ТОП 10:

Економічна ефективність виробництва продукції тваринництваПоказники 2008р 2009р 2010р 2010р. до 2008р.
+, - в %
Продуктивність тварин:          
Надій молока на корову за рік, кг 2470,7 2428,5 2909,8 439,2 117,8
Середньорічний приріст 1 гол ВРХ на відгодівлі, кг 286,35 204,29 140,00 -146,3 48,9
Середньорічний приріст 1 свині на відгодівлі, кг 76,74 25,41 27,85 -48,9 36,3
Вироблено на 100га с.г. угідь, ц          
м'яса усіх видів 68,35 64,14 42,93 -25,41 62,8
Молока 406,36 452,68 479,16 72,80 117,9
Виробнича собівартість 1ц, грн          
Молока 124,57 158,45 253,36 128,8 203,4
м'ясо ВРХ 767,07 627,51 1338,56 571,48 174,5
м'ясо свиней 4436,36 4929,79 3451,52 -984,85 77,8
Отримано прибутку (+), збитку (-) від реалізації продукції тваринництва, всього тис.грн. -73 -494 116,6
в тому числі в розрахунку на:          
1 га сільськогосподарських угідь, грн.. 307,89 -81,51 294,01 -13,9 95,5
1 працівника тваринництва, грн.. 11700,00 -2738,10 8767,86 -2932,1 74,9
Рівень рентабельності галузі, % 31.56 12.9 -2.48 -34.04 -

 

В 2010 році порівняно до 2008 року середньорічний надій на корову вище на 439,2 кг чи на 17,8%, отримано приросту менше на 1 голову на 146,3 кг чи на 51,1%; собівартість виробництва 1ц приросту зросла на 571,48 грн чи на 13,0%, собівартість виробництва 1ц молока зросла на 128,79 грн чи на 103,4%. В 2010 році порівняно до 2008 року в розрахунку на 1 га с.г угідь отримано прибутку на 13,9 грн менше чи на 4,5%; на 1-го середньорічного працівника тваринництва отримано прибутку на 2932,1 грн менше чи на 25,1%; рентабельність тваринництва менша на 10,9%.

Показники економічної ефективності відображають рівень і темпи розвитку підприємства.

В таблиці 2.9 розглянемо показники ефективності господарської діяльності підприємства.

Таблиця 2.9.

Економічна ефективність господарської діяльності підприємства

Показники 2008р 2009р 2010р 2010р. до 2008р.
+, - в %
Вироблено валової продукції (по собівартості) на:          
на 100га с.г. угідь, тис.грн. 307,00 364,55 466,41 159,4 151,9
на 1 середньорічного працюючого,грн. 38530,28 55907,61 70809,09 32278,8 183,8
Прибуток (+), збиток (-), тис.грн 1470,2 1656,8 212,7
на 100га с.г. угідь, тис.грн. 107,47 98,80 187,25 79,8 174,2
на 1 середньорічного працюючого,грн. 13488,07 15152,17 28427,27 14939,2 210,8
Отримано валового доходу, тис.грн.          
на 100га с.г. угідь, тис.грн. 180,05 158,93 269,76 89,7 149,8
на 1 середньорічного працюючого,грн. 22597,25 24373,91 40954,55 18357,3 181,2
Середньорічна оплата праці 1 працівника, грн. 4662,39 6161,96 12527,27 7864,9 268,7
Норма прибутку, % 23,85 17,15 34,34 10,5 144,0
Рівень сукупної рентабельності, % 37,82 22,77 55,35 17,5 146,3

 

Можемо зробити висновок, що загальна ефективність господарської діяльності за досліджуваний період покращилася, і підприємство стало прибутковим. В 2010 році було отримано прибутку в розрахунку на 1 середньорічного працюючого 28427,3грн, в розрахунку на 100 га с.г.угідь отримано прибутку 187,2тис.грн. Рівень сукупної рентабельності в 2010 році становив 55,3%, що краще ніж в 2008 році на 17,5%. В таблиці 2.10 розглянемо показники ефективності реалізації продукції підприємства

Таблиця 2.10.

Ефективність реалізації основних видів продукції діяльності підприємства

Показники 2008р 2009р 2010р 2010р. до 2008р.
+, - в %
Середня собівартість 1 ц реалізованої продукції, грн
Зернові і зернобобові 37,30 5,45 64,04 26,75 171,7
Ріпак 103,95 120,47 70,62 -33,33 67,9
Приріст ВРХ 711,53 845,03 1273,78 562,25 179,0
Приріст свиней 4115,49 3352,78 3333,33 -782,16 81,0
Молоко 96,11 158,44 215,08 118,97 223,8
Середня ціна 1 ц реалізованої продукції, грн
Зернові і зернобобові 79,38 72,18 119,29 39,91 150,3
Ріпак 196,44 189,94 240,29 43,86 122,3
Приріст ВРХ 1001,51 922,28 1201,73 200,22 120,0
Приріст свиней 1430,99 3030,56 4666,67 3235,68 326,1
Молоко 179,27 128,90 291,68 112,41 162,7
Результат від реалізації 1ц продукції, грн
Зернові і зернобобові 42,08 66,73 55,24 13.16 131,3
Ріпак 92,49 69,47 169,68 77,19 183,5
Приріст ВРХ 289,99 77,24 -72,05 -362,03 -24,8
Приріст свиней -2684,51 -322,22 1333,33 4017,84 -49,7
Молоко 83,16 -29,54 76,60 -6,57 92,1
Отримано прибутку (збитку) від реалізації продукції - всього, тис.грн
Зернові і зернобобові 852,4 -236.4 -72.27
Ріпак 480,2 368.2 449.8 193.67
Приріст ВРХ 249,1 -203 -452.1 -81.49
Приріст свиней -190,6 -12 -7    
Молоко 352,7 -27 -126 -478.7 -35.72
Рентабельність реалізації продукції, %
Зернові і зернобобові 112,8 352.2 -
Ріпак 89,0 57,5 183.7 94.7 -
Приріст ВРХ 40,8 53.6 -19.5 -60.3 -
Приріст свиней -65,2 -9,9 -33.3   -
Молоко 86,5 -3.32 -6.78 -93.28 -

 

Отже, реалізація основних видів продукції була і прибутковою і збитковою. В 2010 році було отримано прибутку від реалізації зернових – 898 тис.грн, що краще ніж в 2008 році на 45,6 тис.грн чи на 5,3%. В 2010 році було отримано прибутку від реалізації ріпаку – 1014 тис.грн, що краще ніж в 2008 році на 533,8 тис.грн чи на 11,2%. В 2010 році було отримано збитку від реалізації приросту ВРХ – 50 тис.грн, що гірше ніж в 2008 році на 299,1 тис.грн. В 2010 році було отримано прибутку від реалізації молока – 521,0 тис.грн, що краще ніж в 2008 році на 168,3 тис.грн чи на 47,7 %.

Отже, з вище наведеної таблиці видно,що прибуток на продукцію з кожним роком зменшується. На даному підприємстві ріпак приносить найбільший прибуток, не зважаючи на те що його ціна з кожним роком зменшується.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.004 с.)