ТОП 10:

Перекодування видів економічної діяльності підприємстваУ зв’язку з впровадженням КВЕД-2010

 

Видам економічної діяльності Вашого підприємства, зазначеним у розділі 2 підрозділі 2.1, згідно з КВЕД-2010 відповідають один або декілька видів економічної діяльності з новими класифікаційними кодами. З метою перекодування видів економічної діяльності Вашого підприємства та перерахунку окремих показників за минулі періоди за КВЕД-2010 просимо здійснити попередню оцінку розподілу за новою класифікацією показників, наведених у графах 4, 5, й заповнити наведену нижче таблицю.

 

 

Код за КВЕД-2005 (гр.1=гр.Б підрозділу 2.1) Детальний опис видів економічної діяльності із зазначенням найменування продукції (товару, послуги), що є результатом цієї діяльності Код за КВЕД-2010 за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис.грн. з одним десятковим знаком (гр.4 ряд. "Усього"= гр.1 ряд. 200 підрозділу 2.1; гр.4 ряд. "Усього"= сумі рядків за видами економічної діяльності) Середня кількість працівників (уключаючи штатних та позаштатних працівників), осіб (гр.5 ряд. "Усього"= гр.3 ряд. 200 підрозділу 2.1; гр.5 ряд. "Усього"= сумі рядків за видами економічної діяльності)
Усього Х Х    
└──┴──┘.└──┴──┘.└──┘   └──┴──┘.└──┴──┘    
  └──┴──┘.└──┴──┘    
  └──┴──┘.└──┴──┘    
└──┴──┘.└──┴──┘.└──┘   └──┴──┘.└──┴──┘    
  └──┴──┘.└──┴──┘    
  └──┴──┘.└──┴──┘    
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
                         

 

 

Продовження додатку до розділу 2 підрозділу 2.1

Код за КВЕД-2005 (гр.1=гр.Б підрозділу 2.1) Детальний опис видів економічної діяльності із зазначенням найменування продукції (товару, послуги), що є результатом цієї діяльності Код за КВЕД-2010 за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис.грн. з одним десятковим знаком (гр.4 ряд. "Усього"= гр.1 ряд. 200 підрозділу 2.1; гр.4 ряд. "Усього"= сумі рядків за видами економічної діяльності) Середня кількість працівників (уключаючи штатних та позаштатних працівників), осіб (гр.5 ряд. "Усього"= гр.3 ряд. 200 підрозділу 2.1; гр.5 ряд. "Усього"= сумі рядків за видами економічної діяльності)
└──┴──┘.└──┴──┘.└──┘   └──┴──┘.└──┴──┘    
  └──┴──┘.└──┴──┘    
  └──┴──┘.└──┴──┘    
└──┴──┘.└──┴──┘.└──┘   └──┴──┘.└──┴──┘    
  └──┴──┘.└──┴──┘    
  └──┴──┘.└──┴──┘    
└──┴──┘.└──┴──┘.└──┘   └──┴──┘.└──┴──┘    
  └──┴──┘.└──┴──┘    
  └──┴──┘.└──┴──┘    
└──┴──┘.└──┴──┘.└──┘   └──┴──┘.└──┴──┘    
  └──┴──┘.└──┴──┘    
  └──┴──┘.└──┴──┘    
└──┴──┘.└──┴──┘.└──┘   └──┴──┘.└──┴──┘    
  └──┴──┘.└──┴──┘    
Примітка: Якщо кількість видів економічної діяльності Вашого підприємства перевищує кількість, передбачену цим бланком додатка, заповнюється відповідна кількість аркушів другої сторінки бланку додатка.
             

 


Звіт про суми нарахованого доходу застрахових осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України

1. Звіт за рік:          

 

2. Ідентифікаційний номер                     3. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду          

 

(П.І.Б. страхувальника)

 

Вихідний № у страхувальника____________________________ Дата «_____» _________________ 20 _____ року

Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт ________________________________________________.

Звіт подається страхувальником до органів Пенсійного фонду один раз на рік до 1 квітня року, наступного за звітним.

Перелік таблиць звіту

№ з/п Назва таблиці Кількість аркушів Кількість рядків
Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності       *
Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (єдиний податок, фіксований податок)     *
Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно     *
Відомості про дохід (прибуток), на який нараховуються страхові внески, членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності   *
Відомості про податок, з якого відраховується встановлений розмір страхових внесків, що сплачується фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування, за членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності   *
  Усього    

Страхувальник_______________________ ______________ ____________________________

(ідентифікаційний номер) (підпис) (П.І.Б.)

М.П.

Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду: _____________________

Дата реєстрацій в органі Пенсійного фонду: _____________________________

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт ______________ ____________________________

(підпис) (П.І.Б.)

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

лінія відрізу

Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за _____ місяць 20 ____ року

Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду:________________________________________________

Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду :______________________________________________________

 

Одержано відомостей на _____________________________________ аркушах.

 

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт ______________ _______________________________________

(підпис) (П.І.Б.)

 

 

М.П.

 

 

Вихідний № у страхувальника: № аркуша звіту:  
1. Звіт за рік:          

 

2. Ідентифікаційний номер                     3. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду          

 

(П.І.Б. страхувальника)

Повідомляю, що я, ________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

номер реєстрації платника __________________________________________________________________________________,

місце проживання _________________________________________________________________________________________,

телефон _________________________,

кількість членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності _____________________________________ ,

одержав дохід (прибуток) від підприємницької діяльності,що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Таблиця 1. Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне

пенсійне страхування фізичними особами – субєктами підприємницької діяльності

 

(грн)

Назва місяця Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації Сума доходу, на яку нараховуються внески з урахуванням максимальної величини Нараховано внесків (гр.4 х 33,2%) Сплачено авансових сум
фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності*¹
Січень          
Лютий          
Березень          
Квітень          
Травень          
Червень          
Липень          
Серпень          
Вересень          
Жовтень          
Листопад          
Грудень          
Усього          

 

Правильність зазначених відомостей стверджую:

  Підпис та прізвище страхувальника   /   /

 

  Дата                        

(підпис, дата)

 

 

* У разі якщо сума чистого доходу хоча б одного члена сім'ї перевищує розмір максимальної величини, з якої справляються внески, то до таблиці подається розшифровка сум чистого доходу за кожним членом сім’ї.

 

 

___________

¹ Ця графа відповідає підсумку щомісячних сум, зазначених в графі «Сума доходу (прибутку), отримана членом сім’ї від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб» таблиці 4 цього додатка по категорії застрахованих осіб з кодом 7.

 

 

Вихідний № у страхувальника: № аркуша звіту:  
1. Звіт за рік:          

 

2. Ідентифікаційний номер                     3. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду          

(П.І.Б. страхувальника)

Повідомляю, що я,________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

система оподаткування _____________________________________________________________________________________,

номер реєстрації платника___________________________________________________________________________________,

проживаю за адресою ______________________________________________________________________________________,

телефон__________________________.

Кількість членів сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності ____________________________________,

відповідно до пункту 4 частини 8 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» сплачував страхові внески у розмірі.

 

Таблиця 2. Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (єдиний податок, фіксований податок)

№ з/п Місяць Встановлений розмір страхових внесків (грн) Фактично сплачено страхових внесків (грн)
фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності членів сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності ¹
         
         
         
         
         
         
         
         
Усього      

Правильність зазначених відомостей стверджую:

  Підпис та прізвище страхувальника   /   /

 

 

  Дата                        

(підпис, дата)

 

___________

¹ Ця графа відповідає підсумку щомісячних сум, зазначених у графі «Сума фактично сплаченого відповідного податку у розрахунку за місяць» таблиці 5 цього додатка по категорії застрахованих осіб з кодом 8.

 

 

Вихідний № у страхувальника: № аркуша звіту:  
1. Звіт за рік:          

 

2. Ідентифікаційний номер                     3. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду          

(П.І.Б. страхувальника)

Повідомляю, що я,________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

номер реєстрації платника __________________________________________________________________________________,

місце проживання _________________________________________________________________________________________,

телефон _____________________________,

 

одержав дохід від адвокатської, приватної нотаріальної, творчої чи іншої діяльності(необхідне підкреслити),що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

 

Таблиця 3. Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно

(грн)

Назва місяця Сума доходу, заявлена в податковій декларації Сума доходу, на яку нараховуються внески з урахуванням максимальної величини Нараховано внесків (гр.3 х 33,2%)
Січень      
Лютий      
Березень      
Квітень      
Травень      
Червень      
Липень      
Серпень      
Вересень      
Жовтень      
Листопад      
Грудень      
Усього      

 

Павильність зазначених відомостей стверджую:

Підпис та прізвище страхувальника   /   /
  Дата                        
Вихідний № у страхувальника: № аркуша звіту:  
1. Звіт за рік:          
                                                                   

 

2. Ідентифікаційний номер                     3. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду          

(П.І.Б. страхувальника)

 

  Номер облікової картки застрахованої особи                          
  Прізвище     Тип форми:  
                                                               
  Ім'я     Початкова  
                                                               
  По батькові         Скасовуюча  
       
  Назва страхувальника        
         
         
           
  Ознака: «Трудова книжка застрахованої особи знаходиться у цього страхувальника»   позначка - Х  
  Категорія застрахованої особи      
  Код типу ставки страхового внеску    
  Загальна сума нарахованих внесків за звітний рік до Пенсійного фонду від суми доходу     грн       коп.    
                                                                                                                               
  (прибутку), отриманого від відповідної діяльності    
   
   
  Таблиця 4. Відомості про дохід (прибуток) членів сім'ї фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності, на який нараховуються страхові внески
  Місяць Сума доходу (прибутку), отримана членом сім’ї від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб Сума доходу (прибутку), з якого сплачено страхові внески і яка використовується для обчислення пенсії за звітний місяць Сума виплат по тимчасовій непрацездатності (за умови сплати внесків до ФСТН) Сума фактичних сплачених внесків від суми доходу (прибутку)
  грн коп. грн коп. грн коп. Грн. коп.
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  S
  Правильність зазначених відомостей стверджую:
  Підпис та прізвище страхувальника   /   /
       
  Дата                        
Підтвердження спеціаліста відділу надходження доходів факту сплати внесків від суми доходу (прибутку), на яку нараховуються страхові внески до Пенсійного фонду  
(П. І. Б.) (підпис)
Вихідний № у страхувальника: № аркуша звіту:  
                                                                                                                     
1. Звіт за рік:          

 

2. Ідентифікаційний номер                     3. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду          

(П.І.Б. страхувальника)Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.016 с.)