ТОП 10:

УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ У ДОДАТКОВОМУПідрядному РЕЧЕННІ

(sequences of tenses)

 

1. Правило узгодження часів характерне лише для додаткових підрядних речень. Воно полягає в тому що: якщо присудок головного речення стоїть у минулому часі, то присудок додаткового підрядного речення вживається в одному з минулих часів. В українській мові подібної залежності немає.

2.

а) Для позначення дії, що відбувається одночасно в головному і підрядному реченнях, дієслово-присудок додаткового підрядного речення стоїть уPast Indefinite(абоPast Continuous) і перекладається теперішнім часом:

І didn't know hecould speak French. Я не знав, що він може розмовляти французькою мовою.

б) Для позначення дії, що передує дії, яка виражена присудком головного речення, як правило, вживається Past Perfect (в українській мові – минулий час):

Неsaid (that) shehad gone away. Він сказав, що вона пішла.

в) Для вираження майбутньої дії з точки зору минулого часу вживаються форми Future in the Past (в українській – майбутній час):

І knew youwould be late. Я знав, що ти запізнишся.

 

 

БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ підрядні РЕЧЕННЯ

(asyndetic affirmative sentences)

В англійській мові підрядні додаткові і означальні ре­чення часто поєднуються з головним без сполучника, оскільки сполучникиthat, which, what, who, whom можуть випускатися.

Додаткові підрядні речення перекладаються з сполучникомщо або без нього:

І know he has returned. Я знаю, (що) він повернувся.

При перекладі означальних підрядних речень треба ввести сполучникякий:

A letter written in pencil is difficult to read. Лист, який написано олівцем, важко читати.

 

УМОВНІ РЕЧЕННЯ

(CONDITIONAL SENTENCES)

 

В англійській мові існує три типи умовних речень.

1. Умовні речення першого типу виражають реальну, здійснену умову. Такі умовні речення виражають дію, умова здійснення якої у майбутньому:

У цьому типі умовних речень дієслово в підрядному реченні стоїть уPresent Indefinite, а в головному – уFuture Indefinite; українською мовою обидва дієслова перекладаються майбутнім часом:

If the weatheris fine tomorrow, wewill go to the country. Якщо завтра буде хороша погода, ми поїдемо за місто.

2. Умовні речення другого типу виражають малоймовірну умову. Дія, виражена в цих реченнях, і умова її реалізації перебувають у сфері теперішнього чи минулого.

В умовних реченнях другого типу в підрядному реченні вживаєтьсяPast Indefinite, а в головному реченні вживається форма умовного способу – would з усіма особами зIndefinite Infinitive відмінюваного дієслова (без частки to).

Дієсловоto be у цьому випадку вживається у формі were з усіма особами однини і множини.

Українською мовою ці речення перекладаються дієсловом умовного способу, тобто дієсловом у формі минулого часу з часткоюби:

If he were here, he would help us. Якби він був тут, він допоміг би нам.

3. Умовні речення третього типу виражають дію, умови реалізації якої лежать виключно в минулому і тому вона є нездійсненою.

В умовних реченнях третього типу у підрядному реченні дієслово стоїть уPast Perfect, а в головному реченні стоять допоміжні дієсловаshould, wouldзPerfect Infinitive (без частки to).

Українською мовою ці речення перекладаються дієсловом минулого часу з часткоюби:

If I had seen him yesterday, I should have asked him about it. Якби я бачив його вчора, я запитав би його про це.

Примітка. В умовних реченнях другого і третього типу сполучник if у підрядному реченні можна випускати. Тоді дієсловаhad, were, could, might, should ставляться перед підметом

Were he here, he would help us. Якби він був тут, він допоміг би нам.

 

 

ТАБЛИЦЯ НЕПРАВИЛЬНИХ ДІЄСЛІВ

 

Infinitive Past Indefinite (Simple) Past Participle
be bear beat become begin bring build buy catch choose come cost cut do draw eat fall бути нести; народжувати бити ставати починати приносити будувати купувати ловити вибирати, обирати приходити коштувати різати робити малювати їсти падати was, were bore beat became began brought built bought caught chose came cost cut did drew ate fell been born(e) beaten become begun brought built bought caught chosen come cost cut done drawn eaten fallen
feed feel fight find get give go grow have hear hold keep know lead learn leave lie lose make mean meet pay put read ring rise run say see годувати відчувати битися знаходити отримувати давати ходити рости мати чути тримати тримати знати вести учитися залишати лежати втрачати робити означати, мати на увазі зустрічати платити класти читати дзвонити вставати, підніматися бігати казати бачити fed felt fought found got gave went grew had heard held kept knew led learned, learnt left lay lost made meant met paid put read rang rose ran said saw fed felt fought found got given gone grown had heard held kept known led learned, learnt left laid lost made meant met paid put read rung risen run said seen
sell send show sit sleep smell speak spend spread stand take teach tell think understand undergo write продавати посилати показувати сидіти спати пахнути говорити витрачати поширювати стояти брати навчати розповідати думати розуміти зазнавати писати sold sent showed sat slept smelled, smelt spoke spent spread stood took taught told thought understood underwent wrote sold sent shown, showed sat slept smelled, smelt spoken spent spread stood taken taught told thought understood undergone written
         

ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ

Grammar exercises

I. Вживання часів Active Voice

 

Вправа 1. Вставити дієслово to be в Present Simple. Перекладіть речення на рідну мову.

1. I ... a pupil. 2. My father ... not a teacher, he ... a scientist. 3. ... your aunt a doctor? – Yes, she ... . 4. ... they at home? – No, they ... not at home, they ... at work. 5. My brother ... a worker. He ... at work. 6. ... you an engineer? – Yes, I ... . 7. ... your sister a typist? – No, she ... not a typist, she ... a student. 8. ... your brother at school? – Yes, he ... . 9. ... your sister at school? – No, she ... not at school. 10. My sister ... at home. 11. ... this your watch? – Yes, it ... . 12. She ... an actress. 13. This ... my bag. 14. My uncle ... an office-worker. 15. He ... at work. 16. Helen ... a painter. She has some fine pictures. They ... on the walls. She has much paper. It ... on the shelf. The shelf ... brown. It ... on the wall. Helen has a brother. He ... a student. He has a family. His family ... not in Moscow, it ... in Kyiv.

 

Вправа 2. Вставити дієслово "to be" в Present, Past чи Future Simple. Перекладіть речення на рідну мову.

1. My father ... a teacher. 2. He ... a pupil twenty years ago. 3. I ... a doctor when I grow up. 4. My sister ... not ... at home tomorrow. 5. She ... at school tomorrow. 6. ... you ... at home tomorrow? 7. ... your father at work yesterday? 8. My sister ... ill last week. 9. She ... not ill now. 10. Yesterday we ... at the theatre. 11. Where ... your mother now? – She ... in the kitchen. 12. Where ... you yesterday? – I ... at the cinema. 13. When I come home tomorrow, all my family ... at home. 14. ... your little sister in bed now? – Yes she ... 15. ... you ... at school tomorrow? – Yes I ... 16. When my granny ... young, she ... an actress. 17. My friend ... in Moscow now. 18. He ... in St. Petersburg tomorrow. 19. Where ... your books now? – They ... in my bag.

 

Вправа 3. Розкрийте дужки, вживаючи дієслова в Present Simple. Перекладіть речення на рідну мову.

(USUALLY) 1. My sister (to get) up at eight o'clock. 2. She (to be) a school-girl. She (to go) to school in the afternoon. 3. Jane (to be) fond оf sports. She (to do) her morning exercises every day. 4. For breakfast she (to have) two eggs, a sandwich and a cup of tea. 5. After breakfast she (to go) to school. 6. It (to take) him two hours to do his homework. 7. She (to speak) French well. 8. My working day (to begin) at seven o'clock. I (to get) up, (to switch) on the radio and (to do) my morning exercises. It (to take) me fifteen minutes. At half past seven we (to have) breakfast. My father and I (to leave) home at eight o'clock. He (to take) a bus to his factory. My mother (to be) a doctor, she (to leave) home at nine o'clock. In the evening we (to gather) in the living-room. We (to watch) TV and (to talk).

 

Вправа 4. Розкрийте дужки, вживаючи дієслово в Present Continuous. Перекладіть речення на рідну мову.

(NOW) 1. The boys (to run) about in the garden. 2. I (to do) my homework. 3. John and his friends (to go) to the library. 4. Ann (to sit) at her desk. She (to study) geography. 5. A young man (to stand) at the window. He (to smoke) a cigarette. 6. The old man (to walk) about the room. 7. The dog (to lie) on the floor. 8. You (to have) a break? 9. What language you (to study)? 10. Who (to lie) on the sofa? 11. What they (to talk) about? 12. It still (to rain).

 

Вправа 5. Розкрийте дужки, вживаючи дієслова в Present Continuous чи в Present Simple. Перекладіть речення на рідну мову.

1. I (not to drink) coffee now. I (to write) an English exercise. 2. I (not to drink) coffee in the evening. I (to drink) coffee in the morning. 3. Your friend (to do) his homework now? 4. Your friend (to go) to school in the morning? 5. Look! The baby (to sleep). 6. The baby always (to sleep) after dinner. 7. My grandmother (not to work). She is on pension. 8. My father (not to sleep) now. He (work) in the garden. 9. I usually (to get) up at ten o'clock in the morning. 10. What your sister (to do) now? – She (to wash) her face and hands. 11. When you usually (to come) home after school? – I (to come) at three o'clock. 12. Your cousin (to work)? – He (to work) at a hospital. 13. Your sister (to study) at an institute? – No, she (to study) at school. 14. My cousin (to go) to school every day. 15. My mother (not to play) the piano now. She (to play) the piano in the morning.

 

Вправа 6. Розкрийте дужки, вживаючи дієслова в Present Continuous чи в Present Simple. Перекладіть речення на рідну мову.

1. I (to read) books in the evening. 2. I (not to read) books in the morning. 3. I (to write) an exercise now. 4. I (not to write) a letter now. 5. They (to play) in the yard now. 6. They (not to play) in the street now. 7. They (to play) in the room now? 8. He (to help) his mother every day. 9. He (to help) his mother every day? 10. He (not to help) his mother every day. 11. You (to go) to school on Sunday? 12. My friend (not to like) to play football. 13. I (not to read) now. 14. He (to sleep) now? 15. We (not to go) to the country in winter. 16. My sister (to eat) sweets every day. 17. She (not to eat) sweets now. 18. They (to do) their homework in the afternoon. 19. They (not to go) for a walk in the evening. 20. My father (not to work) on Sunday. 21. He (to work) every day.

Вправа 7. Розкрийте дужки, вживаючи дієслова в Present Continuous чи в Present Simple. Перекладіть речення на рідну мову.

1. I (to write) a composition now. 2. I (not to drink) milk now. 3. I (to go) for a walk after dinner. 4. I (not to go) to the theatre every Sunday. 5. He (not to read) now. 6. He (to play) now. 7 He (to play) now? 8. My mother (to work) at a factory. 9. My aunt (not to work) at a shop. 10. You (to work) at an office? 11. My friend (to live) in St. Petersburg. 12. My cousin (not to live) in Moscow. 13. The children (not to sleep) now. 14. The children (to play) in the yard every day. 15. They (not to go) to the stadium on Monday. 16. She (to read) in the evening. 17. She (not to read) in the morning. 18. She (not to read) now. 19. Your father (to work) at this factory? 20. You (to play) chess now? 21. Look at the sky: the clouds (to move) slowly, the sun (to appear) from behind the clouds, it (to get) warmer. 22. How is your brother? – He is not well yet, but his health (to improve) day after day. 23. Listen! Who (to play) the piano in the next room?

 

Вправа 8. Розкрийте дужки, вживаючи дієслова в Present Continuous,Present Simple чи в Future Simple. Перекладіть речення на рідну мову.

1. He (to go) to the theatre tomorrow. 2. We (to go) to school in the morning. 3. Look! Kate (to go) to school. 4. You (to help) your mother tomorrow? 5. I (not to play) the guitar now. 6. My brother (to play) the guitar every evening. 7. They (not to take) care of the garden next summer. 8. You (to like) apples? 9. You (to eat) apples tomorrow? 10. Nick (to read) many books. 11. Mother (to work) every day. 12. He (not to sleep) now. 13. Your brother (to go) to the exhibition next Sunday? 14. We (not to go) to the zoo tomorrow. 15. I (not to learn) the poem now. 16. She (to live) in San Francisco. 17. My father (to shoot) very well. 18. He is very strong. Look! He (to carry) a very heavy box. 19. My sister (not to like) coffee. 20 When you (to go) to bed every day? 21. What he (to read) now? 22. What he (to read) every day? 23. What he (read) tomorrow? 24. Where she (to go) tomorrow? 25. You (to give) me this book tomorrow?

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.009 с.)