ТОП 10:

Діагностика конкурентоспроможності підприємстваТеоретичні відомості

Конкурентоспроможність підприємства – це спроможність підприємства займати визначену ринкову нішу в певний період часу.

Аналіз конкуренції підприємства в галузі можна здійснити шляхом дослідження конкурентного профілю підприємств, які опинилися в одній стратегічній групі.

Профілем називається сума характеристик, завдяки яким компанія або її частина відома важливій групі споживачів.

Можливо використання різних показників для оцінки конкурентного профілю підприємств: ресурси, маркетинг, лідерство в галузі, якість, рі­вень собівартості, ціни, частка ринку, фінансові можливості підприємства, дисципліна поставок та ін. В таблицях 3.1та 3.2 наведено приклади компону­вання показників, які необхідно проаналізувати для визначення конкурен­тного профілю підприємств.

Таблиця 3.1Приклад матриці конкурентного профілю

Ключові фактори успіху Ранг фактора Підприємство А Підприємство Б Підприємство В
Оцінка загальна оцінка Оцінка загальна оцінка Оцінка загальна оцінка
1. Частка ринку 0,15            
2. Можливість ціново­го маневрування 0,20            
3. Фінансові можливості підприємства 0,10            
4. Якість продукції 0,20            
5. Дисципліна поставок 0,15            
6. Ціна 0,20            
Усього 1,00            

Примітка. Загальна оцінка визначається шляхом множення рангу фактора на його оцінку.

 

Одним з варіантів діагностики конкурентоспроможності підприємства є оцінка їх за декількома показниками (позиціями), що відібрані експертом. Може бути побудована матриця конкурентоспроможності в такому вигляді, як це представлено в табл. 3.2

 


Таблиця 3.2 – Матриця конкурентного профілю

Синтезуючий фактор конкурентоспроможності Па­ра­ме­т­ри­ч­на оди­ни­ч­на оці­н­ка під­при­єм­с­т­ва-­по­с­та­ча­ль­ни­ка то­ва­ру, (gi) Ранг фактора, (Rі) Ін­те­г­ро­ва­ний (гру­по­вий) фа­к­то­р­ний по­ка­з­ник під­при­єм­с­т­ва-­по­с­та­ча­ль­ни­ка то­ва­ру, (Iі)
gi Іi
Положення на ринку                      
Товар                      
Виробничий потенціал                      
Методи товароруху                      
Можливості збуту                      
Сумарна оцінка, (S) Х            
КС Х            

 

Інтегрований (груповий) факторний показник (Ii) кожного з підприємств-постачальників товару визначається за формулою 3.1:

Iі = gi× Rі (3.1)

 

де gi – параметрична одинична експертна оцінка підприємства;

Riранг фактора, що аналізується;

 

Сумарна оцінка здійснюється за формулою 3.2:

 

(3.2)

 

де Si – сумарна оцінка.

Коефіцієнт конкурентоспроможності (КС) дорівнюватиме одиниці для того підприємства, яке має найбільшу сумарну оцінку за всіма інтегрованими факторними показниками. Для інших підприємств він розраховуватиметься як відношення їх сумарної оцінки до максимального рівня сумарної оцінки підприємства-лідера.

Отже, конкурентоспроможність підприємства-лідера та інших підприємств визначатиметься із співвідношення:

 

(3.3)

 

Ранжування результатів розрахунку коефіцієнтів конкурентоспроможності підприємств при використанні аналітичного методу представити в табл. 3.3.


Таблиця 3.3 – Стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств

Підприємство Конкурентоспроможність Стратегія
    Лідер (КС=1)
    Ринковий послідовник (0,9< КС< 1)  
    Ринковий претендент (0,5< КС< 0,9)
    Ринковий новачок (КС< 0,5)

Таблиця 3.4 – Результати ранжування підприємств за показником конкурентоспроможностіПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.005 с.)