ТОП 10:

Відомості про наявність земельних ділянок 

Одиниця виміру: гектарів– з чотирма десятковими знаками,

гривень– з двома десятковими знаками

 

№ з/п Документи, що посвідчують право власності та/або користування земельними ділянками Кадастро-вий номер земельної ділянки (у разі наявності) Серія та номер державно-го акта і дата його реєстрації Дата укладання та термін дії договору оренди, а також дата та номер державної реєстрації договору оренди Найменування орендодавця3 Місце розташування земельної(их) ділянки(ок), код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки Категорія земельних ділянок (сільсько-господарські угіддя та/або землі водного фонду) Площа земельної ділянки
14                  
24                  
  34                  
                   
              Продовження додатка
44                  
54                  

 

 

   
(дата подання розрахунку)  

 

Керівник платника податку __________________ _________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта5  
                   

 

М.П.

 

Головний бухгалтер __________________ _________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта5  
                   

 

 

1Додаток є невід’ємною частиною загальної, нової загальної, уточнюючої загальної та/або звітної, нової звітної, уточнюючої звітної декларації.

2 Номер зазначається послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних додатків.

 

3 Заповнюється у разі використання земельних ділянок на підставі договорів оренди.

 

4 За потреби кількість рядків 1 – 5 може бути збільшено або зменшено.

 

5 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

 
 

 

 

  Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)     ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1020
   
                        Стор.          
податковий номер юридичної особи (податковий номер або серія та номер паспорта* самозайнятої фізичної особи)      
 
Форма № 1ДФ   Звітний
  юридична особа       Звітний новий
  самозайнята фізична особа       Уточнюючий
                                                 

Податковий розрахунок
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

______________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові самозайнятої фізичної особи)

______________________________________________________________________________
(податкова адреса юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи)

                __________________________________
(податковий номер органу державної податкової служби) (найменування органу державної податкової служби)
 
                   

за _________________________
(звітний період)

Працювало у штаті                       Сума податкового боргу станом на 01.01.2011 (грн., коп.)
Працювало за цивільно-правовими договорами                 ПОРЦІЯ №                
                                   

 

№ з/п Податковий номер або серія та номер паспорта* Сума нарахованого доходу (грн., коп.) Сума виплаченого доходу (грн., коп.) Сума утриманого податку (грн., коп.) Ознака доходу Дата Ознака подат. соц. пільги Ознака (0, 1)
нарахованого перерахованого прийняття на роботу (дд/мм/рррр) звільнення з роботи (дд/мм/рррр)
                                                               
    х     Х                 х х х х х
                                                               

 

Кількість рядків             Кількість фізичних осіб             Кількість аркушів            
 
Керівник юридичної особи                     _______________ (підпис) ____________ (ініціали, прізвище) ______________ (тел.)   Дата подання      
(податковий номер або серія та номер паспорта* керівника юридичної особи)        
                 
Головний бухгалтер                     _______________ (підпис) ____________ (ініціали, прізвище) ______________ (тел.)          
  (податковий номер або серія та номер паспорта* головного бухгалтера)   Наведена інформація є вірною
                 
  Самозайнята фізична особа                     _______________ (підпис) ____________ (ініціали, прізвище) ______________ (тел.)          
(податковий номер або серія та номер паспорта* самозайнятої фізичної особи)
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Заповнюється службовими особами органу державної податкової служби          
                                                                                               

 

М. П. Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20 __ року __________________________________________________________________________________ Службова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище)
   

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті

 


 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.006 с.)