ТОП 10:

Методичні вказівки щодо проходження практикиУ процесі проходження ознайомчої безвідривної практики студентам доцільно в перший день зустрітись із заступником директора з навчальної або навчально-методичної роботи з метою ознайомлення з особливостями організації навчально-виховного процесу в закладі професійно-технічної освіти.

Для отримання інформації стосовно навчально-виробничої діяльності необхідно звернутись до старшого майстра або до заступника директора з навчально-виробничої роботи.

У ході практики студенти мають відвідати методичний кабінет закладу, ознайомитись з методичною літературою, методичними розробками викладачів і майстрів виробничого навчання, навчально-методичними комплексами.

Під час роботи з ДС ПТО необхідно звернути увагу на кваліфікаційні вимоги до здобувачів робітничої професії певного розряду, з’ясувати, які вимоги ставляться до матеріально-технічної бази навчального закладу, співставити нормативні вимоги з реальними, дати висновок. Студентам слід звернути увагу на типові навчальні плани та типові програми з навчальних дисциплін, з’ясувати відмінності у планах і програмах підготовки робітничих кадрів різних розрядів.

При вивченні матеріальної бази, зокрема, обладнання навчально-виробничих майстерень, студентам потрібно визначити призначення майстерень, рівень завантаженості, відповідність методичним, санітарно-гігієнічним вимогам і вимогам з охорони праці та пожежної безпеки. Також необхідно визначити, скільки є робочих місць, яка їх організація, звернути увагу на організацію робочого місця викладача (майстра виробничого навчання).

Використання наочних засобів є невід’ємною складовою навчального процесу, саме від рівня впровадження і майстерності викладача залежить якість засвоюваних учнями знань. При вивченні цього питання студентам-практикантам потрібно проаналізувати, які засоби навчання використовуються, яким чином будується навчальний процес з використанням технічних (мультимедійних) засобів.

При вивченні соціально-побутової сфери студентам-практикантам слід з’ясувати, на скільки навчальний заклад забезпечений гуртожитками, їдальнями тощо. Які саме гуртки і на яких засадах вони працюють, рівень задіяності вихованців у цих гуртках. З якими закладами, установами співпрацює училище (ліцей), рівень їх взаємодії. Чи бере участь навчальний заклад у заходах місцевого, державного значення (конкурси, огляди, семінари, конференції тощо)

Слід звернути увагу на соціальний склад контингенту учнів (сироти, діти з багатодітних сімей, чорнобильці та ін.). Яким чином і на що спрямована робота адміністрації і педагогічного колективу з дітьми, що потребують соціального захисту. З’ясувати, які в Україні існують державні програми, нормативні документи, що забезпечують соціальний захист учнів ПТНЗ (сайт Міносвіти, молоді та спорту), і як вони реалізуються в конкретному закладі. Під час проходження практики студентам рекомендується активно співпрацювати з адміністрацією навчального закладу, головами предметно-циклових комісій (методоб’єднань), користуватись методичною літературою та нормативними актами у сфері освіти, зокрема професійно-технічної.

На захист практики виносяться такі положення:

1. Надати індивідуальний план роботи студента на період практики (додаток В).

2. Підготувати щоденник психолого-педагогічних спостережень за період педагогічної практики (додаток Е).

3. Надати письмовий звіт (додаток Ґ) про проходження практики відповідно до завдань у обсязі не менше десяти сторінок друкованого тексту.

4. Знати вимоги до навчальних майстерень (за профілем).

Вагові коефіцієнти оцінювання різних видів діяльності студентів підчас ознайомчої безвідривної практики.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.7.30 (0.008 с.)