ТОП 10:

Методичні вказівки до проходження практикиПерший і другий етапи практики - знайомство зі структурою, педколективом, відвідування уроків, знайомство із закріпленою навчальною групою тощо, мають бути завершені протягом першого тижня практики.

Студентові доцільно в цей період відвідувати по 2-3 уроки різних викладачів спеціальних предметів або майстрів виробничого навчання. Окрім того, бажано відвідати уроки всіх викладачів закріпленої групи, а також усі види позакласної роботи. Найбільшої уваги варто приділити відвідуванню і ретельному самостійному аналізу уроків майстра-керівника практики в ПТНЗ. Під час відвідування уроків доцільно робити певні нотатки, позначки, що будуть необхідні у подальшій роботі. Перший тиждень практики повинен завершитися складанням індивідуального плану роботи практиканта, де має бути висвітлено тематику уроків виробничого навчання на весь період практики із зазначенням дати, теми і навчальної групи. Також необхідно скласти план проведення виховної роботи в закріпленій групі.

У план проходження практики доцільно включити методичну роботу, лекції, роботу зі складання психолого-педагогічної характеристики.

Починаючи з другого тижня, студент самостійно проводить уроки виробничого навчання відповідно до плану, складеного й погодженого з керівниками практики. Напередодні самостійного уроку студент подає керівникам практики від ПТУ й університету конспект уроку (або уроків) і після затвердження може проводити їх. На цих уроках зобов'язані бути присутніми керівники практики від училища та університету. Проведення уроків без керівників категорично забороняється.

Кожний проведений урок повинен бути ретельно проаналізований та оцінений керівниками практики. За п'ять тижнів активної практики студент зобов'язаний провести самостійно не менш 5-и уроків виробничого навчання із розрахунку 1 урок на тиждень.

Окрім уроків виробничого навчання, студент-практикант здійснює комплекс заходів із навчально-виховної роботи, до якого входить: проведення протягом практики 2-х навчально-виховних заходів (1 захід професійного спрямування і 1 – соціального.) - лекції, бесіди, диспути, культпоходи в театр, кіно, музеї, на виставки тощо. У перший період практики студент зобов'язаний відвідати декілька навчально-виховних заходів, які проводять викладач і майстер виробничого навчання - керівники практики і зробити їх письмовий аналіз, який стане складовою частиною звітної документації з практики. Характер проведених заходів, їхня кількість узгоджується як з груповим керівником практики, так і з керівником від професійно-технічного закладу (заступники директорів з навчально-виховної роботи). При цьому до уваги беретьсяя складність заходу, витрати часу на його підготовку. Допускається проведення одного складного заходу (дискотеки, вечора відпочинку, клубу цікавих зустрічей) декількома студентами-практикантами за умови їхньої активної участі в його підготовці й проведенні.

На кожен захід повинен бути попередньо складений, переглянутий і затверджений керівниками цієї частини практики детальний конспект (сценарій).

Груповий керівник практики виставляє оцінку за проведений захід соціального характеру, методист – професійного.

До захисту практики студенти повинні подати:

Груповому керівнику

1. Щоденник психолого-педагогічних спостережень (додаток Е).

2. Індивідуальний план роботи студента на період педагогічної практики (навчально-методична робота, виховна робота, вивчення учнівського колективу, психологічні спостереження) (додаток Д).

3. Характеристика на роботу студента-практиканта з рекомендованою оцінкою за педпрактику та підписом майстра виробничого навчання, завірена підписом директора і печаткою ПТНЗ (додаток З).

4. План-конспект виховного заходу (враховуються творчий підхід, оригінальність, новизна) з оцінкою та підписом майстра (викладача) (додаток Г).

5. Звіт про роботу, проведену за період педагогічної практики, аналіз своєї діяльності, зауваження щодо організації педпрактики, її змісту, пропозиції щодо покращення її організації (додаток Ґ).

6. Наочність. Фото-, відеоматеріали із фіксацією основних (ключових) моментів проходження практики.

Якщо результатом виробничої діяльності учнів ПТНЗ є конкретний продукт, представити його на захисті практики.

Методисту профільної кафедри:

1. П’ять планів-конспектів занять (додаток Є) з виробничого навчання з підписами майстра (викладача) і рекомендованими оцінками, завірені печатками ПТНЗ.

До планів - конспектів додаються:

а) інструкційні картки;

б) перелік навчально-виробничих робіт (на період практики);

в) перелік пробних робіт для учнів (на період заняття)

2. План-конспект позакласного (виховного) заняття професійного спрямування з оцінкою та підписом майстра (викладача) (додаток Г).

3. Повний аналіз заняття з виробничого навчання.

4. Індивідуальне завдання.

Вагові коефіцієнти оцінювання різних видів діяльності студентів підчас педагогічної практики на робочому місці майстра виробничого навчання.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.004 с.)