ТОП 10:

Методичні рекомендації до теми 22.1. Під час визначення поняття підприємницької діяльності слід звернути увагу на практичне значення відокремлення підприємницької діяльності від інших видів діяльності, що мають на меті отримання прибутку або доходу. Для цього слід чітко усвідомлювати ознаки підприємницької діяльності:

· безпосередня та самостійна діяльність, тобто підприємницькою є лише така діяльність, яка здійснюється безпосередньо особою, за рахунок вкладень як особистого, так і матеріального характеру, у разі наявності у цієї особи відповідної підприємницької правосуб’єктності;

· систематична діяльність. На нашу думку, підприємництвом є лише та діяльність, яка здійснюється на постійній, професійній основі. Тобто одноразова торговельна чи інша операція підприємницькою вважатися не може;

· діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання прибутку. Основною метою підприємництва є отримання прибутку всіма законними способами та шляхами. Під час розгляду ознаки отримання прибутку в результаті підприємницької діяльності доречно проводити розмежування понять прибутку і доходу на підставі визначень, наведених у Податковому кодексі України;

· діяльність на власний ризик. Ця ознака передбачає, що здійснення підприємницької діяльності може принести не лише прибуток, а і збитки;

· провадження діяльності особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством. Ця ознака передбачає, що будь-яка підприємницька діяльність може здійснюватися лише легітимними суб’єктами господарювання, тобто суб’єктами, які занесені до єдиного державного реєстру, а у випадках, передбачених законом мають інші спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо).

Підсумовуючи розгляд ознак підприємницької діяльності, слід зауважити, що діяльність може вважатися підприємницькою тільки за умов, що вона має відповідні ознаки в сукупності.

2.2. Ст. 42 Конституції України закріплює право на підприємницьку діяльність, проте чинне законодавство встановлює певні обмеження для конкретних категорій осіб та деяких видів діяльності. З’ясувати, чим обумовлені ці обмеження і з якою метою вони встановлюються. Зокрема, це пов'язано з тим, що в деяких випадках адміністративна відповідальність передбачена винятково стосовно підприємницької діяльності. Прикладом можна вважати відповідні положення ст. 164 "Порушення порядку провадження господарською діяльності" Кодексу України про адміністративні правопорушення та ін.

2.3. Існує велика кількість видів підприємницької діяльності, яка систематизована за рядом критеріїв, на які слід звернути увагу, а саме: за колом суб’єктів, за фазами виробничого циклу (за предметом діяльності), за масштабом підприємництва, за ступенем новизни, за критерієм обмеження.

Контрольні запитання до теми 2

1. Дайте визначення поняття підприємницької діяльності.

2. Яке джерело містить легальне визначення підприємництва в Україні?

3. Назвіть ознаки підприємництва та дайте їх характеристику.

4. Що означає і в чому виявляється ініціативність і самостійність підприємницької діяльності?

5. Що таке систематичність як ознака підприємництва?

6. Що таке підприємницький ризик?

7. Охарактеризуйте цільову спрямованість на одержання прибутку як ознаку підприємництва.

8. Чи є мета одержання прибутку єдиною метою підприємницької діяльності?

9. Охарактеризуйте самостійну юридичну відповідальність як ознаку підприємництва.

10. Дайте визначення поняття соціальної відповідальності підприємців.

11. Назвіть категорії осіб, яким заборонено займатися підприємницькою діяльністю. Чому?

12. Які існують обмеження права на підприємництво за видами діяльності та організаційно-правовими формами господарювання?

13. Назвіть види відповідальності, яка передбачена чинним законодавством за заняття забороненими видами підприємницької діяльності чи за здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації чи отримання спеціальних дозволів.

14. Класифікуйте і назвіть види підприємницької діяльності за різними критеріями.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.006 с.)