ТОП 10:

Цілі, об'єкти та особливості оцінювання машин та обладнанняМашини і обладнання є техніко-технологічною основою будь-якого підприємства і забезпечують значну частину його виробничого потенціалу. Машини і обладнання є рухомим майном. На відміну від об'єктів нерухомості (будівель, споруд), вони не пов'язані жорстко з землею і можуть бути пересунені (відкріплені від нерухомості) без завдання непоправної фізичної шкоди як самим собі, так і об'єктам нерухомості.

Специфічною рисою машин і обладнання є їхня різноманітність за функціональним призначенням, типами, марками і моделями, технічними характеристиками. Тому перед оцінюванням слід визначитися з первинним об'єктом оцінювання. Зазвичай за нього приймають інвентарний об'єкт. Це пристрій, предмет чи комплекс предметів з усіма пристосуваннями, приладдям, які належать до нього. Інвентарними об'єктами вважаються:

- Передавальний пристрій - кожен самостійний передавальний пристрій, який не є складовою будівлі чи споруди;

- Силові машини і обладнання - кожен об'єкт з фундаментом, пристосуваннями та приладдям, приборами та обмежувальною огорожею;

- Робочі машини і обладнання - кожен верстат, агрегат, апарат разом із пристосуваннями, приладдям, приборами, фундаментом, огорожею;.

- Транспортні засоби - кожен об'єкт з усіма пристосуваннями та приладдям (наприклад, автомобілі із запасними колесами та набором інструментів);

- Інструменти та інвентар - кожен предмет, який має самостійне значення і не є частиною іншого інвентарного об'єкта (машини, верстата чи агрегату)

Первинним об'єктом оцінювання можуть бути не тільки окремі інвентарні об'єкти, а й скомпоновані у той чи інший спосіб групи інвентарних одиниць, а також виробничо- технологічні комплекси взаємопов'язаних машин та обладнання (потокові і автоматичні лінії, виробничі модулі, цех, дільниця, міні-фабрика, міні-завод тощо).

Таким чином, об'єктом оцінювання можуть бути:

• Машинний чи верстатний парк підприємства в цілому або його структурних підрозділів;

• Технологічні комплекси;

• Функціонально-самостійні машини, агрегати, установки.

До найважливіших ситуацій, тобто конкретних обставин і умов, які спричиняють необхідність оцінювання машин і обладнання, належать:

^ продаж зайвих для виробництва машин і обладнання;

^ оформлення застави для отримання кредитних ресурсів;

^ страхування машин та обладнання як майна підприємства;

> Передавання машин та обладнання в оренду, лізинг;

> Визначення бази оподаткування для нарахування податку на майно;

> Визначення інвестиційної вартості машин і обладнання для обґрунтування інвестиційних проектів;

> Оцінювання вартості машин і обладнання, що імпортується, для нарахування мита, зборів та інших платежів;

> Оцінювання вартості машин та обладнання як проміжний етап оцінювання потенціалу підприємства в цілому або його окремих елементів;

^ передавання та оформлення як внеску до статусного фонду іншого підприємства;

^ банкрутство підприємства і розподіл його майна між кредиторами в рахунок погашення боргів;

> Ліквідація та утилізація об'єктів внаслідок зносу, стихійного лиха і т.ін.;

> Примусова конфіскація майна;

> Розподіл майна при розформуванні товариства, корпорації тощо.

Як об'єкти оцінювання машини та обладнання характеризуються низкою особливостей, що відрізняють їх від інших елементів майнового потенціалу, насамперед будівель і споруд.

По-перше, кількість машин і обладнання є надто великою. Крім того, вони відрізняються за призначенням, експлуатаційними і конструктивними характеристиками. З-поміж них трапляються об'єкти, які важко ідентифікувати, оскільки вони настільки тісно пов'язані з будинками чи спорудами, що можуть бути віднесені як до нерухомості, так і до обладнання. Наприклад, системи опалення, ліфти.

По-друге, в предметній сфері оцінювання відсутні такі одиниці, як вартість квадратного метра площі, кубічного метра об'єму, погонного метра довжини, які широко використовуються для оцінювання будівель і споруд.

По-третє, більш складною, ніж для об'єктів нерухомості, є проблема визначення фізичного зносу, функціонального та технічного старіння, а також пов'язаного з ними знецінення машин та обладнання.

По-четверте, оцінювання машин і обладнання може ускладнюватися через наявність імпортного обладнання в машинному парку підприємства, яке важко порівняти із вітчизняними зразками за технічним рівнем, якістю та вартістю.

Трапляються й інші ситуації. Наприклад, оцінювання нестандартного обладнання, визначення ремонтопридатності обладнання, складність придбання запасних частин.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.248.180 (0.005 с.)