тенденції зміни чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – ЧД та чистого прибутку – ЧП.

Так, основними тенденціями динаміки ЧД та ЧП є:

1. ЧД зростає, а ЧП зменшується (рис. 4). Така тенденція негативно характеризує роботу підприємства на протязі аналізованого періоду та свідчить про зростання собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративних витрат, витрат на збут тощо.

 

Рис. 4. Динаміка ЧП та ЧД


Таблиця 6

 

Фінансові результати діяльності підприємства у 2013 - 2014 роках

 

Показник Джерело інформації, форма № 2 2013 рік, тис. грн. 2014 рік, тис. грн. Темп приросту, %
       
1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 2000      
2. Валовий прибуток (збиток) р. 2090 (2095)      
3. Фінансовий результат від операційної діяльності р. 2190 (2195)      
4. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування р. 2290 (2295)      
5. Чистий прибуток р. 2350 (2355)      

 

 


2. Зростання ЧД супроводжується зростанням ЧП, але з меншим темпом приросту (рис. 5). Така тенденція є позитивною в роботі підприємства і свідчить про те, що підприємство отримує достатньо стабільно чистий прибуток. Незначне відставання зростання ЧП від зростання ЧД може бути пов'язане з накопиченням попередніх боргів або незначним підвищенням собівартості продукції (товарів, робіт, послуг).

 

Рис. 5. Динаміка ЧП та ЧД

 

3. Темп приросту ЧП перевищує темп приросту ЧД (рис. 6). Така тенденція є позитивною і може мати місце внаслідок зростання віддачі від впровадження новітніх технологій або використання більш дешевої сировини, матеріалів, енергії, що дозволяє зменшити собівартість продукції (товарів, робіт, послуг).

4. Зменшується ЧП та ЧД (рис. 7). Ця тенденція є негативною в роботі підприємства, оскільки зменшення обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (зменшення ЧД) може призвести не тільки до зменшення ЧП, а й обумовити збитковість.

Таким чином, експрес-аналіз фінансових результатів діяльності підприємства завершується загальним висновком щодо ефективності функціонування підприємства в аналізованому періоді.

Рис. 6. Динаміка ЧП та ЧД

 

 

Рис. 7. Динаміка ЧП та ЧД

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 364; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.42.210 (0.009 с.)