На тему: «Оформлення документу Word»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На тему: «Оформлення документу Word»КУРСОВА РОБОТА

 

На тему: «Оформлення документу Word»

 

 


Зміст письмової роботи

Вступ. 4

Малювання схем. 8

Використання WordArt. 10

Робота з написами. 12

Взаємне розміщення тексту і графіки. 16

Створення буквиці. 17

Вставка спеціальних символів. 17

Нумерація сторінок. 19

Колонтитули. 19

Висновок. 22

Вимоги з охорони праці при роботі на ЕОМ. 22

Список літератури. 25

 

 


Робота з графічними об’єктами.

Вступ

Двома основними типами зображень, які використовуються у документах Microsoft Word, є графічні об’єкти і малюнки. До графічних об’єктів належать автофігури: схеми, криві лінії і об’єктиWordArt. Ці об’єкти є частинами документа Microsoft Word. Для зміни цих об’єктів, а також кольорів, заливки, меж та інших параметрів служить панель інструментів Малювання.

Панель Малювання

Word має інструменти для створення графічних примітивів. Для роботи з графікою використовується панель Малювання, яка розміщена під вікном документу.

Кнопки:

- дозволяє виконувати певні операції з графічними об’єктами.

 

- використовують для виділення об’єктів;

 

- вставка графічних примітивів;

 

- вставка напису;

 

- вставка тексту WordArt;

- вставка організаційної діаграми;

 

- дві кнопки для вставки зображень;

 

- група кнопок для налагодження зовнішнього вигляду графічного об’єкту.

Меню Дії

Для виконання різних операцій з об'єктами на панелі Малюванняє кнопка Малювання. Проте перш ніж перейти до необхідного, потрібно з'ясувати, яким чином можна виділяти декілька об'єктів одночасно. Перш за все, виділення декількох об'єктів на малюнку можна виконати послідовними клацаннями миші, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl або Shift. Окрім цього, на панелі Малювання є кнопка Вибір об'єктів, яка є перемикачем між двома режимами: звичного малювання і виділення об'єктів. У останньому випадку для виділення декількох об'єктів слід обвести їх контуром, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші. Причому зробити це потрібно так, щоб кожний з необхідних об'єктів повністю потрапив в обкреслений контур виділення. Якщо ж якась частина об'єкту вийде за межі цього контура, то вона виділена не буде.

Автофігури

У текстовому редакторі Word є безліч стандартних зображень, що включають геометричні фігури, стрілки і ін. Ці зображення носять назву автофігур.

                   
         
 
 
 

При вставці в документ автофігура поводиться як звичний малюнок. Автофігури можна вставляти безпосередньо з двох панелей інструментів: Малювання і автофігури, або за допомогою команди Вставка/Малюнок/Автофігури.

Напис

На панелі малювання є кнопка вставка Напису

Наприклад:

 

Вставка тексту WordArt

Для створення фігурного тексту призначена кнопка Додати об'єкт WordArt на панелі інструментівМалювання. Крім того, є спеціальна панель інструментів WordArt, Фігурний текст. Створюваний WordArt, є графічним об'єктом, а не текстом.

 

Межі сторінок

Межу можна додавати до всіх сторін, або лише до однієї сторони всіх сторінок у документі, до сторінок розділу, лише до першої сторінки, або до всіх сторінок за винятком першої. При цьому застосовуються різні стилі і кольори ліній, а також графічні межі.

Межі та заливка таблиць

Межі можна додати до всієї таблиці або лише до окремих її клітинок; також фон таблиці можна заповнити заливкою. Також можна застосувати автоформат таблиці, щоб надати їй належний вигляд, використовуючи різноманітні межі, шрифти і заливки.

Додавання та видалення тіні

Потрібно виділити малюнок, об’єкт WordArt, або напис, який необхідно змінити.

На панелі інструментів Малювання потрібно натиснути кнопку Стилі тіні та виконати одну з наступних дій: вибрати потрібний стиль тіні та натиснути кнопку Немає тіні, щоб видалити тінь.

У разі додавання тіні до напису дія ефекту розповсюджується на весь текст і на атрибути напису.

Фігури

Фігури можна збільшувати, зменшувати, обертати, віддзеркалювати, розфарбовувати, а також комбінувати з іншими фігурами для створення складніших форм. Кнопка Автофігури на панелі інструментів Малювання дає змогу додавати декілька категорій фігур: лінії, сполучні лінії, основні фігури, елементи блок-схем, зірки і стрічки, а також виноски.

Малювання схем.

 
 

За допомогою панелі інструментів Малювання можна додавати діаграми різних типів, у тому числі: циклічні і пірамідальні. Діаграми не засновані на числах, що їх використовують для наочнішого і цікавішого подавання матеріалу.

 

Види діаграм:

 

1. Організаційна діаграма (Відображення структури відносин)

2. Циклічна діаграма (Відображення процесу безперервного циклу)

3. Радіальна діаграма (Відображення відносин з кореневим елементом)

4. Пірамідальна діаграма (Відображення фундаментальних відносин)

5. Діаграма Венна (Відображення областей перекриття елементів)

6. Цільова діаграма (Відображення кроків, направлених на досягнення мети)

 

Організаційні діаграми

За допомогою інструмента будування діаграм на панелі інструментів Малюванняможна створити організаційну діаграму, яка відображує ієрархічні відносини, наприклад між керівниками відділів та співробітниками в організації. Коли організаційну діаграму додають або змінюють, навколо неї відображається область малювання, окреслена рамкою та маркерами зміни розміру, які не друкуються. Для зручності роботи можна за допомогою команд зміни розміру діаграми збільшити область малювання або видалити зайвий простір, присунувши рамки ближче до діаграми. Для форматування всієї організаційної діаграми використовують готові стилі. Частини діаграм форматують таким самим чином, як і фігури Автофігури — додаючи колір і текст, змінюючи товщину й типу ліній, додаючи заливку, текстуру й фон. Щоб додати фігури, такі як керівник і підлеглі (помічник або співробітник), або змінити параметри розташування елементів, скористайтесь панеллю інструментів Організаційна діаграма, яка з'являється в разі виділення або вставки діаграми.

Малювання схем

За допомогою панелі малювання можна намалювати схеми, та налагодити зовнішній вигляд їх.

Наприклад:

 

Використання WordArt.

Microsoft WordArt служить для створення фігурного тексту. Існує можливість додавати до тексту тінь, нахиляти, обертати і розтягувати його, можна також упровадити його в одну із стандартних форм і тим самим додати йому вертикальну орієнтацію, хвилеподібний вигин і т.д.

Для створення фігурного тексту призначена кнопка Додати об'єкт WordArt на панелі інструментів Малювання. Крім того, є спеціальна панель інструментів WordArt, Фігурний текст, створюваний WordArt, є графічним об'єктом, а не текстом. Відображення панелі WordArtна екрані і її видалення з екрану здійснюються за допомогою команди Вид/Панель інструментів/WordArt.

 

Кнопка Назва Опис
Додати об’єкт WordArt Створення нового об'єкту WordArt.
Змінити текст Виклик діалогового вікна для введення і форматування тексту. Останнє включає вибір типу шрифту, розміру, напівжирного або курсивного зображення  
Колекція WordArt Вибір готового стилю напису з 30 пропонованих варіантів.  
Формат графічного об’єкта Ключова команда, що викликає діалогове вікно форматування об'єкту WordArt.  
Меню «Текст – Фігура» Завдання фігурної форми розташування тексту. Всього існує 40 варіантів форм.  
Меню «обтікання текстом» Обтікання виділеного об'єкту WordArt текстом.
Вирівняння літери WordArt за висотою Установка однакової висоти для всіх букв у виділеному об'єкті WordArt.  
Вертикальний текст WordArt Вертикальне розташування тексту об'єкту WordArt. При цьому символи тексту розташовуються один під одним і напис читається зверху вниз.  
Меню «Вирівнювання тексту» Вирівнювання фігурного тексту по лівому краю, по центру і т.д. Існує шість варіантів вирівнювання.  
Меню «Текст – Трекінг» Управління розміщенням символів тексту один щодо одного. Є п'ять стандартних типів інтервалів. Допускається завдання інтервалу уручну – від 0% до 500%. Звичний інтервал відповідає 100%.    

 

Відразу після вибору стилю з'являється вікно для введення тексту напису. За умовчанням воно містить слова Текст напису.

 
 

 

 

Цей текст можна змінити і надалі, навіть якщо текст у вікні не був змінений, необхідно натиснути кнопку ок, оскільки натиснення кнопки Відміна рівносильне відмові від створення об'єкту WordArt. Крім введення тексту, в даному вікні можна виконати і просте форматування, зокрема задати тип і розмір шрифту, а також напівжирне і курсивне зображення.

 

Робота з написами.

Для створення напису на панелі Малювання є кнопка Напис. Її можна викликати за допомогою команди Вид/Панель інструментів/Напис.

 
 

 

Кнопка Назва
Напис
Створити зв'язок із попереднім написом
Розірвати зв'язок із попереднім написом
Виділити наступний зв'язаний напис
Виділити попередній зв'язаний напис
Напрям тексту

 

Вставка напису

1. На панелі інструментів Малюваннянатисніть кнопку Напис.

2. Клацанням або перетягуванням виділите в документі місце вставки напису.

Вид напису, як і будь-якого іншого графічного об'єкту, можна поліпшити за допомогою панелі інструментів Малювання, змінивши, наприклад, колір заливки.

3. Для отримання необхідного розміру перетягнете маркер зміни розміру.

Таблиця, поміщена в зв'язані написи, виглядає обрізаною

Якщо таблиця поміщена в зв'язані написи і її нижній край не поміщається в межі напису, вона може виявитися обрізаною. Таблиця може переходити з одного напису в іншу, але рядок таблиці не може розташовуватися більш ніж в одному написі. Можна або збільшити напис, щоб таблиця помістилася цілком, або зменшити, щоб обрізаний рядок перемістився в наступний напис.

Виноски, кінцеві виноски і деякі поля неправильно працюють в написах. Для управління розташуванням тексту, що містить такі елементи, слід використовувати рамки.

Створення буквиці.

Для використання буквиці використовуємо пункт меню Формат ® Буквиця. До буквиці можна використовувати шрифт відмінний від шрифту основного тексту.

 
 

У вікні Буквиця можна змінювати шрифт буквиці, колір, висоту та відстань.

Нумерація сторінок.

Нумерацією сторінок можна виконати командою Вставка/Номера сторінок.

 
 

Номер сторінки можна розмістити зверху та знизу; вирівняти з права, з ліва, по центрі, всередині та зовні.

А ще можна клацнути курсором на формат і в форматі номер сторінки настроїти: формат номера, нумерацію сторінки.

 
 

 

Колонтитули.

До колонтитулів відносяться номери сторінок, розділів, назви розділів або книги, що повторюються на всіх сторінках за повним правилом. Для вставки колонтитулів можна використати декілька варіантів:

Номери сторінок, або дата і час створення: Вставка ® Номери сторінок (дата і час)

 
 

Будь-які колонтитули: Вигляд ® Колонтитули. Ця команда викликає команду панелі інструментів Колонтитули вона містить кнопки для вставки авто тексту, номеру сторінки, кількості сторінок, дати, часу переходу верхнім нижнім колонтитулам.

 

 

Кнопка Назва Опис
Вставити поле номера сторінки Установка нумерації сторінок в документі
Вставити число сторінок Вставка загальної кількості сторінок в документі
Формат номера сторінки Форматування номеру сторінок в поточному розділі
Вставити поле дати Вставка в колонтитул поточної дати
Вставити поле часу Вставка в колонтитул значення часу, який обновляється при відкритті або друці файлу
Параметри сторінки Установка поля, розміру паперу і інших параметрів сторінки
Основний текст Висновок на екран основного тексту (у режимі колонтитулів)
Як в попередньому Скріплення колонтитулу поточного розділу з колонтитулом попереднього розділу (або розрив цього зв'язку)
Верхній/нижній колонтитул Перемикання між верхнім і нижнім колонтитулами поточної сторінки
Перехід до попереднього Перемикання курсору в колонтитул попередньої сторінки
Перехід до наступного Переміщення курсору в колонтитул наступної сторінки

 

 
 

 
 

За допомогою панелі колонтитули можна ще настроїти автотекст.

 

 

 
 

 

Висновок

В своєї роботі я вивчила можливості роботи з графічними об’єктами, малювання схем, використання WordArt, робота з написами, взаємне розміщення тексту і графіки, створення буквиці, вставка спеціальних символів, нумерація сторінок, колонтитули. Як видно вони значно полегшують роботу користувача.

Вимоги по закінченню роботи

Виключити комп’ютер в послідовності згідно з інструкцією по експлуатації.

Доповідати особі, яка відповідає за технічний стан комп’ютера про всі зауваження до роботи комп’ютера.

Привести в порядок робоче місце.

 


Список літератури

1. Довідка Microsoft Word

2. «Інформатика та інформаційні технології», Н. І. Поворознюк, В.В. Самсонов, Харків «Компанія СМІТ» 2003р.

3. «Персональный компьютер для секретарей и менеджеров», С.В.Глушаков, А.С.Сурядный, Харьков Фолио 2004г.

 

КУРСОВА РОБОТА

 

На тему: «Оформлення документу Word»

 

 


Зміст письмової роботи

Вступ. 4

Малювання схем. 8

Використання WordArt. 10

Робота з написами. 12Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.018 с.)