ТОП 10:

Розділ 3. Капітальні інвестиції за окремими видами активів(у фактичних цінах без урахування ПДВ, тис.грн. без десяткових знаків)

Найменування № рядка Освоєно за рік
усього (гр.1=гр.2+ гр.4+гр.5)   у тому числі З графи 1 за договором фінансового лізингу
нові активи   з них активи, які були у використанні витрати на поліпшення, вдосконалення, реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт
активи, що створені власними силами (господарським способом)
А Б
житлові будівлі            
нежитлові будівлі            
інженерні споруди            
вартість обладнання, що забезпечує функціонування будівель та інженерних споруд, з рядків 301, 302, 303     Х   Х Х Х Х
машини, обладнання та інвентар            
електричне й електронне устатковання, з рядка 310              
витрати на здійснення робіт з монтажу обладнання, з рядка 310               Х
транспортні засоби            
земля   Х Х      
права користування природними ресурсами та майном, з рядка 130            
права користування земельною ділянкою,з р. 341            
права на комерційні позначення, об'єкти про-мислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо, з рядка 130              
програмне забезпечення та бази даних, з р. 130            
розважальні програми й оригінали літературних і художніх творів, з рядка 130              
витрати на розвідування корисних копалин, з рядка 130 розділу 1     Х   Х Х Х Х

Розділ 4. Вибуття та амортизація за окремими видами активів

(у фактичних цінах без урахування ПДВ, тис.грн. без десяткових знаків)

Найменування № рядка Вибуло за рік Амортизація за рік
Продано передано у фінансовий лізинг передано безоплатно ліквідовано
усього з них
внаслідок аварії, стихійного лиха
А Б
житлові будівлі            
нежитлові будівлі            
інженерні споруди            
машини, обладнання та інвентар            
транспортні засоби            
земля   Х   Х Х Х
права користування природними ресурсами та майном              
права користування земельною ділянкою з рядка 440              
права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо                
програмне забезпечення та бази даних            
розважальні програми й оригінали літературних і художніх творів              
витрати на розвідування корисних копалин Х Х Х Х Х  

 


Розділ 5. Витрати на будівельні та монтажні роботи за окремимивидами будівель і споруд

(у фактичних цінах без урахування ПДВ, тис.грн. без десяткових знаків)Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.017 с.)