ТОП 10:

Аналіз виконання бюджету Чернівецької області за видатками в розрізі економічної класифікації по спеціальному фонду 

 

Спеціальний фонд бюджету включає:

1) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;

2) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету;

3) різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету.

Спеціальний фонд бюджету - складова бюджету, яка включає надходження до бюджету, призначені для спрямування на конкретні заходи, та витрати з бюджету на реалізацію цих заходів, які провадяться за рахунок відповідних надходжень.

Підставою для рішення відповідної ради про створення спеціального

фонду у складі місцевого бюджету може бути виключно закон про Державний бюджет України.

Проведемо аналіз виконання бюджету Чернівецької області за видатками по спеціальному фонду на базі даних зі звіту з виконання бюджету за 2010-2012 роки.

За 2010 рік місцеві бюджети області (загальний і спеціальний фонди) виконано по видатках в сумі 3 млрд. 371 млн. 954,5 тис.грн., або 96,3 відсотка до уточненого плану (уточнений план 3 млрд. 501 млн. 544,7 тис.грн.), у тому числі по спеціальному – 400 млн. 345,9 тис.грн., що складає 86,35 відсотки до річного плану (463644,3 тис грн.).

Фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету здійснювалося на підставі їх заявок із додержанням режиму економії у використанні бюджетних коштів.

Для подальшого розгляду аналітичних даних надано табл. 2.5.

 

Таблиця 2.5.

Видатки місцевого бюджету по спеціальному фонду за 2010 рік

Найменування План Виконано Виконання плану (%) Абсолютне відхилення (+\-) Відносне відхилення (%)
(тис грн) (тис грн)
Поточні видатки 194023,2 177407,6 91,44% -16615,6 8,56%
Видатки на товари та послуги 141944,5 124562,3 87,75% -17382,2 12,25%
Оплата праці працівників бюджетних установ 13546,2 13108,5 96,77% -437,7 3,23%
Нарахування на заробітну плату 4967,2 4775,4 96,14% -191,8 3,86%
Придбання товарів та послуг 95035,7 83849,2 88,23% -11186,5 11,77%
Видатки на відрядження 430,3 362,5 84,24% -67,8 15,76%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8993,8 8469,3 94,17% -524,5 5,83%
Дослідження та розробки 18971,5 13997,4 73,78% -4974,1 26,22%
Субсидії і поточні трансферти 52078,8 52845,3 101,47% 766,5 -1,47%
Капітальні видатки 269621,1 222938,3 82,69% -46682,8 17,31%
Придбання основного капіталу 266373,8 202495,4 76,02% -63878,4 23,98%
Придбання землі і нематериальних активів 100,00% 0,00%
Капітальні трансферти 21158,4 20440,9 96,61% -717,5 3,39%
Нерозподілені видатки 0,00% 0,00%
Разом 463644,3 400345,9 86,35% -63298,4 13,65%

 

З таблиці видно, що бюджет по загальному фонду по видаткам недовиконано на 13,65% або на 63298,5 грн.

Недовиконання по видатках бюджету прослідковується практично за всіма статтями. З бюджету фінансувалися переважно видатки на виплату зарплати, нарахування на зарплату й на оплату енергоносіїв. Однак навіть на зарплату кошти не перераховуються в повному обсязі.

Найбільше відхилення від виконання планового показника прослідковується за статтею «Дослідження та розробки»- 26,22%. Також, близький показник , а точніше, в розмірі майже 24% за статтею «Капітальні видатки». В деякій мірі скорочення видатків на цю статтю є правильною дією в такому стані економіки, адже ці кошти могли буди направлені в інші програми, які були б дієвішими, наприклад, на соціальну сферу.

Недовиконання витратних статей бюджету пов'язано з тим, що не були правильно визначені пріоритети витрат коштів, збільшення цін та тарифів, збільшення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Помітно, також і деяке перевиконання плану, а саме за статтею «Субсидії та поточні трансферти», яке може буди зубомовлене інфляційним зростанням цін або виконанням певних программ.

Оскільки це - спеціальний фонд, і фінансування з цього фонду відбувається в межах надходжень до бюджету, то це недофінансування певних статтей не відбивається на можливості виконання всіх соціальних програм, які передбачені в бюджеті, і не тільки соціальних програм.

На наступній діаграмі (рис. 2.5.) зображено структуру видатків спеціального фонду місцевого бюджету за 2010 рік.

Рис.2.5. Структура видатків спеціального фонду місцевого бюджету за 2010 рік.

 

З діаграми бачимо, що :

- придбання товарів та послуг займає 67% усіх витрат спеціального фонду;

- оплата праці працівників бюджетних установ – 11%;

- нарахування на заробітну плату - 4%;

- дослідження та розробки – 11%;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 7%;

- видатки на відрядження займають менше 1%.

Проведемо аналіз виконання бюджету Чернівецької області за видатками по спеціальному фонду за 2011 рік.

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ та здійснення заходів проведено видатків (без міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, які перераховані районним (міським) бюджетам) у загальній сумі 681,4 млн.грн. або 95,9% до уточненого плану з урахуванням змін та на 118,1 млн.грн. більше, ніж за 2010 рік, з них по спеціальному фонду – 184,2 млн.грн., що складає 86,21 відсотки до річного плану (518206,9 тис. грн.).

Для подальшого розгляду аналітичних даних надано табл. 2.6.

Таблиця 2.6.

Видатки місцевого бюджету по спеціальному фонду за 2011 рік

Найменування План (тис грн) Виконано (тис грн) Виконання плану (%) Абсолютне відхилення (+\-) Відносне відхилення(%)
           
Поточні видатки 168374,20 147854,90 87,81% -20519,30 12,19%
Видатки на товари та послуги 153373,50 131892,70 85,99% -21480,80 14,01%
Оплата праці працівників бюджетних установ 18490,00 18018,60 97,45% -471,40 2,55%
Нарахування на заробітну плату 6644,30 6464,00 97,29% -180,30 2,71%
Придбання товарів та послуг 91182,70 77688,30 85,20% -13494,40 14,80%
Видатки на відрядження 497,60 349,70 70,28% -147,90 29,72%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 15699,20 14990,90 95,49% -708,30 4,51%
Дослідження та розробки 20859,70 14381,00 68,94% -6478,70 31,06%
Субсидії і поточні трансферти 15000,70 15962,20 106,41% 961,50 -6,41%
           
Придбання основного капіталу 308267,90 253168,90 82,13% -55099,00 17,87%
Придбання землі і нематериальних активів 16,30 10,00 61,35% -6,30 38,65%
Капітальні трансферти 41548,50 45708,40 110,01% 4159,90 -10,01%
Нерозподілені видатки 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Разом 518206,90 446742,20 86,21% -71464,70 13,79%

 

З таблиці видно, що бюджет по спеціальному фонду по видаткам недовиконано на 13,79% або на 71464,7 тис грн. Недовиконання витратних статей бюджету пов'язано з тим, що виявлена недостача коштів для проведення оплати по статях видатків місцевого бюджету. Поглиблення економічної кризи, збільшення рівня інфляції, зміни у податковому кодексі, та зменшення доходів держави є причинами недофінансування бюджету, а як наслідок, і недовиконання видаткової частини бюджету.

Недовиконання прослідковується майже по всім статям, проте, по статям Капітальні трансферти» та «Субсидії і поточні трансферти» бачимо перевиконання планових показників. Зумовлено це змінами напрямків політики, збільшення соціальної направленості бюджету, змінами у соціальних стандартах та гарантіях держави.

Найбільше відхилення від планового показника ми бачимо по статті «Придбання землі і нематериальних активів», недовиконання у розмірі 38,6%. Це можу бути пояснено здійсненням антикризових заходів з перенаправлення коштів місцевого бюджету у інші, більш важливі на момент прийняття рішення, напрямки.

Формування показників спеціального фонду Державного бюджету та його виконання фактично не контролюється парламентом і урядом, що до певної міри пояснює недовиконання показників надходжень бюджетних коштів, а як наслідок, і недовиконання місцевих бюджетів.

На наступній діаграмі (рис. 2.6.) зображено структуру видатків спеціального фонду місцевого бюджету за 2011 рік.

Рис. 2.6. Структура видатків спеціального фонду місцевого бюджету за 2011 рік

Розглянувши цю діаграму, можна зробити такі висновки:

- витрати по статті «Придбання товарів та послуг» складають 53%;

- оплата праці працівників бюджетних установ - 12%,

- нарахування на заробітну плату – 4%;

- субсидії та поточні трансферти-11%;

- дослідження та розробки, а також оплата комунальних послуг та енергоносіїв по 10%;

- видатки на відрядження склали менше 1%.

Проведемо аналіз виконання бюджету Чернівецької області за видатками по спеціальному фонду за 2012 рік.

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету за 2012 рік склали 460606,2 тис. грн. , що складає 72,46 відсотки до річного плану (635671,3 тис грн.).

Для подальшого розгляду аналітичних даних надано табл. 2.7.

Таблиця 2.7.

Видатки місцевого бюджету по спеціальному фонду за 2012 рік

Найменування План ( тис грн) Виконано (тис грн) Виконання плану (%) Абсолютне відхилення (+\-) Відносне відхилення (%)
Поточні видатки 237809,80 195963,60 82,40% -41846,20 17,60%
Видатки на товари та послуги 224127,80 183908,20 82,06% -40219,60 17,94%
Оплата праці працівників бюджетних установ 21565,70 20277,70 94,03% -1288,00 5,97%
Нарахування на заробітну плату 7749,40 7257,40 93,65% -492,00 6,35%
Придбання товарів та послуг 115270,90 92138,50 79,93% -23132,40 20,07%
Видатки на відрядження 579,30 332,30 57,36% -247,00 42,64%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 55166,40 46579,80 84,44% -8586,60 15,56%
Дослідження та розробки 27396,00 17322,50 63,23% -10073,50 36,77%
Субсидії і поточні трансферти 13682,00 12055,30 88,11% -1626,70 11,89%
Капітальні видатки 397861,50 264642,50 66,52% -133219,00 33,48%
Придбання основного капіталу 379647,70 246571,80 64,95% -133075,90 35,05%
Придбання землі і нематериальних активів 100,80 15,00 14,88% -85,80 85,12%
Капітальні трансферти 18086,00 18055,80 99,83% -30,20 0,17%
Нерозподілені видатки 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Разом 635671,30 460606,20 72,46% -175065,10 27,54%

 

З таблиці видно, що план по видаткам за 2012 рік недовиконано на 27,54%, а точніше на 175065,1 тис. грн, що є надзвичайно великим відхиленням.

Основною причиною недовиконання видаткової частини бюджету є відсутність коштів для її здійснення, через недоотримання доходів по цьому фонду. Свою негативну роль зіграло загальне погіршення економічного стану держави, збільшення зовнішнього боргу, а як і наслідок, плати користування кредитами та ін.

Проблема недовиконання плану за видатками спеціального фонду, що існує в наш час пояснюється недосконалістю системи їх планування, а також нестабільністю формування дохідної бази бюджету в цілому та спецфонду зокрема.

Розглянемо структуру видатків спеціального фонду місцевого бюджету за 2012 рік.

Рис. 2.7.Структура видатків спеціального фонду місцевого бюджету за 2012 рік

 

У 2012 році видатки спеціального фонду місцевого бюджету мали таку страктуру:

- видатки на придбання товарів та послуг займали 47% усіх видатків спеціального фонду місцевого бюджету;

- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 24%.;

- 10% витрат здійснено по статті «Оплата праці працівників бюджетних установ»

- нарахування на заробітну плату склали 4%;

- на дослідження та розробки здійснено 9% витрат спеціального фонду;

- видатки на субсидії та поточні трансферти склали 6;

- витрати на відрядження були здійснені у розміні менше 1% від всіх витрат спеціального фонду.

Нерозподілених видатків не було заплановано і не було здійснено.

Для здійснення порівняння виконання місцевого бюджету за видатками по спеціальному фонду побудуємо аналітичну таблицю за 2010- 2012 роки. (табл.2.8.)

Таблиця 2.8.

Порівняльний аналіз виконання місцевого бюджету за видатками по спеціальному фонду за 2010 - 2012 роки

тис. грн

  2010 рік 2011 рік 2012 рік    
Найменування Виконано Виконано Виконано Абсолютне відхилення 2010 порівняно з 2012 Абсолютне відхилення 2011 порівняно з 2012
Поточні видатки 177407,6 147854,9 195963,6 48108,7
Видатки на товари та послуги 124562,3 131892,7 183908,2 59345,9 52015,5
Оплата праці працівників бюджетних установ 13108,5 18018,6 20277,7 7169,2 2259,1
Нарахування на заробітну плату 4775,4 7257,4 793,4
Придбання товарів та послуг 83849,2 77688,4 92138,5 8289,3 14450,1
Видатки на відрядження 362,5 349,7 332,3 -30,2 -17,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8469,3 14990,9 46579,8 38110,5 31588,9
Дослідження та розробки 13997,4 17322,5 3325,1 2941,5
Субсидії і поточні трансферти 52845,3 15962,2 12055,3 -40790 -3906,9
Капітальні видатки 222938,3 298887,3 264642,5 41704,2 -34244,8
Придбання основного капіталу 202495,4 253168,9 246571,8 44076,4 -6597,1
Придбання землі і нематериальних активів

 

 

Продовження табл. 2.8.

Капітальні трансферти 20440,9 45708,4 18055,8 -2385,1 -27652,6
Нерозподілені видатки
Разом 400345,9 446742,2 460606,2 60260,3

 

Розглянувши дані таблиці, можна зробити такий висновок, з кожним роком витрати місцевого бюджету збільшуються. Крім того, з кожним роком відсоток виконання планових показників все менший, а недовиконання збільшується. Проте, по деяким статтям проглядається все ж збільшення витрат по відношенню до планового показника.

 

 

Висновки до розділу 2

Звітність належить до елементів бухгалтерського обліку та є завершальним етапом бюджетного процесу бухгалтерського узагальнення інформації. Тому звітність відносять до вищого етапу узагальнення інформації про виконання бюджетів.

Державне казначейство здійснює зведення, складання та подання звітності про виконання місцевого бюджету України. Робота по складанню звітності є досить складною. Вона повинна забезпечити формування об'єктивної, правдивої, повної, якісної і точної інформації про стан та результати виконання бюджету. Інформація, що наведена у фінансових звітах та примітках до них, повинна сприяти прийняттю правильних економічних рішень шляхом оцінок минулих, теперішніх та майбутніх подій, підтвердження чи коригування їх оцінок, зроблених у минулому. Крім того, має бути можливість співставлення фінансових звітів за різні періоди, а також порівнювання звітності різних органів Державного казначейства. Адже звітність, будучи підсистемою бюджетного механізму та знаряддям управління соціально-економічним розвитком суспільства, має велике значення для оперативного управління бюджетною системою та процесом виконання бюджетів.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.013 с.)