ТОП 10:

Приготування препаратів для мікроскопуванняПрепарати для мікроскопування готують з крові, виділень людського організму (сеча, кал), колоній бактерій, тваринних і рослинних тканин і багатьох інших об'єктів. У деяких випадках приготування препаратів не складне, а в інших потрібна спеціаль­на техніка.

Просто готують нативні препарати - об'єкти в їхньому при­родному вигляді. У такому випадку матеріал наносять на предмет­не скло і покривають його тонким покривним скельцем. Іноді його змішують з ізотонічним розчином хлориду натрію або гліцерином, щоб розрідити, просвітлити і запобігти висиханню. Так готують препарати для мікроскопічного дослідження осаду сечі, мокроти, калу.

Широко застосовують метод забарвлення препаратів для мік­роскопування. Спосіб забарвлення залежить від особливостей до­сліджуваного матеріалу та мети дослідження.

Різні частини препарату сприймають барвник по-різному, що робить їх чіткішими, дає змогу відрізняти одні від інших окремі структури. Наприклад, мазки крові фарбують азур-еозином для підрахунку лейкоцитарної формули, фуксином - для підрахунку тромбоцитів, азуром II - для підрахунку ретикулоцитів.

Для бактеріоскопії (дослідження під мікроскопом мікробів) існує велика кількість методів фарбування, у тому числі й склад­них - двома і більше барвниками.

Існує негативне фарбування, коли фарбують фон, на якому чітко видно нефарбовані мікроби (наприклад, бліду трепонему).

Препарат для мікроскопії не повинен бути товстим або густим, оскільки світло має добре просвічувати його. Тому приготування гі­стологічних препаратів з тканин потребує досить складної техніки.

Тканини обробляють спиртами, формаліном або фіксувальни- ми сумішами, просочують целоїдином, парафіном або желатином.

Потім тканину нарізують найтоншими шарами за допомогою спеці­ального приладу - мікротома. Після цього зрізи фарбують гема- токсилін-еозином, Суданом, складними сумішами фарб, сріблом та ін. Зрізи закріплюють на предметному склі сумішшю білка з гліце­рином. Для зберігання препаратів зрізи заливають канадським бальзамом і накривають покривним скельцем. Бальзам висихає, і гістологічний препарат може зберігатися протягом багатьох років.

Для мікроскопування насамперед необхідно установити добре освітлення поля зору.

Під час роботи з природним освітленням робочий стіл лаборан­та повинен стояти біля вікна, щоб світла було достатньо. Мікро­скопувати рекомендується біля вікон, обернених на північ, оскільки прямі сонячні промені створюють надлишок освітлення, яке засліплює очі. Природне світло спрямовують у конденсор плоским дзеркалом. Конденсор повинен бути піднятий і діафрагма відкрита. Встановлюють об'єктив х8, окуляр х7 або х10. Контролюючи оком, повертають дзеркало до тих пір, поки поле зору не стане рівномірно та інтенсивно освітленим.

У разі природного освітлення освітлювач (типу 01-19) установ­люють на відстані 10-12 см від дзеркала мікроскопа. Дзеркало повинно бути обернене до освітлювача увігнутою поверхнею і повернуте під кутом приблизно 45° до осі конденсора. Переміщуючи освітлювач, світло направляють на центр дзеркала, яке відбиває промені в лінзу конденсора.

Користуються також освітлювачами (типу 01-32, 01-35), які вставляють замість дзеркала в основі мікроскопа під конденсор. Пересуваючи патрон з лампою вздовж осі освітлювача і повертаючи освітлювач навколо його осі, домагаються найінтенсивнішого освітлення поля зору мікроскопа. Щоб освітлення було більш рівно­мірне, в гніздо оправи освітлювача або в рухому оправу конденсо­ра вставляють матове або синє скло.

Препарат кладуть на предметний столик, притискають клема­ми (12) і розглядають при малому збільшенні. Для цього препарат встановлюють під об'єктивом х8, конденсор (18) опускають, при сильному світлі закривають діафрагму.

Повертаючи макрогвинт (6), необхідно знайти робочу відстань між об'єктом і лінзою об'єктива (19), при якій отримаємо зобра­ження. Для об'єктива х8 вона становить 10-12 мм. Обертаючи макрогвинт від себе, опускають тубус, обертаючи на себе - підніма­ють. Макрогвинтом обережно переміщують тубус до появи чіткого зображення об'єкта поля зору. Обертаючи верхню частину пред­метного скла, гвинтами (11) встановлюють у центрі поля зору ту частину об'єкта, яку потрібно розглядати при великому збіль­шенні. Потім, не піднімаючи тубус, потрібно повернути револьвер так, щоб помістити над об'єктом об'єктив х40. Світло необхідно посилити: відкрити діафрагму і трохи підняти конденсор до серед­нього положення. Знову знаходять робочу відстань між об'єкти­вом х40 і об'єктом. Для цього об'єктива воно дорівнює близько 2- З мм.

Фокусування проводять дуже обережно, щоб не допустити зіткнення об'єктива з препаратом і пошкодження того чи іншого, оскільки об'єктив майже торкається препарату. Під контролем ока терміново піднімають тубус до отримання зображення об'єкта. Обертанням мікрогвинта (3) домагаються чіткості зображення.

Імерсійне мікроскопування використовують в разі необхід­ності великого збільшення. На препарат, а в деяких випадках на верхню лінзу конденсора наносять краплю імерсійної олії. Для імерсії використовують кедрову олію. Освітлення повинно бути сильним, конденсор піднятий повністю і діафрагма відкрита. Імер­сійну олію використовують для створення між препаратом і об'єк­тивом однорідного середовища, яке заломлює світлові промені так само, як і лінзи об'єктива. Це сприяє отриманню чіткого зображен­ня при великому збільшенні.

Препарат кладуть на предметний столик і притискують клема­ми. Об'єктив х90 занурюють у краплю імерсійної олії до зіткнення з препаратом. Потім, дивлячись в окуляр, піднімають тубус дуже обережними рухами макрогвинта, оскільки робоча відстань між об'єктивом і об'єктом у цьому випадку становить 1-1,5 мм. За допомогою мікрогвинта отримують чітке зображення і продивляються об'єкт пошарово. Працюючи мікрогвинтом, слід повернути його повільно на неповний оберт. Заборонено багаторазово оберта­ти мікрогвинт: це розладнає мікромеханізм, що призведе до пору­шення регулювання та зменшення чіткості зображення.

Мікроскопію слід вести поетапно лівим або правим оком. Для запобігання втомі обоє очей повинні бути відкриті.

Сидіти під час роботи потрібно зручно, не нахиляючись низько до окуляра. Після кожної години мікроскопування слід 10 хв відпо­чити.

Догляд за мікроскопом та його зберігання

У неробочий час мікроскоп зберігається в спеціальному ящику або під поліетиленовим футляром. Після роботи мікроскоп необхід­но витерти м'якою ганчіркою, зволоженою бензином. Робити це потрібно обережно, тому що органічні розчинники руйнують смо­ли, якими склеєні лінзи об'єктива. Не дозволяється імерсійну олію замінювати на рослинні або мінеральні.

Не можна торкатись пальцями до поверхні лінз, тому що на них залишаються масні сліди, які порушують чіткість зображення.

Якщо на фронтальну лінзу об'єктива або окуляра потрапив пил, її дуже обережно протирають ганчіркою, ледь зволоженою бензи­ном. Якщо засмічені внутрішні частини об'єктивів або окулярів, то чистити їх рекомендується в спеціальних майстернях. Розбира­ти об'єктив студентам заборонено.

Щоб зберегти чорний зовнішній вигляд мікроскопа, його необ­хідно періодично протирати тканиною, зволоженою безкислотним вазеліном, а потім сухою м'якою ганчіркою.

 

АЛГОРИТМ № 29

Техніка мікроскопування

1. Установіть добру освітленість поля зору мікроскопа.

2. Помістіть досліджуваний препарат на предметний столик.

3. Притисніть препарат клемами.

4. Поверніть макрогвинт, знайдіть робочу відстань між об'єк­том і лінзою об'єктива.

5. Опустіть тубус, повертаючи макрогвинт від себе.

6. Підніміть тубус, повертаючи макрогвинт до себе.

7. Поверніть верхню частину предметного столика гвинтами, встановивши в центрі поля зору ту частину об'єкта, яку треба роз­глядати при великому збільшенні.

8. Поверніть револьвер так, щоб об'єктив помістився над дослі­джуваним препаратом.

9. Підсильте світло: відкрийте діафрагму і підніміть конден­сор до середнього положення.

10. Фокусування проводьте обережно, щоб не допустити зіт­кнення об'єктива з препаратом.

11. Підніміть тубус до отримання зображення об'єктива (під контролем ока).

Добийтеся чіткості зображення повертанням мікрогвинта

 

Питання для самоконтролю

1. З яких частин складається мікроскоп?

2. Що входить до механічної, освітлювальної і збільшувальної частини мікроскопа?

3. Що означають цифри, вигравіювані на об'єктивах і окуля­рах?

4. Які межі збільшення мікроскопа МБІ?

5. Яке збільшення мікроскопа при об'єктиві х40 і окулярі х10, при об'єктиві х8 і окулярі х15?

6. Яке призначення конденсора?

7. Яке зображення дає мікроскоп?

8. Що називається нативним препаратом і яка техніка його приготування ?

9. Для чого змінюють забарвлення препаратів?

10. Що може бути об'єктом мікроскопічного дослідження?

11. Які вимоги до препарату для мікроскопічного дослідження?

12. Який об'єктив призначений для роботи з малим збільшен­ням, з великим збільшенням, імерсійною системою?

13. У яких положеннях повинен бути конденсор при малому, великому та імерсійному збільшенні?

14. Як перевести мікроскоп з малого збільшення на велике?

15. У чому перевага мікроскопів з імерсією і коли їх застосо­вують?

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.85.115 (0.013 с.)