ТОП 10:

Розділ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СТОВ «ПЕЧАНІВСЬКЕ»Організаційно-економічна характеристика підприємства

 

Метою діяльності СТОВ «Печанівське» є отримання прибутку за рахунок виробничої, торговельної, посередницької, комерційної, зовнішньо економічної та іншої діяльності.

Предметом діяльності товариства є виробництво, зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, молока, м’яса, зерна, продукції, картоплі та інших рослинницьких культур і видів продукції тваринництва. В таблиці 2.1 розглянемо структуру виробництва валової продукції

Таблиця 2.1.

Структура виробництва валової продукції (по собівартості)

Показники 2008р. 2009р. 2010р. 2010р. до 2008р.
+, - в %
Валова продукція (по собівартості), тис.грн 4199,8 5143,5 7789,0 3589,2 185,5
валова продукція рослинництва 2669,0 3361,4 4662,0 1993,0 174,7
валова продукція тваринництва 1530,8 1782,1 3127,0 1596,2 204,3
Валова продукція (по собівартості), % 100,0 100,0 100,0 - -
валова продукція рослинництва 63,6 65,4 59,9 -3,7 -
валова продукція тваринництва 36,4 34,6 40,1 3,7 -
Виробництво валової продукції по собівартості на 1 га с.г.угідь, грн 3070,03 3645,49 4664,07 1594,0 151,9

 

Валова продукція (по собівартості) в 2010 році порівняно до 2008 року зросла на 3589,2 тис.грн чи на 85,5%.

В 2010 році валова продукція рослинництва становила 4662,0 тис.грн чи 59,9 %, а валова продукція тваринництва становить 3127,0 тис.грн чи 40,1%.

В структурі валової продукції питома вага рослинництва зменшилася, а тваринництва відповідно зросла на 3,7%.

Результати господарської діяльності в значній мірі залежать від рівня спеціалізації і концентрації виробництва. Тому, на сучасному етапі важливе значення має аналіз процесу спеціалізації виробництва з метою вивчення її рівня , доцільності, впливу на економічні показники діяльності господарства.

Спеціалізацію господарства визначають за питомою вагою окремих видів товарної продукції господарства. Розглянемо дані, наведені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.

Структура основних видів товарної продукції

Види продукції 2008р 2009р 2010р В середньому за 2008-2010 роки
тис.грн % тис.грн % тис.грн % тис.грн %
Зерно і зернобобові 1607,9 32,72 3270,2 48,70 24,86 2272,4 35,09
Ріпак 1019,9 20,76 1006,7 14,99 18,41 1154,2 17,82
Інша продукція рослинництва 77,8 1,59 732,9 10,91 12,33 9,12
Разом по рослинництву 2705,6 55,07 5009,8 74,61 55,60 4017,5 62,03
ВРХ в живій масі 860,3 17,51 575,5 8,57 10,69 756,6 11,68
Свині в живій масі 101,6 2,07 109,1 1,62 0,18 74,9 1,16
Молоко 760,3 15,47 661,5 9,85 25,44 1135,3 17,53
Інша продукція тваринництва 33,1 0,67 5,2 0,08 0,44 24,1 0,37
Разом по тваринництву 1755,3 35,72 1351,3 20,12 36,74 1990,9 30,74
Реалізація іншої продукції (в т.ч. промислова), робіт і послуг 452,5 9,21 353,9 5,27 7,65 467,8 7,22
Всього 4913,4 100,00 100,00 100,00 6476,1 100,00

 

В 2010 році спостерігається зростання грошових надходжень на 2886,6 тис.грн чи на 58,7% порівняно з 2008 роком. В структурі товарної продукції в середньому за 3 роки галузь рослинництва займає 62,0%, а галузь тваринництва займає 30,7%.

В середньому за 3 роки зернова галузь займає в структурі товарної продукції 35,1%. Питома вага цієї галузі в структурі товарної продукції в 2010 році порівняно до 2008 року зменшилася на 7,9%, а у грошовому вимірі зросла на 331,1тис.грн.

Молочна галузь в структурі товарної продукції за цей період займає 17,5%, а продукція вирощування ВРХ в живій вазі займає 11,7%. Питома вага цих галузей в структурі товарної продукції в 2010 році порівняно до 2008 року відповідно зросла на 10,0% і зменшилася на 6,8%.

Отже, господарство має зерново-молочну спеціалізацію з розвиненими виробництвом ріпаку.

Земля основний і незамінний ресурс сільськогосподарського виробництва, одне з найважливіших складових ресурсного потенціалу аграрних формувань, який, крім землі, включає трудові ресурси, основні та оборотні засоби. Наявний ресурсний потенціал, якісні його параметри та раціональне поєднання його в процесі господарської діяльності є вихідною передумовою виробництва конкурентоспроможної продукції.

Одним із найбільш важливих показників, який характеризує розмір господарства являється наявність і структура земельного фонду.Розглянемо земельний фонд СТОВ «Печанівське» в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.003 с.)