ТОП 10:

Місцевий бюджет поділяється на загальний та спеціальний фонди.До загального фонду бюджету включаються видатки за рахунок надходжень до загального фонду бюджету, фінансування загального фонду, за рахунок коштів загального фонду фінансуються поточні потреби.

Спеціальний фонд бюджету включає:

1) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;

2) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету;

3) різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету.

Здійснивши аналіз даних звіту з виконання місцевого бюджету, можна зробити наступні висновки.

Недовиконання по видатках бюджету по загальному фонду у 2010- 2012 роках прослідковується практично за всіма статтями. З бюджету фінансувалися переважно видатки на виплату зарплати, нарахування на зарплату й на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Причинами недовиконання бюджету за видатками по загальному фонду є:

- завищення планових показників видаткової частини;

- не достатність коштів у дохідній частині бюджету для покриття усіх витрат у передбаченому розмірі;

- зміни соціальних стандартів;

- зміни у законодавстві (зокрема, введеня нового Податкового кодексу, що дещо вплинув на формування дохідної частини бюджету, а, як наслідок, і на покриття видаткової частини).

Причина недовиконання носить також і організаційний характер, і зокрема була пов'язана з тим, що бюджетоотримувачі не надавали вчасно в ДКСУ документи, необхідні для здійснення оплати витрат. Крім того, Казначейство також в силу технічних причин не встигло здійснити фінансування частини витрат в останніх числах грудня.

Основними проблемами виконання місцевого бюджету за видатками за 2010- 2012 роки як по загальному фонду так і по спеціальному фонду були:

- недовиконання планових показників;

- завищення планових показників;

- збільшення тарифів та цін.

Проблема недовиконання плану за доходами спеціального фонду, що існує в наш час, пояснюється недосконалістю системи їх планування, а також нестабільністю формування дохідної бази бюджету в цілому та спецфонду зокрема, внаслідок постійних змін планових показників протягом року. Останнім часом зазначені доходи переглядаються у середньому двічі на рік. У зв’язку з цим постає проблема в посиленні наукового обґрунтування перспективного бюджетного прогнозування і планування дохідної бази бюджету та запровадженні стратегічного бюджетного планування. Варто зазначити, що значення спеціального фонду бюджету останніми роками зменшується через збільшення в його доходах частки надходжень загальнодержавних податків і зборів порівняно із власними доходами бюджетних організацій.

Для підвищення ефективності функціонування спеціального фонду державного бюджету найближчими роками потрібно законодавчо закріпити конкретні джерела формування доходів спеціального фонду, що сприятиме стабільності його функціонування в бюджетах різного рівня. Вдосконалити планування доходів і змінити практику кількаразової зміни плану надходжень до спеціального фонду протягом року, що є основною причиною нестабільності й недовиконання доходів цього фонду на місцевому рівні.

Основними здобутками виконання бюджету за 2010-2012 роки стали:

– забезпечення стабільності фінансової системи;

– посилення соціального захисту громадян через підвищення соціальних стандартів, які профінансовані майже у повному обсязі;

– забезпечення розвитку позитивної економічної динаміки, що створило основу для подальшого зростання економіки, а отже і підвищення рівня добробуту людей;

– забезпечення стабільного фінансування захищених статей видатків;

– оптимізація касового виконання через використання методу єдиного казначейського рахунку.

 


РОЗДІЛ 3Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.01 с.)