ТОП 10:

Закріплення нового матеріалу, підведення підсумків заняття, домашнє завдання.Звернути увагу на:

1) методи та форми, які використовуються для перевірки засвоєних учнями знань;

2) типові помилки, які допускаються учнями при виконанні виробничих вправ чи завдань;

3) наявність аналізу помилок та форми його проведення;

4) повідомлення домашнього завдання, враховуючи активність групи під час заняття, здатність учнів сприймати матеріал*;

5) з’ясувати, за якими критеріями проводиться професійний відбір претендентів на здобуття робітничої професії;

6) проаналізувати програми і навчальні плани для перепідготовки, підвищення кваліфікації робітничих кадрів. У чому полягають відмінності між ними. У чому полягають відмінності між названими планами та планами і програмами для отримання первинної робітничої професії. Результати порівнянь занести у звіт;

7)відповідно до плану виховної роботи в навчальній групі підготувати і провести виховний захід.

__________________________________________________________________

*Домашнє завдання видається з метою відновлення в пам’яті новизни уроку. Майстер виробничого навчання у своїй роботі повинен пам’ятати три основні властивості пам’яті: запам’ятовування, відновлювання, забування.


Додаток В.

 

Зразок оформлення індивідуального плану роботи студента на безвідривну практику

«Затверджую»

Майстер виробничого

навчання ___________

Груповий керівник____________

«___» ________________20___ р.

 

Індивідуальний план роботи

студента (ки) – практиканта (ки)

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

групи__, курсу___, факультету технологічної і професійної освіти

Глухівського національного педагогічного університету

імені Олександра Довженка,

який (яка) проходив (ла) безвідривну педагогічну практику

у групі _____, професія «__________________»

ДПТНЗ «________________________________________________»

(назва закладу)

з ________ по _________20__ року

 

Тижні Зміст роботи Аналіз роботи
     
     
     

 


Додаток Г

 

Зразок оформлення плану-конспекту виховного заходу

 

План – конспект виховного заходу

_______________________________________________

(тема)

проведеного у _______ групі

ДПТНЗ _________________________________________

(назва навчального закладу)

студента _____ групи_____курсу

факультету технологічної і професійної освіти

Глухівського національного педагогічного університету

імені Олександра Довженка

_________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

___________________Майстер виробничого навчання

______________________________Груповий керівник

 

Зміст і оформлення виховного заходу:

1 сторінка – титульна, відмітки про консультації і затвердження конспекту;

2 сторінка – мета, завдання виховного заходу, форма проведення, структура, обладнання, місце проведення;

3 сторінка – зміст заходу;

Остання сторінка – використана література при підготовці виховного заходу.

 


Додаток Ґ

 

Зразок оформлення титульного аркушу звіту студента

 

Звіт про роботу

студента (ки) – практиканта (ки)

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

групи__, курсу___, факультету технологічної і професійної освіти

Глухівського національного педагогічного університету

імені Олександра Довженка,

який (яка) проходив (ла) педагогічну практику

у групі _____, професія «__________________»

ДПТНЗ «________________________________________________»

(назва закладу)

з ________ по _________20__ року

 


Додаток Д

Зразок оформлення індивідуального плану роботи студента

 

«Затверджую»:

Груповий керівник_____________

«___» _____________20__ р.

 

 

Індивідуальний план роботи студента

___________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

На період педагогічної практики з ___________ до __________

 

 

Дата, день тижня Навчально-виробнича робота Відмітка про виконання Виховна робота Відмітка про виконання Робота над психолого-педагогічною характеристикою Відмітка про виконання
             
             

 

 


Додаток Е

 

Зразок оформлення щоденника психолого-педагогічних спостережень

 

Щоденник

психолого-педагогічних спостережень

студента (ки) – практиканта (ки)

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

групи__, курсу___, факультету технологічної і професійної освіти

Глухівського національного педагогічного університету

імені Олександра Довженка,

який (яка) проходив (ла) педагогічну практику

у групі _____, професія «__________________»

ДПТНЗ «________________________________________________»

(назва закладу)

з ________ по _________20__ року

 

Сторінка

Директор навчального закладу

Заступники директора:

з навчально-виробничої роботи

з навчально-виховної роботи

методист

Сторінка

Розклад занять і дзвоників

Сторінка

Список учнів групи

Сторінка

Список вчителів та майстрів виробничого навчання

 


Додаток Є

Зразок орієнтовної схема плану-конспекту уроку виробничого навчання

«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора з НВР Майстер виробничого

_______________________ навчання

«___» ___________20 __р. __________________

«__» ________20__р.

Методист

__________________

«__» ________20__ р.

 

Тема уроку____________________________________________________________

Мета: Навчальна: ______________________________________________________

Розвиваюча: _____________________________________________________

Виховна : ______________________________________________________

Тип уроку ____________________________________________________________

Дата проведення_______________

Місце проведення: _____________________________________________________

Матеріали та інструменти: ______________________________________________

Дидактичні засоби: ____________________________________________________

Між предметні зв’язки: _________________________________________________

Література: _______________________________________________________ ____

План заняття

1. Організаційна частина

2. Вступний інструктаж

2.1. мотивація діяльності;

2.2. повідомлення теми і мети уроку;

2.3. актуалізація теоретичних знань;

2.4. демонстрація прийомів роботи (у сповільненому а потім у робочому темпі)

3. Самостійне виконання робочих завдань учнями (поточний інструктаж)

4. Заключний інструктаж

5. Прибирання робочих місць.


Додаток Ж

Зразок орієнтовної схеми плану-конспекту уроку із спецпредмета

«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора з НВР Викладач спецтехнологій

_______________________ _____________________

«___» ___________20 __р. «__» ___________ 20_ р.

 

Методист

__________________

«__» ________20__ р.

План-конспект уроку

з предмету ________________________________

Група_________________Курс _______________

Професія__________________________________

 

Дата проведення: __________

Тема: _____________________

Мета: навчальна_____________

розвиваюча____________

виховна ____________

Тип уроку: __________________

Дидактичні засоби: ___________

 

План уроку будується в залежності від його типу.

 

 


Додаток З

Зразок написання характеристики на студента-практиканта

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта 28 Пр(М) групи

факультету технологічної та професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра ДовженкаПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.7.30 (0.009 с.)