ТОП 10:

Доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу_________________________________________________________________

(П.І.Б. платника податку, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

(грн.)

Дата (день місяця, місяць, рік) отримання доходу або понесених витрат Джерело отриманого доходу або понесених витрат (найменування, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи, П.І.Б та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, місце проживання фізичної особи[1]) Загальний річний оподатковуваний дохід Сплачено (перераховано) податку
місячний оподатковуваний дохід іноземні доходи
сума доходу сума витрат сума доходу сума витрат

 

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)   ЗАТВЕРДЖЕНО    
  Наказ Міністерства    
  фінансів України    
  21.12.2011 № 1688    
       
       
  ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ      
Тип податкової декларації    
  звітна   звітна нова   уточнююча   довідково*    
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація: І квартал півріччя три квартали рік місяць*            
(рік)    
Прізвище, ім’я, по батькові платника податку:      
     
     
Реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи - підприємця:                                
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)    
Податкова адреса (місце проживання) платника податку поштовий індекс:                    
(область, місто): міжміський код:              
Адреса: телефон:              
Електронна адреса1: факс1:              
Найменування органу державної податкової служби, до якого подається податкова декларація:    
     
       
Види підприємницької діяльності, які здійснювалися у звітному періоді:          
номер згідно з КВЕД назва згідно з КВЕД            
               
               
               
               
Фактична чисельність працівників у звітному періоді:              
                                                                                             

* Подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, наростаючим підсумком.

1 За бажанням платника податку.

 

ІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ

ЄДИНОГО ПОДАТКУ І ГРУПИ

Щомісячні авансові внески, грн

№ з/п І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал
1-й місяць кварталу        
2-й місяць кварталу        
3-й місяць кварталу        

 

Назва показника Код рядка Обсяг (грн)*
Сума доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)  
Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді  
Сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, у звітному (податковому) періоді  
Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді  
Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді  

* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.005 с.)