ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ознайомча безвідривна практикаПрактика проводиться на молодших курсах (як правило, в 4 семестрі на ІІ курсі), без відриву від навчання. Один день на тиждень студенти приділяють виконанню завдань практики згідно програми.

Метоюцієї практики є знайомство студентів з майбутньою професійною діяльністю, методами та формами організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, особливостями роботи учасників навчально-виховного процесу.

Ознайомча практика може бути проведена в професійно-технічних навчальних закладах, навчально-виробничих комплексах, центрах ПТО, закладах позашкільної освіти (технічні гуртки, станції юних техніків тощо).

Зміст та завдання практики

До змісту ознайомчої безвідривної практики входить:

- ознайомлення із структурою системи освіти в Україні і в регіоні, ознайомлення із змістом і структурою професійно-технічної освіти, зокрема;

- ознайомлення з державними стандартами професійно-технічної освіти (ДС ПТО) та іншими нормативними документами, що стосуються забезпечення підготовки кваліфікованих робітників;

- ознайомлення із сутністю і особливостями роботи майстра виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу, позашкільного закладу освіти;

- ознайомлення із організацією методичної роботи навчального закладу, особливостями організації і планування навчально-виховного процесу;

- ознайомлення з вимогами до стану матеріально-технічної бази навчального закладу та структурою і типами навчальних закладів у цілому;

- ознайомлення із особливостями організації робочих місць учнів, майстрів виробничого навчання, інструкторів;

- аналіз рівня та можливостей використання новітніх технологій у навчально-виробничому процесі;

- ознайомлення із соціально-побутовою сферою в навчальному закладі, особливостями організації виховної та соціально-психологічної служби в ПТНЗ;

- ознайомлення із сутністю і змістом навчально-виробничої діяльності в закладах ПТО.

У процесі проходження практики студенти повинні виконати наступні завдання, які мають бути зафіксовані у звіті про проходження практики:

1. На основі вивчених документів скласти схему організації професійно-технічної освіти в регіоні та в країні в цілому, з обов’язковим описом усіх складових елементів. Дати характеристику навчальному закладу.

2. Проаналізувати державний стандарт професійно-технічної освіти (далі ДС ПТО) за напрямом підготовки. Проаналізувати навчальний план підготовки кваліфікованих робітників. Визначити структуру, особливості побудови, графік навчального процесу.

3. Скласти схему організації методичної роботи у навчальному закладі. Узагальнити методичну проблему, над якою працює колектив навчального закладу і кожна предметно-циклова комісія (методичне об’єднання).

4. Скласти схему навчально-виробничої майстерні з описом робочих місць. За допомогою методичної літератури визначити відповідність обладнання майстерні існуючим вимогам.

5. Проаналізувати забезпеченість навчального закладу сучасними засобами навчання. Визначити рівень їх використання в навчальному і навчально-виробничому процесах.

6. Описати організацію навчально-виробничої діяльності в навчальному закладі: учасники навчально-виховного процесу, напрям діяльності, продукція, співпраця з базовими підприємствами – замовниками кадрів.

7. Дати характеристику соціально-побутової сфери навчального закладу: наявність гуртожитків, їдальні, спортивних залів (комплексів), гуртків художньої самодіяльності тощо.

8. Описати структуру і завдання соціально-психологічної служби навчального закладу, визначити основний напрям роботи.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.67.179 (0.004 с.)