ТОП 10:

Аналіз виконання бюджету Чернівецької області за видатками в розрізі економічної класифікації по загальному фондуВиконання місцевих бюджетів за видатками здійснюється за процедурою, визначеною статтею 51 Бюджетного кодексу України.

 


Рис.2.1. Складові частини бюджету.

 

До загального фонду бюджету включаються видатки за рахунок надходжень до загального фонду бюджету, фінансування загального фонду, за рахунок коштів загального фонду фінансуються поточні потреби.

Проведемо аналіз виконання бюджету Чернівецької області за видатками на базі даних звіту виконання бюджету за 2010-2012 роки.

За 2010 рік місцеві бюджети області (загальний і спеціальний фонди) виконано по видатках в сумі 3 млрд. 371 млн. 954,5 тис.грн., або 96,3 відсотка до уточненого плану (уточнений план 3 млрд. 501 млн. 544,7 тис.грн.), у тому числі по загальному фонду – 2 млрд. 971 млн. 608,6 тис.грн., або на 97,8 відсотка (уточнений план 3 млрд. 37 млн. 900,4 тис.грн.).

Для подальшого розгляду аналітичних даних надано табл. 2.1.

Таблиця 2.1.

Видатки місцевого бюджету по загальному фонду за 2010 рік

Найменування План (тис грн) Виконано (тис грн) Виконання плану (%) Абсолютне відхилення (+\-) Відносне відхилення (%)
Поточні видатки, в т.ч.: 2852940,00 2816149,10 98,71% -36790,90 1,29%
Видатки на товари та послуги 1961758,80 1939101,00 98,85% -22657,80 1,15%
Оплата праці працівників бюджетних установ 1094213,40 1091001,80 99,71% -3211,60 0,29%
Нарахування на заробітну плату 394781,60 393086,40 99,57% -1695,20 0,43%
Придбання товарів та послуг 252041,50 241062,40 95,64% -10979,10 4,36%
Видатки на відрядження 5738,90 5127,70 89,35% -611,20 10,65%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 146550,40 143919,70 98,20% -2630,70 1,80%
Дослідження та розробки 68433,00 64903,00 94,84% -3530,00 5,16%
Субсидії і поточні трансферти 891181,20 877048,00 98,41% -14133,20 1,59%
Капітальні видатки, в т.ч.: 184091,40 155459,50 84,45% -28631,90 15,55%
Придбання основного капіталу 118446,20 101712,10 85,87% -16734,10 14,13%
Придбання землі та нематеріальних активів 23,70 23,70 100,00% 0,00 0,00%
Капітальні трансферти 65621,50 53723,70 81,87% -11897,80 18,13%
Нерозподілені видатки 868,90 0,00 0,00% -868,90 100,00%
Разом 3037900,40 2971608,60 97,82% -66291,80 2,18%

 

З таблиці видно, що бюджет по загальному фонду по видаткам недовиконано на 2,18% або на 66291,8 тис грн. Це пов'язано з тим, що не були правильно визначені пріоритети, а також з вилученнями коштів до держбюджету, а, як наслідок, недостача коштів для фінансування статей видатків місцевого бюджету.

Фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету здійснювалося на підставі їх заявок та із додержанням режиму економії у використанні бюджетних коштів.

Недовиконання по видатках бюджету прослідковується практично за всіма статтями. З бюджету фінансувалися переважно видатки на виплату зарплати, нарахування на зарплату та на оплату енергоносіїв. Однак навіть на зарплату кошти не перераховуються в повному обсязі. Причиною цього є зростання мінімальної заробітної плати, інфляційні коливання. Цей аспект погано впливає на економічний стан області в цілому, провокують зменшення добробуту населення, та, як наслідок, провокують міграцію як міжрегіональну, так і міждержавну.

Однак, причина недовиконання носить також і організаційний характер, і, зокрема, була пов'язана з тим, що бюджетоотримувачі не надавали вчасно в Казначейство документи, необхідні для здійснення оплати витрат. Крім того, Казначейство через брак часу не встигло здійснити оплату частини витрат в останніх числах грудня.

Рис. 2.2. Структура видатків загального фонду за статтями у 2010 р., %

 

З діаграми (рис.2.2.) видно, що найбільшу частину видатків загального фондузаймають видатки на оплату праці працівників бюджетних установ (37%), 13% видатків складають кошти, що відійшли на нарахування на заробітну плату. Ще 30 % займають субсидії та поточні трансферти, 5%- оплата комунальних послуг та енергоносіїв, а придбання основного капіталу-3%. Капітальні трансферти складають 2%, також 2% видатків – видатки на дослідження та розробки.

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ та здійснення заходів проведено видатків (без міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, які перераховані районним (міським) бюджетам) у загальній сумі 681,4 млн.грн. або 95,9% до уточненого плану з урахуванням змін та на 118,1 млн.грн. більше, ніж за 2010 рік, з них по загальному фонду – 497,2 млн.грн. (99% до уточненого плану з урахуванням змін), що на 54,9 млн.грн. (12,4%) більше минулого року.

Для кращого розуміння далі розглянемо виконання місцевого бюджету за видатками за 2011 рік за статтями . Дані наведені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.

Видатки місцевого бюджету по загальному фонду за 2011 рік

Найменування План (тис грн) Виконано (тис грн) Виконання плану (%) Абсолютне відхилення (+\-) Відносне відхилення (%)
Поточні видатки, в .т.ч.: 3245597,80 3213237,00 99,00% -32360,80 1,00%
Видатки на товари та послуги,в т.ч.: 2142096,20 2117302,80 98,84% -24793,40 1,16%
Оплата праці працівників бюджетних установ 1218694,70 1215821,80 99,76% -2872,90 0,24%
Нарахування на заробітну плату 437896,10 436132,50 99,60% -1763,60 0,40%
Придбання товарів та послуг 243582,30 230709,60 94,72% -12872,70 5,28%
Видатки на відрядження 5242,20 4163,90 79,43% -1078,30 20,57%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 186603,30 182080,50 97,58% -4522,80 2,42%
Дослідження та розробки 50077,40 48294,40 96,44% -1783,00 3,56%
Субсидії і поточні трансферти 1103501,70 1095934,30 99,31% -7567,40 0,69%
Капітальні видатки в т.ч.: 2599,70 2549,40 98,07% -50,30 1,93%
Капітальні трансферти 2599,70 2549,40 98,07% -50,30 1,93%
Нерозподілені видатки 666,00 0,00 0,00% -666,00 100,00%
Разом 3248863,60 3053961,00 94,00% -194902,60 6,00%

 

З таблиці видно, що бюджет по загальному фонду по видаткам недовиконано на 6,00% або на 194902,6 тис грн.

Недовиконання видаткової частини бюджету обумовлюється, по-перше, недовиконанням дохідної частини бюджету, по-друге, зміна макроекономічних показників, підвищення цін та тарифів, інфляційні коливання в економіці. Найбільше відхилення від плану по статтях «Нерозподілені видатки»(100%) та «Видатки на підрядження»(20,57%).

Рис.2.3. Видатки загального фонду бюджету за статтями у 2011 році, %

 

На діаграмі (рис.2.2.3) зображено видатки загального фонду місцевого бюджету за статтями у 2011 році, з даних можна зробити такі висновки:

- 57% займають видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери;

- видатки на нарахування на заробітну плату- 21%;

- видатки на придбання товарів та послуг складають 11%;

- видатки на оплату послуг енергоносіїв – 9%;

- видатки на досліждення та розробки- 2%;

- видатки на відрядження та на дослідження, капітальні трансферти та субсидії та поточні трансферти- менше 1%.

Прослідковується недовиконання усіх планових показників по всіх статтях. Причинами недовиконання бюджету є нереальність планових показників та недовиконання дохідної частини місцевого бюджету, що також можна пояснити завищеними плановими показниками. Поглиблення економічної кризи все більше дається в знаки, збільшення інфляції також впливає на рівень виконання видаткової частини бюджету.

Видатки місцевого бюджету 2012 року склали 3838208,1 тис грн, що склало 98,21% від запланованої суми (3908098,9 тис грн).

Для кращого розуміння далі розглянемо виконання місцевого бюджету за видатками за 2011 рік за статтями . Дані наведені в таблиці 2.3.

 

Таблиця 2.3.

Видатки місцевого бюджету по загальному фонду за 2012 рік

Найменування План (тис грн) Виконано (тис грн) Виконання плану (%) Абсолютне відхилення (+\-) Відносне відхилення(%)
Поточні видатки 3904256,40 3835622,00 98,24% -68634,40 1,76%
Видатки на товари та послуги 2616277,70 2563516,80 97,98% -52760,90 2,02%
Оплата праці працівників бюджетних установ 1489192,30 1481444,00 99,48% -7748,30 0,52%
Нарахування на заробітну плату 535422,10 531694,80 99,30% -3727,30 0,70%
Придбання товарів та послуг 273677,30 245770,90 89,80% -27906,40 10,20%
Видатки на відрядження 6237,00 4316,20 69,20% -1920,80 30,80%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 253385,90 244973,00 96,68% -8412,90 3,32%
Дослідження та розробки 58363,00 55318,00 94,78% -3045,00 5,22%
Субсидії і поточні трансферти 1287978,70 1272105,30 98,77% -15873,40 1,23%
Капітальні видатки 3260,60 2586,10 79,31% -674,50 20,69%
Капітальні трансферти 3260,60 2586,10 79,31% -674,50 20,69%
Нерозподілені видатки 581,90 0,00 0,00% -581,90 100,00%
Разом 3908098,90 3838208,20 98,21% -69890,70 1,79%

 

З таблиці видно, що бюджет по загальному фонду по видаткам недовиконано на 1,79%, або на 69890,7 тис грн.

Найбільше відхилення від планових показників по статтях «Нерозподілені видатки»- взагалі не здійснені, та «Видатки на підрядження» (недовиконання на 30,80%) та «Капітальні видатки» (недовиконання на 20,69%).

Недовиконання видаткової частини бюджету обумовлюється, по-перше, недовиконанням дохідної частини бюджету, по-друге, посиленням економічної кризи, по-третє, завищенням планових показників.

На діаграмі (рис.2.4.) зображено видатки загального фонду місцевого бюджету за статтями у 2012 році, з даних можна зробити такі висновки:

- витрати на оплату праці складають 58%;

- видатки на нарахування на заробітну плату -21%;

- на придбаття товарів та послуг здійсненно 10% видатків;

- на оплату послуг та енергоносіїв використано 9% витрат;

- дослідження та розробки-2%;

- видатків на дослідження та розробки та відрядження.

Рис. 2.4. Видатки загального фонду бюджету за статтями у році, 2012 %

 

Здійснемо порівняльний аналіз виконання видаткової частини місцевого бюджету за 2010-2012 роки у динаміці.

Дані видатків місцевого бюджету за 2010-2012 роки надано в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.

Видатки місцевого бюджету по загальному фонду за 2010 - 2012 роки

тис. грн.

  2010 рік 2011 рік 2012 рік Абсолютне відхилення 2012 порівняно з 2010 Абсолютне відхилення 2012 порівняно з 2011
Найменування Виконано Виконано Виконано
Поточні видатки 2816149,1 3213237,1 1019472,9 622384,9
Видатки на товари та послуги 2117302,8 2563516,8 624415,8

Продовження табл. 2.4.

Оплата праці працівників бюджетних установ 1091001,8 1215821,8 390442,2 265622,2
Нарахування на заробітну плату 393086,4 436132,5 531694,8 138608,4 95562,3
Придбання товарів та послуг 241062,4 230709,6 245770,9 4708,5 15061,3
Видатки на відрядження 5127,7 4163,9 4316,2 -811,5 152,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 143919,7 182080,5 101053,3 62892,5
Дослідження та розробки 48294,4 -9585 7023,6
Субсидії і поточні трансферти 877048,1 1095934,3 1272105,3 395057,2
Капітальні видатки 155459,1 2549,4 2586,1 -152873 36,7
Капітальні трансферти 53723,7 2549,4 2586,1 -51137,6 36,7
Нерозподілені видатки
Разом 2971608,6 3838208,1 866599,5 784247,1

 

Розглянувши дані цієї таблиці, можна зробити висновок,що з кожним роком витрати місцевого бюджету збільшуються, що є наслідком загального збільшення цін, росту мінімальної заробітної плати та мінімального прожиткового мінімуму, інфляційних коливань та ін. закономірних чинників.

Основними здобутками виконання бюджету за 2010-2012 роки стали:

– забезпечення стабільності фінансової системи;

– посилення соціального захисту громадян через підвищення соціальних стандартів, які профінансовані майже у повному обсязі;

– забезпечення розвитку позитивної економічної динаміки, що створило основу для подальшого зростання економіки, а отже і підвищення рівня добробуту людей;

– забезпечення стабільного фінансування захищених статей видатків;

– оптимізація касового виконання через використання методу єдиного казначейського рахунку.

Основними проблемами виконання місцевого бюджету за видатками за 2010- 2012 роки по загальному фонду були:

- недовиконання планових показників;

- завищення планових показників;

- збільшення тарифів та цін.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.012 с.)