ТОП 10:

Набуття права на заняття оціночною діяльністюПрофесійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними
закладами, які уклали угоди про співробітництво з професійної
підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України. Фонд
державного майна України повинен сприяти створенню конкурентного
середовища серед навчальних закладів, які здійснюють професійну
підготовку оцінювачів.

Оцінювачі зобов'язані не рідше одного разу в два роки
підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації.
Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (далі - кваліфікаційне
свідоцтво) є документом, який підтверджує достатній фаховий рівень
підготовки оцінювача за програмою базової підготовки для
самостійного проведення оцінки майна.

Право на отримання кваліфікаційного свідоцтва
набувають фізичні особи, які мають закінчену вищу освіту, пройшли
навчання за програмою базової підготовки та стажування протягом
одного року у складі суб'єкта оціночної діяльності разом з
оцінювачем, який має не менше ніж дворічний досвід практичної
діяльності з оцінки майна, отримали його позитивну рекомендацію та
успішно склали кваліфікаційний іспит.

Кваліфікаційне свідоцтво видається Фондом державного майна
України спільно з навчальним закладом, на базі якого проводилася
підготовка та складався кваліфікаційний іспит, на підставі
відповідного рішення Екзаменаційної комісії. За видачу
кваліфікаційного свідоцтва справляється плата в розмірі одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Фонд державного майна України веде Державний реєстр
оцінювачів, які отримали кваліфікаційне свідоцтво.

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта
господарювання є документом, що засвідчує
право суб'єкта оціночної діяльності на внесення його до Державного
реєстру суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оціночну
діяльність у формі практичної діяльності з оцінки майна та які
визнані суб'єктами оціночної діяльності за напрямами оцінки майна,
що в ньому зазначені.

У сертифікаті зазначаються найменування органу державної влади, що його видав, найменування суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, його юридичні реквізити, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), дата видачі та строк дії, напрями оцінки майна, щодо яких дозволена практична діяльність. Сертифікат підписується керівником Фонду державного майна України та засвідчується печаткою. Сертифікат видається строком на три роки
та може бути анульований.

За видачу сертифіката справляється плата у розмірі трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка спрямовується до
Державного бюджету України.

Рішення про видачу сертифіката приймається Фондом державного
майна України.

Для розгляду питання про видачу сертифіката суб'єкт
господарювання подає до Фонду державного майна України такі
документи: заяву про видачу сертифіката; довідку про оцінювачів, які
працюють в його штатному складі, за формою, встановленою Фондом
державного майна України; копії кваліфікаційних свідоцтв
оцінювачів, зазначених у довідці. Розгляд та перевірка документів,
поданих суб'єктом господарювання, здійснюються Фондом державного
майна України у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати їх
подання.

Сертифікат може бути анульовано Фондом державного майна
України виключно з таких підстав:

за наявності порушень вимог Закону та інших нормативно-правових актів з оцінки майна, виявлених шляхом
рецензування, які призвели до визнання неякісною оцінки майна,
проведеної суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом
господарювання, або оцінювачами, які працюють у його штатному
складі;

· звільнення всіх оцінювачів, які були заявлені суб'єктом
господарювання у штатному складі під час прийняття рішення про
видачу сертифіката, або позбавлення чи зупинення дії їх
кваліфікаційних свідоцтв;

· набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями,
якими було задоволено позови до оцінювачів (суб'єкта оціночної
діяльності - суб'єкта господарювання), пов'язані з проведенням
ними неякісної оцінки;

· виявлення порушень оцінювачами (суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання;

· ліквідації суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта
господарювання, який отримав сертифікат;

· відсутності у штатному складі суб'єкта оціночної діяльності -
суб'єкта господарювання хоча б одного оцінювача, який має
кваліфікаційне свідоцтво за напрямами оцінки майна, які зазначені
у сертифікаті;

· неінформування Фонду державного майна України про обставини,
що мають суттєве значення для здійснення контролю за оціночною діяльністю.

Фонд державного майна України веде Державний реєстр суб'єктів
оціночної діяльності, які отримали сертифікати.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.248.180 (0.006 с.)