ТОП 10:

Зразок порівняльної таблиці для завдань 3.2 – 3.8Види суб’єктів Критерій розмежування АТ ТОВ ТДВ ВК ФГ ПП ФОП
Установчі документи статут статут статут статут статут статут рішення про створення

Практичні завдання

3.1. Розмістіть у хронологічній послідовності основні стадії створення АТ:

а)

реєстрація товариства та його статуту в органах

державної реєстрації;

б)

реєстрація НКЦПФР випуску акцій та видача

тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

в)

отримання свідоцтва про державну реєстрацію ви-

пуску акцій;

г) оплата засновниками повної номінальної вартості

акцій;

д)

присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного

номера цінних паперів;

е)

закрите (приватне) розміщення акцій серед

засновників товариства;

ж)

реєстрація НКЦПФР звіту про результати закритого

(приватного) розміщення акцій;

з) прийняття зборами засновників рішення про

створення АТ;

и) подання заяви та всіх необхідних документів на

реєстрацію випуску акцій до НКЦПФР;

к)

укладення з депозитарієм цінних паперів до-

говору про обслуговування емісії акцій і

оформлення та депонування глобального сертифіката;

л) затвердження установчими зборами товариства

м) результатів закритого (приватного) розміщення

н) акцій серед засновників товариства, затвердження статуту товариства;

о) подання ДКЦПФР звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

п) видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції;

р) укладання засновницького договору.

3.2. Визначте відповідність між стадіями зі створення АТ та їх процесуальними строками:

1)

реєстрація НКЦПФР випуску акцій та видача тимча-

сового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

2)

оформлення та депонування тимчасового

глобального сертифіката

3) закрите (приватне) розміщення акцій серед заснов-

ників товариства;

4)

оплата засновниками повної номінальної вартості

акцій;

5) затвердження установчими зборами товариства

результатів закритого (приватного) розміщення

акцій серед засновників товариства;

6) реєстрація АТ в органах державної реєстрації;

7)

подання НКЦПФР звіту про результати

закритого (приватного) розміщення акцій;

8) реєстрація НКЦПФР звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

9) оформлення та депонування глобального сертифіката при отриманні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

10) видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.

а) не пізніше 15 календарних днів з дня державної реєстрації статуту АТ в органах державної реєстрації;

б) протягом 14 календарних днів після отримання заяви і всіх необхідних документів;

в) не пізніше ніж за три робочих дні до дати початку розміщення цінних паперів;

г) протягом 30 днів після отримання заяви та всіх необхідних документів;

д) до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій;

е) протягом 60 днів з дня завершення закритого (приватного) розміщення акцій;

ж) протягом 10 робочих днів з дати отримання товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;

з) не більше ніж три дні;

и) у строк, передбачений рішенням про їх закрите (приватне) розміщення, але не пізніше ніж протягом двох місяців з дня початку розміщення;

к) протягом семи робочих днів після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.

 

 

 

3.3. Визначте відповідність між фондами виробничого кооперативу та процедурами їх формування:

1) пайовий фонд;

2) неподільний фонд;

3) резервний фонд;

4) спеціальний фонд.

а)

формується за рахунок вступних внесків та

відрахувань від доходу кооперативу;

б) створюється за рахунок цільових внесків членів кооперативу та інших передбачених законом надходжень для забезпечення його статутної діяльності;

в) формується за рахунок пайових внесків членів кооперативу;

г) створюється за рахунок відрахувань від доходу кооперативу, перерозподілу неподільного фонду, безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших не заборонених законом надходжень.

3.4. Визначте відповідність між видами суб’єктів підприємництва та їх визначеннями:

1) Акціонерне товариство – це товариство

2) Товариство з обмеженою відповідальністю – це товариство

3) Товариство з додатковою відповідальністю – це товариство

4) Виробничий кооператив

5) Фермерське господарство

6) Приватне підприємство – це підприємство

7) Фізична особа-підприємець

 

 

а) статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.

б) що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці.

в) добровільне об’єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка базується на їхній особистій трудовій участі та об’єднанні його членами майнових пайових внесків.

г) особа що здійснює підприємницьку діяльність за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи.

д) засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом.

е) статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

є) форма підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.006 с.)