ТОП 10:

Тести для проміжного контролю до теми 21. Підприємницька діяльність – це діяльність:

а) суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність;

б) що здійснюється суб’єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

в) що здійснюється суб’єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку;

г) направлена на реалізацію трудової функції працівника згідно з трудовим договором.

2. У чинному законодавстві України поняття підприємництва відображено у:

а) Конституції України;

б) Цивільному кодексу України;

в) Господарському кодексу України;

3. Епізодична чи одинична діяльність не може вважатися підприємницькою – це зміст такої ознаки підприємницької діяльності:

а) самостійності;

б) ініціативності;

в) системності;

г) ризиковості.

4. Максимізація прибутку є основною метою діяльності підприємця – це зміст такої ознаки підприємницької діяльності:

а) самостійність;

б) Ініціативність;

в) цільова спрямованість на досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

г) системність.

5. Покладення на підприємця тягаря передбачення несприятливих наслідків і вживання заходів щодо їх усунення –це характеристика такої ознаки як:

а) системність;

б) творчість і інноваційність;

в) ризиковість;

г) цільова спрямованість на одержання прибутку.

6. Суб’єкт підприємництва самостійно несе відповідальність за своїми зобов’язаннями – це характеристика ознаки:

а) самостійної юридичної відповідальності;

б) цільової спрямованості на одержання прибутку;

в) ризикового характеру;

г) творчого та інноваційного характеру.

7.За колом суб’єктів як критерієм розмежування розрізняють такі види підприємництва:

а) мале підприємництво;

б) підприємництво фізичних осіб;

в) рутинне підприємництво;

г) підприємництво, заборонене законом.

8. За фазами виробничого циклу як критерієм розмежування розрізняють такі види підприємництва:

а) підприємництво юридичних осіб;

б) виробниче підприємництво;

в) імітаційне підприємництво;

г) середнє підприємництво.

9. За масштабом підприємництва як критерієм розмежування розрізняють:

а) велике підприємництво;

б) інноваційне підприємництво;

в) комерційне підприємництво;

г) підприємництво, що потребує спеціального дозволу.

10. За ступенем новизни як критерієм розмежування розрізняють такі види підприємництва:

а) мале підприємництво;

б) підприємництво фізичних осіб;

в) рутинне підприємництво;

г) підприємництво, заборонене законом.

11. За критерієм обмеження розрізняють такі види підприємництва:

а) підприємництво, яке не потребує спеціального дозволу;

б)виробниче підприємництво;

в) імітаційне підприємництво;

г) середнє підприємництво.

12. Обмеження підприємницької діяльності:

а) дозволяється у будь-якому випадку за рішенням компетентних органів державної влади;

б) забороняється;

в) це питання не регулюється чинним законодавством;

г) дозволяється у випадках, чітко зазначених нормами чинного законодавства.

13. Не забороняється займатися підприємницькою діяльністю таким особам:

а) військовослужбовцям;

б) посадовим особам органів прокуратури, міліції, Служби безпеки, суду;

в) особам, які мають непогашену судимість за корисливі злочини;

г) особам, які входять до керівних органів акціонерних товариств.

14. Будь-яка підприємницька діяльність вимагає:

а) проведення державної реєстрації;

б) проведення процедури ліцензування;

в) проведення процедури патентування;

г) усі варіанти правильні.

15. За здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації передбачається:

а) цивільно-правова відповідальність;

б) адміністративна відповідальність;

в) кримінальна відповідальність;

г) кримінальна та адміністративна відповідальність.

16. Адміністративна відповідальність за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії передбачає:

а) адміністративний арешт;

б) виправні роботи;

в) накладення штрафу від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) попередження (усне чи письмове).

17. Кримінальна відповідальність за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії передбачає:

а) накладення штрафу від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) виправні роботи на строк до двох років;

в) обмеження волі на строк до двох років;

г) чинним законодавством не передбачена

Список рекомендованої літератури до теми 2

Нормативно-правові акти

1. Кодекс про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Дод. до № 51. – Ст. 1122. (із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012 р.).

2. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26. – Ст.131. (із змінами, внесеними згідно із Законом № 5284-17 від 18.09.2012 р.).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.008 с.)