ТОП 10:

Розділ ІV. Розподіл працівників за розмірами заробітної платиза________________ 20­__р.

(заповнюється за останній місяць кварталу – березень, червень, вересень, грудень)

Назва показників Код рядка Осіб
А Б
Кількість штатних працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, усього (сума ряд. 6020 – 6120)    
у тому числі у розмірі, грн.: до  
від до 1500,00  
від 1500,01 до 2000,00  
від 2000,01 до 2500,00  
від 2500,01 до 3000,00  
від 3000,01 до 3500,00  
від 3500,01 до 3750,00  
від 3750,01 до 4000,00  
від 4000,01 до 4500,00  
від 4500,01 до 5000,00  
понад 5000,00  
Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали норму робочого часу, встановлену на місяць (із рядка 6010)  
з них працівники, у яких нарахована заробітна плата була менше або дорівнювала мінімальній заробітній платі, встановленій законодавством  
Довідково. Облікова кількість штатних працівників на кінець місяця, яким встановлено тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижчу від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатної особи  
   
   

Розділ V. Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників

 

Назва показників Код рядка За період з початку року
середньо-облікова кількість, осіб фонд оплати праці, тис.грн. відпрацьовано, людино-годин
А Б
Із середньооблікової кількості штатних працівників:
жінки      
працівники, оплата праці яких фінансується коштом державного та місцевого бюджету (заповнюють бюджетні установи (розпорядники бюджетних коштів)      
Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні):
зовнішні сумісники      
працюють за цивільно-правовими договорами    
       

Розділ VІ. Інформація про укладання колективних договорів *

станом на 31 _______­­­­­­­__________ 20__р.

(березня, грудня)

Назва показників Код рядка Усього по підприємству
А Б
Кількість укладених і зареєстрованих колективних договорів, одиниць  
Кількість штатних працівників, які охоплені колективними договорами, осіб  
Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений у колективному договорі, грн.  
Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений у галузевій угоді, грн.  
   
   

* Цей розділ заповнюється в цілому по юридичній особі (відокремленому підрозділу), включаючи дані по структурних підрозділах, 2 рази на рік: у звітах за січень–березень та січень–грудень – на відповідну дату.

Розділ VІI. Витрати на утримання робочої сили, що

не входять до складу фонду оплати праці *

 

Назва показників Код рядка Усього по підприємству, за січень–грудень 20­­____ р.
А Б
Сума витрат підприємства на утримання робочої сили крім тих, які враховані у фонді оплати праці (сума рядків з 9020 до 9060), тис. грн.  
у тому числі: витрати на соціальне забезпечення працівників  
витрати на культурно-побутове обслуговування працівників  
витрати на забезпечення працівників житлом  
витрати на професійне навчання  
інші витрати на робочу силу  
Довідково.Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства за січень-грудень попереднього року, осіб  
   
   

* Цей розділ заповнюють юридичні особи та відокремлені підрозділи (крім бюджетних установ), уключаючи дані по структурних підрозділах тільки у звіті за січень–березень.

 

____________________________________________ _______________________________________

Місце підпису керівника (власника) та/або особи, (ПІБ)

відповідальної за достовірність наданої інформації

 

____________________________________________ _______________________________________

(ПІБ)

 

телефон: _________________ факс: _________________ електронна пошта: _________________________________

 

До відома респондентів. Якщо останній день установленого терміну подання форми звітності припадає на вихідний (або святковий) день, що настає за робочим днем, то останнім днем терміну її подання вважається останній робочий день, що передує вихідному (святковому) дню. Якщо останній день установленого терміну подання форми звітності припадає на вихідний (або святковий) день, що передує робочому, то останнім днем терміну її подання вважається перший робочий день, що настає за вихідним (або святковим) днем (пункт 3.3 розділу 3 Порядку перегляду звітно-статистичної документації, необхідної для проведення державних статистичних спостережень, затвердженого наказом Держкомстату від 25.12.2008 № 521).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.006 с.)