ТОП 10:

Розділ 6. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності(у фактичних цінах з урахуванням ПДВ, тис.грн. без десяткових знаків)

Найменування виду економічної діяльності (ВЕД)* Код за КВЕД   № рядка Освоєно за рік З графи 1 – за рахунок коштів
усього з них
витрати на будівельні та монтажні роботи та землю під забудову вартість машин, обладнання, інструменту, інвентарю, транспортних засобів державного бюджету   місцевих бюджетів  
А Б В
Усього (сума рядків за ВЕД)              
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

* Заповнюється згідно з Додатком до Інструкції

 

_____________________________________________ _________________________

Місце підпису керівника (власника ) та/або особи, (ПІБ)

відповідальної за достовірність наданої інформації

 

______________________________________ __________________________

(ПІБ)

 

телефон: _________________ факс: _________________ електронна пошта:____________________

 


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ                

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ЗА 20___ РІК

Подають: Термін подання  
юридичні особи (підприємства) за переліком, встановленим органами державної статистики   - органу державної статистики за місцезнаходженням   не пізніше 9 лютого № 1-підприємництво (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 30.08.2010 № 365 (зі змінами, внесеними наказом Держкомстату від 11.08.2011 № 208)
Респондент: Найменування: _________________________________________________________________________________________   Місцезнаходження (юридична адреса): _____________________________________________________________________   _______________________________________________________________________________________________________ (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу) Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _____________________________ ______________________________________________________________________________________________________ (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

 

Розділ 1. Демографія підприємства

 

Господарська діяльність здійснювалась протягом | | місяців звітного періоду (обов'язково вказується кількість місяців від 0 до12 у цілих числах) (100)

При заповненні цього розділу необхідно відмітити запропоновані (або вказати інші) типи демографічних подій, які відповідають ситуації на підприємстві, закресливши при цьому відповідну затемнену клітинку та вказавши дату події, що відбулась.

Зміни в організаційній структурі, що відбулись на підприємстві протягом звітного року:

Створення підприємства відбувалось шляхом: Код зміни   Дата події: число місяць рік
утворення нового підприємства   | | | ||| 20 |||
злиття підприємств в одне   | | | ||| 20 |||
поділу підприємства на декілька   | | | ||| 20 |||
виділу у нове   | | | ||| 20 |||
інший (укажіть який):   | | | ||| 20 |||
Структурні зміни на підприємстві: Код зміни   Дата події: число місяць рік
приєднання підприємств (суб’єктів господарювання)в одне із збереженням звітуючого   | | | ||| 20 |||
приєднання – поглинання своїх дочірніх компаній   | | | ||| 20 |||
виділ підприємств   | | | ||| 20 |||
часткове зменшення активів шляхом їх передавання, продажу   | | | ||| 20 |||
часткове збільшення активів шляхом їх отримання, купівлі   | | | ||| 20 |||
взято в оренду основні засоби іншого підприємства   | | | ||| 20 |||
передано в оренду основні засоби свого підприємства   | | | ||| 20 |||
перетворення (зміна організаційно-правової форми)   | | | ||| 20 |||
поновлення тимчасово призупиненої діяльності раніше існуючого підприємства   | | | ||| 20 |||
інший (укажіть який):   | | | ||| 20 |||

 

Припинення діяльності підприємства в результаті: Код зміни   Дата події: число місяць рік
злиття підприємств (суб’єктів господарювання)в одне та приєднання підприємств (суб’єктів господарювання)     | | | ||| 20 |||
приєднання – поглинання своїх дочірніх компаній   | | | ||| 20 |||
поділу підприємства на декілька   | | | ||| 20 |||
тимчасового призупинення виробництва   | | | ||| 20 |||
ліквідації підприємства   | | | ||| 20 |||
підприємство в процесі ліквідації   | | | ||| 20 |||
перетворення (реорганізації)       | | | ||| 20 |||
інший (укажіть який):   | | | ||| 20 |||

 

На підприємстві не було жодного випадку із указаних вище (закресліть клітинку)  
(обов'язково заповнити при умові незаповнення рядків 111-115, 121-130, 131-138)  

Стор. 2 ф.№ 1-підприємництво (річна)

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ                

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.004 с.)