ТОП 10:

Вплив зносу на вартість машин і обладнання 

Знос означає повну або часткову втрату вартості об'єкта в процесі його експлуатації чи тривалого зберігання або внаслідок науково-технічного прогресу та зовнішнього економічного середовища.

Матеріальний (фізичний) знос - це втрата об'єктом корисних властивостей, спричинена природними явищами, експлуатацією, впливом зовнішніх негативних факторів (аварій, перевантажень, стихійних лих та ін.).

Якщо вартість знизилась внаслідок втрати об'єктом конкурентоспроможності або через зниження ринкового попиту, то це свідчить про його техніко-економічне старіння. Фахівці виокремлюють такі види техніко-економічного старіння:

- Технологічне старіння - знецінення внаслідок науково-технічного прогресу, який призводить до появи аналогічних машин з меншою вартістю та меншими експлуатаційними витратами (обслуговування та ремонт);

- Функціональне старіння - знецінення внаслідок недостатньої потужності, точності, надійності, енергомісткості, екологічності порівняно із сучасними об'єктами- аналогами;

- Економічне старіння - знецінення внаслідок впливу зовнішніх факторів (зміна ринкової рівноваги попиту і пропозиції, законодавчі обмеження на використання певних видів обладнання через невідповідність екологічним критеріям і т. П.)

Під час оцінки в кожному конкретному випадку враховується сукупний знос за формулою:

Кзаг.зн. = (1-кф.з.)(1-кт.с.)(1-кф.с.)(1-ке.с.), (1)

Де кзаг.зн. - коефіцієнт загального зносу; кф.з. - коефіцієнт фізичного зносу; кт. с. - коефіцієнт технологічного старіння; кф. с. - коефіцієнт функціонального старіння; ке. С. - коефіцієнт економічного старіння.

На фізичний знос машин та обладнання в кожному окремому випадку впливає багато особливих чинників, тому визначити його прямим методом дуже складно. Перевага при оцінці надається непрямим методам, які базуються на огляді машин і обладнання, вивченні експлуатаційних умов, інформації про огляди і ремонти.

Найпоширенішими непрямими методами визначення фізичного зносу об'єкта є:

© метод «ефективного віку»

Фахівець-експерт чи оцінювач особисто, враховуючи зовнішній вигляд, умови експлуатації та інші фактори робить припущення про достовірний строк експлуатації об'єкта. Застосування даного методу аналогічне до визначення зносу будівель і споруд. При цьому використовуються такі терміни і визначення:

• Термін служби (термін економічного життя) - проміжок часу між датою встановлення чи введення в експлуатацію та датою виведення з експлуатації;

• Залишковий термін служби - прогнозований час до виведення з експлуатації;

• Хронологічний (фактичний) вік - час від дати створення об'єкта;

• Ефективний вік - різниця між терміном служби та залишковим терміном служби (розмір напрацювання) об'єкта.

© метод експертизи стану об 'єкта

Спеціалісти, експерти, працівники служби головного механіка чи ремонтних підрозділів підприємства оцінюють фактичний стан обладнання та визначають рівень його фізичного зносу. Для цього можуть складатися спеціальні оціночні шкали. Наприклад, при рівні зносу 0-5% обладнання за технічним станом вважається новим, знос 10-15% - дуже добре; 20-35% - добре; 40-60% - задовільне, 65-80% - умовно-придатне; 85-97% - незадовільне; 98-100% - непридатне до експлуатації.

© метод зниження споживчих властивостей

Відображає залежність основних параметрів потужності, продуктивності, надійності та інших характеристик від зносу. Коефіцієнт зносу розраховується на базі індексів змін основних параметрів на момент оцінки порівняно з вихідними параметрами на момент введення в експлуатацію.

 

© метод зниження дохідності базується на припущені, що нагромадження фізичного зносу пропорційно знижує дохідність (прибутковість) роботи обладнання.

Окрім фізичного зносу складовими елементами зносу є технологічне, функціональне та економічне старіння, які також впливають на зниження ринкової вартості машин і обладнання. Науці і практиці не вдалося виробити прикладного інструментарію вимірювання впливу цих процесів, оскільки надто великою є різноманітність причин і умов, які необхідно ідентифікувати і врахувати.

Зокрема технологічне старіння пов'язане з появою нових моделей машин - аналогів, які порівняно з об'єктами оцінювання коштують дешевше і потребують менших експлуатаційних витрат.

Поява на ринку нових машин і обладнання з більшими функціональними можливостями, вищими показниками продуктивності, потужності чи інших параметрів зумовлює функціональне старіння наявної техніки.

Причинами економічного старіння є зниження попиту на машини та виготовлювану на них продукцію, зростання цінової конкуренції, скорочення ринкової пропозиції, погіршення якості сировини та інше.

Кількісно оцінити вплив цих факторів надто складно, оскільки всі вони, як правило, впливають на підприємство в цілому, а не на окремий об'єкт.

Вплив зовнішніх факторів може вимірюватися в абсолютному або відносному вимірі, а потім підсумовуватися для визначення загального показника знецінення за рахунок економічного старіння.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.248.180 (0.005 с.)