ТОП 10:

Педагогічна практика на робочому місці майстра виробничого навчанняПедагогічна практика на робочому місці майстра виробничого навчання на IV курсі триває 6 тижнів (VІІІ семестр) у професійно-технічних навчальних закладах. Педагогічна практика є завершальною ланкою професійної підготовки бакалаврів педагогічної освіти спеціальності «Професійна освіта».

Метою педагогічної практики є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації навчально–виховного процесу в ПТНЗ, формування у них, на базі отриманих в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних для професійної діяльності умовах. Закріплення знань, умінь і навичок з дисциплін професійно-практичного циклу, вивчених в університеті, а саме - «Профпедагогіка», «Психологія», «Методика професійного навчання», «Технологія будівельних процесів» та інші спеціальні дисципліни. Аналіз і узагальнення кращого педагогічного досвіду майстрів виробничого навчання шляхом відвідування їхніх уроків, набуття навичок проведення уроків з виробничого навчання у профтехучилищах, технікумах, проведення виховної роботи в навчальній групі, проведення психологічних спостережень за окремими учнями й складання на них психолого-педагогічних характеристик.

Для проведення навчально–виховної роботи студенти розподіляються по одному (двоє) на групу, де і будуть виконувати функції майстрів виробничого навчання.

Зміст та завдання практики

У змістпедагогічної практики входить:

- знайомство з професійно-технічним навчальним закладом, його структурою, організацією навчального процесу, педагогічним колективом, кабінетами, майстернями, переліком професій, з яких проводиться навчання тощо;

- відвідування уроків викладачів загальноосвітніх та спеціальних предметів, їх самостійний аналіз;

- відвідування уроків майстра виробничого навчання-керівника практики від ПТНЗ;

- підготовка до проведення самостійних уроків виробничого навчання;

- участь у методичній роботі разом із викладачем та майстром виробничого навчання - керівниками практики;

- знайомство із закріпленою групою й виконання функцій майстра-вихователя групи;

- проведення під керівництвом закріпленого майстра виробничого навчання виховної роботи в групі в навчальний і позанавчальний час;

- психолого-педагогічний аналіз окремих учнів закріпленої групи й складання на них психолого-педагогічних характеристик.

Система завдань студентам на період практики:

а) ознайомлення із ПТНЗ:

- бесіда з адміністрацією ПТНЗ, викладачами спецпредметів, майстрами виробничого навчання;

- аналіз документації (планів роботи ПТНЗ, планів виховної роботи з групою);

- ознайомлення з матеріальною базою ПТНЗ (кабінетами, майстернями);

- ознайомлення з особовими справами учнів;

- ознайомлення з творчими роботами учнів;

- спостереження за учнями та групою під час занять з різних предметів та позакласних заходів;

- проведення бесід з учнями, педагогами і батьками;

- ознайомлення з розкладом навчальних занять у групі та його аналіз.

б) навчальна робота з циклу професійно-практичної підготовки:

- розробка планів-конспектів занять виробничого навчання (5 уроків);

- підбір та виготовлення дидактичних матеріалів, наочних посібників, підготовка та проведення занять з виробничого навчання;

- спостереження та аналіз уроків викладачів, майстрів виробничого навчання;

- підготовка та проведення окремих видів позакласної роботи профільного змісту;

- індивідуальна робота з окремими учнями з практичної підготовки;

- надання допомоги майстрам (викладачам) в обладнанні кабінетів, майстерень і лабораторій;

в) позакласна виховна робота:

- участь у поточній виховній роботі з групою та планування виховної роботи на період практики;

- підготовка та проведення різноманітних видів і форм виховної роботи з учнями з фізичного, трудового, економічного, екологічного, естетичного, патріотичного, правового, морального виховання з позиції комплексного підходу до виховання особистості відповідно до плану роботи навчального закладу;

- проведення залікового виховного заходу;

- присутність та участь у батьківських зборах;

- відвідування та аналіз позакласних заходів, які проводяться майстрами виробничого навчання, викладачами;

г) методична та науково-дослідницька робота:

- ознайомлення з планом роботи методоб’єднань викладачів та майстрів виробничого навчання;

- ознайомлення з планом та матеріалами роботи ПТНЗ з методичної проблеми;

- участь у семінарах, які проводяться в період практики;

- аналіз своєї педагогічної діяльності та ведення щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Індивідуальне завдання.

Індивідуальні завдання сприяють надбанню студентами під час практики умінь та навичок самостійного розв’язання педагогічних та дидактичних завдань, допомагають здійснити практичне обґрунтування тем при написанні курсових робіт.

Індивідуальне завдання студенти отримують безпосередньо від методиста-керівника практики, який призначається на фаховій кафедрі. Завдання можуть бути різноманітні, зокрема:

1. Розробити завдання для здійснення контролю рівня сформованості вмінь учнівз конкретних тем.

2. Розробити і впровадити у практику нетрадиційну методику проведення занять виробничого навчання.

3. Розробити і виготовити дидактичні матеріали до конкретних тем (обов’язково наочність: макети, плакати, інструкційні карти, операційно – технологічні карти).

4. Проаналізувати інноваційні розробки педагогічних працівників навчального закладу.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.245.255 (0.007 с.)