ТОП 10:

Структура пізнавальної діяльностіРівень Форми Результат
чуттєвий - відчуття; - сприйняття; - уявлення; створення образу реальності;
раціональний - поняття; - судження; - умовивід; створення понять, вчень, теорій, концепцій;
синтезуючий - досвід; - експеримент; - практика. підвищення рівня вірогідності знання; вихід на нові горизонти пізнання і реальності

 

Семінарське заняття № 3.

Спеціальність 5.03040101 Правознавство

Тема 1.7 Основний зміст пізнавальної діяльності.

Навчальна мета: узагальнення та поглиблення знань основних філософських проблем; характеристика змісту і структури пізнавального процесу; розкриття сутності істини як відповідності пізнання та пізнаваного.

План

1.Проблема пізнання у філософії.

2.Єдність чуттєвого та раціонального, логіка та інтуїція в процесі пізнавальної діяльності.

3.Проблема істини у філософії. Істина як безпосередня мета пізнання.

Ключові поняття: пізнання, об’єктивна, відносна та абсолютна істина, конкретність істини, правда, заблудження, гносеологічний оптимізм, агностицизм, скептицизм, інтуїція, чуттєвий, раціональний та синтезуючий рівні пізнання, форми пізнання, сенсуалізм, раціоналізм, практицизм

Реферати:

1. Агностицизм у поглядах мислителів античності та сучасності.

2. Практика як головний критерії істини.

3. Істина та заблудження в сучасній філософії.

4. Діалектична єдність суб’єкта та об’єкта пізнання.

5. Емпіризм та раціоналізм як прояви гносеології.

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів:

1. Визначте особливості наступних пізнавальних позицій – гносеологічний оптимізм, агностицизм, скептицизм.

2. Зробіть порівняльну характеристику чуттєвого та раціонального рівнів пізнання.

3. Визначте взаємозв’язок суб’єкта та об’єкта пізнання.

4. Наведіть приклади об’єктивної, відносної, абсолютної істини, омани.

5. Розкрийте зміст принципу конкретності істини.

6. Визначте місце інтуїції в пізнавальному процесі.

7. Поясніть, яким чином мислення в змозі охопити те, що не дається в почуттях.

8. Як Ви вважаєте, чи можна досягти і сформулювати абсолютну істину? Поясніть відповідь.

Література:

П – 1, 167 - 179

П – 2, стор. 349 -368

П – 3, стор. 238 - 257

П – 5, стор. 353 - 387

Методичні рекомендації:

При підготовці до першого питаннянеобхідно виходити з того, що пізнавальна проблематика є органічним складником будь - яких філософських досліджень. Оскільки філософські твердження мають важливе значення, то виникає питання про їх обґрунтованість, виправданість, надійність, тобто про джерела та підвалини наших знань.

Пізнання постає різноманітним, до пізнавальної діяльності залучені всі сили та здібності людини (почуття, емоції, розум, інтуїція, прозріння).

Пізнання - багаторівневий процес побудови знання, але вирішальну роль у ньому відіграє розумова активність людини, що виявляється у конструюванні образів, моделей, понять, теорій, за допомогою яких людина оптимізує свої взаємини зі світом та збільшує ступені своєї свободи.

Пізнання– сукупність процесів отримання, переробки і використання інформації про світ і саму людину.

У другому питаннінеобхідно відзначити, що хоча пізнання є цілісним процесом, у ньому виділяють структурні рівні, які взаємодоповнюють одне одного, забезпечуючи формування узагальненої картини світу. Пізнання розвивається від чуття до абстрактного мислення та до їх синтезу, у процесі якого людина знову отримує чуттєві враження, переходить до нових міркувань.

Рівні пізнання:

- чуттєвий, його форми – відчуття, сприйняття, уявлення;

- раціональний, його форми – поняття, судження, умовивід;

- синтезуючий, його форми – досвід, експеримент, практика.

 

Третє питаннявинесене на самостійне опрацювання. При підготовці відповіді на семінарське заняття необхідно дати визначення різних видів істини, навести приклади до них, пояснити, чому в сучасній гносеології істина постає у вигляді процесу, в якому людина, використовуючи складники знання та пізнання, створює виправдані, сталі інтелектуальні інструменти та засоби своєї життєдіяльності.

Потрібно розкрити зміст понять, через які сучасна гносеологія конкретизує традиційну концепцію істини:

- об’єктивна істина;

- відносна істина;

- абсолютна істина;

- конкретність істини;

- заблудження.

 

 

Семінарське заняття № 3.

Спеціальність 5.03050901 Бухгалтерський облік,

5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність,

5.14010102 Ресторанне обслуговування

Семінарське заняття № 4.

Спеціальність 5.03040101 ПравознавствоПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.75.58 (0.005 с.)