ТОП 10:

Державне регулювання оціночної діяльності 

Державне регулювання оціночної діяльності полягає в
забезпеченні формування та розвитку інфраструктури оцінки майна в
Україні, об'єктивності та законності її проведення, у тому числі
відповідності оцінки майна нормативно-правовим актам з оцінки
майна, впровадження в практику оціночної діяльності міжнародних
норм та правил оцінки майна, забезпеченні суспільних інтересів у
питаннях оцінки майна, створення конкурентного середовища серед
суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та
навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку
оцінювачів, проведення оцінки майна органами державної влади та
органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

Основними напрямами державного регулювання оціночної
діяльності є:

· контроль за дотриманням єдності нормативно-правового та
організаційного забезпечення оцінки майна;

· забезпечення норм і рівня професійної підготовки оцінювачів
та контроль за їх додержанням;

· контроль за виконанням оцінювачами та суб'єктами оціночної
діяльності умов здійснення оціночної діяльності;

· організаційне забезпечення роботи Екзаменаційної комісії;

· видача кваліфікаційних свідоцтв та сертифікатів;

· визнання статусу саморегулівних організацій оцінювачів та
контроль за додержанням ними правил громадського регулювання
оцінки майна, забезпечення їх широкого
залучення до регулювання оціночної діяльності;

· контроль за додержанням законодавства суб'єктами оціночної
діяльності та іншими суб'єктами під час проведення оцінки майна;

· сприяння встановленню єдиних норм та правил оцінки майна в
Україні, що базуються на міжнародних нормах і правилах;

· ведення Державного реєстру оцінювачів та Державного реєстру
суб'єктів оціночної діяльності;

· інші напрями діяльності для реалізації функцій державного
регулювання оціночної діяльності.

Органом державної влади, який здійснює державне регулювання
оціночної діяльності в Україні, є Фонд державного майна України.

Кабінет Міністрів України в питаннях оціночної діяльності
здійснює повноваження, визначені Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами.

Інші органи державної влади та органи місцевого
самоврядування здійснюють свої повноваження в питаннях оцінки
майна відповідно до законодавства.

Фонд державного майна України забезпечує широке інформування
суспільства з питань оціночної діяльності, стану та особливостей
ціноутворення на майно та майнові права в Україні.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.248.180 (0.005 с.)