ЛЕКЦІЯ 1-2 КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЛЕКЦІЯ 1-2 КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИЛЕКЦІЯ 1-2 КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ

План

1. Предмет, мета та завдання курсу

2. Сучасне інформаційне середовище та його вплив на дошкільника

3. Вплив комп’ютера на дошкільника: користь і загроза

4. Аналіз сучасних навчально-розвивальних комп’ютерних програм

5. Організація роботи дітей із навчальними програмами та іграми

6. Використання комп’ютерних програм у процесі ведення ділової документації

7. Використання комп’ютерних програм у роботі вихователя дошкільного закладу:

- розробка та використання мультимедійних презентацій у роботі вихователя (Створення дидактичної гри за допомогою програми Power Point. Створення мультимедійної презентацій зі спецефектами: анімація, звуковий перехід)

- інтерактивна дошка в організації навчально-виховного процесу в ДНЗ

- створення візитівок дошкільних закладів у програмі Publisher

- обробка службової інформації у програмі Excel

Список рекомендованої літератури

Основна

1. Горвиц Ю.М. Новые информационные технологии в дошкольном образовании / Горвиц Ю.М., Чайнова Л.Д., Поддьяков Н.Н., Зворыгина Е.В. и др. - М.: ЛИНКА-IIPЕСС, 1998. - 56 с.

2. Новоселова С. Л.Компьютерный мир дошкольника / С.Л. Новоселова, Г.П. Петку. – М.: Новая школа, 1997.–128 с.

3. Норенков И.П. Информационные технологии в образовании [Текст] : учебное пособие/ И. П. Норенков, А. М. Зимин. - Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. - 351 с.

4. Фомичева О. С. Воспитание успешного ребенка в компьютерном веке / О.С. Фомичова – М.: "Гелиос АРВ", 2000. – 192 с.

5. Шатунова О.В. Информационные технологии: Учебное пособие / О.В. Шатунова. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2007. – 77 с.

Додаткова

6. Информационно-коммуникативные технологии в образовательной деятельности // Материалы Третей Всероссийской педагогической конференции. – Казань, 2012

7. Кореганова О. І. Комп'ютер у дошкільному закладі / О.І. Кореганова // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2000. – №3 - С. 40.

8. Морзе Н.В., Морзе І.Ю. Методика навчання учнів пошуку інформації при вивченні операційної системи та текстового редактора // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редкол.: М.І.Жалдак та ін. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 3. – . – С. 122-134.

9. Моторин В. Воспитательные возможности компьютерных игр / В. Мотрин// Дошкольное воспитание 2000. - №11. – С.53–57.

10. Петрова Е. Развивающие компьютерные игры / Е. Петрова// Дошкольное воспитание.- 2000. – №8. – С. 60 – 68.

11. Полька Н. Комп'ютер: санітарні вимоги/ Н. Полька // Дошкільне виховання. – 1999. - №5. – С.8 – 12.

Ресурси Інтернет

1. Андреева М.К. Влияние компьютерных технологий на становление личности детей и подростков / М. К. Андреева / http://www.oppspb.orthodoxy.ru/m-andr.html

2. В чем заключается вред компьютера для детей / http://moidetki.com/detii-kompyuter/v-chem-zaklyuchaetsya-vred-kompyutera-dlya-detej

3. Гавриш С.В. Использование мультимедийных презентаций в образовательном процессе / http://g-sv.ru/drupal/node/3

4. Гуриков С.В. Методическое пособие по работе с программой создания презентаций Microsoft Power Point: учебник / http://sergun2.narod.ru/metod_pp.htm#

5. Гурьев С. В.Необходимые условия для проведения занятий детей дошкольного возраста с компьютером / С.В. Гурьев http://256.ru/pedagogics/guriev_stat_n.php

6. Крутій К.Л. Основні вимоги до мультимедійних презентацій для педагогів і дітей / http://www.ukrdeti.com/metodrabota/mr4_1.html

7. Мардарова І. Сучасні інформаційні технології як засіб організації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку / І. Мардарова // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2010_4_SV2/19.pdf

8. Мастер-класс для начинающих пользователей интерактивной доски на портале «Сеть творческих учителей» [Электронный ресурс] // http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=108426&tmpl=com

9. Новик І.М. Проектування навчальних компютерних ігор в освітньому процесі дошкільного навчального закладу/ І. М. Новик / http://www.psyh.kiev.ua/

Комп’ютер в дошкільному навчальному закладі можна розглядати як сучасний засіб діяльності дитини старшого дошкільного віку. Введення його у систему дидактичних засобів можна вважати істотним чинником збагачення інтелектуального, естетичного, морального і фізичного розвитку дитини, розвитку творчих здібностей, формування особистості.

Водночас існують альтернативні думки щодо використання комп’ютера в дошкільному віці. Учені спираються на твердження про шкоду, якої завдає комп’ютер інтелекту дитини, оскільки в основі комп’ютерних ігор – моторні реакції, а не свідома психічна діяльність. У маленьких комп’ютерних гравців, на відміну від тих, хто малює, ліпить, моделює з натуральних предметів та ін., значно гірше розвиваються лобові частини мозку, які регулюють самоконтроль, удосконалюють пам’ять, сприяють накопиченню знань, тобто відповідають за інтелектуальний розвиток. Попри все, слід враховувати, що комп’ютер шкодить фізичному розвиткові дитини, оскільки є джерелом електромагнітних коливань.

Використання комп’ютерів для занять з дітьми в дошкільних навчальних закладах ще не стало масовим, а тільки починається. Ідея виховання нового покоління, підготовленого до роботи з комп’ютером, – важлива і перспективна як для розвитку суспільства в цілому, так і для самого покоління. Адже комп’ютер міцно ввійшов у науку, промисловість, культуру нашого суспільства. А для майбутнього покоління він стане часткою їхнього життя.

 

Вимоги до організації занять дітей з комп’ютером в ДНЗ

 

Для підтримки стійкого рівня працездатності і збереження здоров’я дітей велике значення мають умови, у яких проходять заняття за комп’ютером. Вони можуть проводитися лише в присутності вихователя або викладача. Найкращим варіантом буде комп’ютерно-ігровий комплекс, який складається з комп’ютерної зали і зали релаксації.

Комп’ютерний зал розміщується в приміщенні, яке має природнє освітлення із обов`язковою орієнтацією вікон на північ або північний схід.

Стіни, стеля, підлога та обладнання (меблі, штори, шафи та ін.) повинні мати світлі поверхні з матовою фактурою. Не можна оздоблювати приміщення комп’ютерної зали дерево-стружковими плитами, плівковими або рулонними синтетичними матеріалами, синтетичним килимовим покриттям, миючими шпалерами, паперовим пластиком, а також іншими полімерними матеріалами, що можуть виділяти шкідливі хімічні речовини та сприяти підвищенню статичного електричного поля.

Температуру повітря в залі необхідно витримувати в межах 19-22оС при відносній вологості 62-52%. Для підвищення вологості використовуються спеціальні пристрої або резервуари з водою (наприклад-акваріуми). Провітрювання необхідно проводити до та після заняття. Недотримання цих вимог до мікроклімату може призвести до зміни рівня іонізації повітря та співвідношення легких і важких аероіонів в приміщеннях, обладнаних комп`ютерною технікою.

Площа комп’ютерної зали визначається з розрахунку 6 м2 на одне робоче місце. Таких робочих місць може бути 7-8 в одній залі. Робочі місця слід розміщувати по периметру приміщення, вздовж стін.

Робоче місце – це зручний стіл, стілець, комп’ютер. Стіл повинен складатися з двох частин та бути одномісним. На одній частині столу розміщується монітор, на іншій – клавіатура. Також, комп’ютери дітей бажано обладнати навушниками та мікрофонами.

Особливу увагу потрібно приділити для облаштування робочого місця педагога (бажано підібрати потужніший персональний комп’ютер, адже він буде виконувати значно більше організаційних та методичних функцій). Крім того, у педагога повинен бути принтер та сканер для виготовлення методичних матеріалів та дитячих робіт. Також під час занять педагогу стануть у нагоді цифровий фотоапарат, акустичні колонки, мікрофон.

Комп’ютери об’єднують в локальну мережу, обладнують приводамиDVD-ROM та звуковими картами. Вся техніка повинна відповідати вимогам Державних санітарних правил і норм "Влаштування і обладнання кабінетів комп`ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп`ютерах" .

Слід зазначити, що купуючи комп`ютерну техніку, керівники ДНЗ повинні звернути увагу на наявність дозволу ("Гігієнічного висновку") МОЗ України на використання таких засобів інформатизації для навчання дітей.

Так, згідно санітарно-гігієнічних норм, дитячі комп’ютерні столи, розміщуються на відстані 120 см один від одного та за 80 см – від опалювальної системи. Дитячі меблі підбираються з урахуванням росту дітей. Для дітей першої ростової групи (ріст: 100-115 см) висота стола (розрахованого на одну дитину) має дорівнювати 46 см, ширина повинна становити не менше 70 см, глибина – 60-80 см. Під столом повинно вистачити місця для вільного розташування ніг. Ноги не повинні згинатися понад 90 градусів. Стілець обов’язково повинен мати спинку. Поверхня стільця має легко піддаватися дезинфекції.

Дитині має бути зручно за робочим столом. Руки, при роботі, повинні опиратися на стіл або на підлокітники крісла. Спину потрібно тримати прямою. Адже, організм дитини дошкільного віку ще несформований: хребет, а також хрящі, що сполучають хребці, еластичні, зв`язки і м`язи недостатньо міцні і при неправильному сидінні під час занять приймають нефізіологічні вигини, в результаті чого формується неправильна постава і викривлення хребта. Постійний нахил голови вперед, зведення плечей вперед спричиняє сутулість, округлення спини. Стійка сутулість, у свою чергу, викликає інші негативні зміни в організмі: грудна клітка стає пласкою, зменшується її об`єм, порушується нормальний розвиток органів грудної порожнини, з`являється недостатня амплітуда дихальних рухів, порушується легеневе дихання і кровообіг черевної порожнини. Дитина, вдихаючи менше свіжого повітря, одержує недостатню кількість кисню, що призводить до порушення обміну речовин, а це відбивається на правильному функціонуванні всіх органів і тканин. У дитини розвивається недокрів`я, знижується апетит, вона стає млявою, швидше втомлюється.

Відстань від очей дитини до екрана має бути від 50 до 80 см. Дитина повинна сидіти за комп’ютером так, щоб лінія погляду (від ока до екрана) була перпендикулярна екрану і спрямована на його центральну частину. За одним комп’тером неприпустимо одночасно займатися двом і більше дітям.

Для зменшення зорової напруги важливо, щоб природне світло падало з боку, а загальне – зверху. Штучне освітлення комп’ютерної зали має забезпечуватись системою загального освітлення люмінесцентними світильниками білого (ЛВ) чи теплого білого світла (ЛТБ), обрамлених спеціальною розсіюючою арматурою.

Під час роботи дитини на комп’ютері загальне освітлення приміщення має наближуватися до рівня освітленості монітору. Освітленість поверхні стола і клавіатури може становити не менш 300 лк, а монітору - не більше 200 лк.

Важливо щоб зображення на моніторі було чітким і контрастним, не мало відблисків стороннього світла (лампочки, сонця) і відображення поруч розташованих предметів, тому що це провокує постійні рухи дитини головою з метою роздивитися зображення на різних ділянках монітору. Для захисту від світла використовуються легкі штори або жалюзі.

При роботі комп’ютерів у приміщенні виникають специфічні умови: зменшується вологість, підвищується температура повітря, збільшується кількість важких іонів, зростає електростатична напруга в зоні рук дітей. Для підтримки оптимального мікроклімату, попередження нагромадження статичної електрики й погіршення хімічного й іонного складу повітря необхідно:

- провітрювання комп’ютерної зали до та після занять;

- вологе прибирання - протирання столів та моніторів до та після занять, протирання підлоги після занять.

Не можна загромаджувати приміщення зайвими меблями та інвентарем, проте не зайвими будуть вентилятор, акваріуми з водою для підтримки повітряного режиму.

Враховуючи те, що комп’ютер є досить потужним засобом в організації розвитку дітей, необхідно пам’ятати, що його використання в навчально-виховних цілях у дошкільних навчальних закладах вимагає дотримання вимог щодо організації як самих занять, так і всього режиму в цілому.

 

Основні вимоги до організації занять з комп’ютером в ДНЗ:

 

Заняття із комп’ютером проводяться не за рахунок сну, прогулянки, оздоровчих заходів. Забороняється одночасно користуватися одним комп’ютером двом або більше дітям.

- Заняття з комп’ютером в ДНЗ проводяться з дітьми старше 5р.;

- максимальна одноразова тривалість роботи на комп’ютері складає:

- для дітей 6 років І-ІІ групи здоров’я 15 хвилин на день;

- для дітей ІІІ групи здоров’я – 10 хвилин на день;

- для дітей 5 років І-ІІ групи здоров’я – 10 хвилин на день;

- для дітей 5 років ІІІ групи здоров’я – 7 хвилин на день;

- для дітей 5 – 6 років, що відносяться до групи ризику по зору – відповідно 10 і 7 хвилин на день;

- заняття дітей з комп’ютером організовуються 2 рази на тиждень. Максимальна кратність роботи впродовж тижня для дітей 5 і 6 років – 3 рази;

- дні тижня, в які можна працювати з комп’ютером: вівторок, середа, четвер – оптимальні, понеділок – можливо, п’ятниця – не рекомендується;

- рекомендований час дня для занять: перша половина дня – оптимальний, друга половина дня – допустимо;

- місце роботи з комп’ютером в 30-хвилинному розвивальному занятті – середина заняття, між ввідною (підготовчою) і заключною частинами;

- стиль поведінки педагога: небажане емоційне збудження дітей;

- під час роботи дітей дошкільного віку обов’язковою є профілактика загальної втоми і зорового втомлення. Гімнастику для очей, тривалістю 1,5 –2 хв. потрібно проводити зразу ж після роботи на комп’ютері;

- після кожного заняття приміщення провітрюється.

Для організації занять дошкільнят з комп’ютером, крім комп’ютерної зали, має бути зала релаксації.

Зала релаксації використовується для передкомп’ютерної підготовки й післякомп’ютерної релаксації, для відпочинку дітей та педагога, фізкультурної реабілітації, емоційного розвантаження. В цій залі діти виконують гімнастику для втомлених очей. Релаксаційний простір може також використовуватися для ігор і занять відповідно до розпорядку дня. Для проведення відповідної роботи з дітьми підбирається затишна зала з усіма необхідними умовами. Приміщення обладнується дитячими меблями, килимом або килимовим покриттям. Затишок створюють кімнатні рослини, акваріуми з рибками, клітки з декоративними птахами. Для організації освітньо-виховної роботи повинні бути різноманітні іграшки, дидактичні ігри, роздатковий матеріал на кожну дитину, магнітофон для проведення фізкультурних хвилинок і релаксацій та ін.

Етапи роботи із комп’ютером:

1. Дітям дається загальне поняття про комп’ютер та його значення в житті сучасної людини. В ході розмови педагог формує у дітей зацікавленість до технічного засобу, пояснює необхідність використання комп’ютера сучасною людиною, а в ході практичної частини навчає дитину використовувати ПК в своїй діяльності.

2. Дошкільникам даються елементарні знання про найголовніші правила безпеки під час роботи на комп’ютері, призначення та функції основних складових комп’ютера (миші, клавіатури, системного блоку, монітору, принтера та сканера). У дітей формуються уявлення про основні елементи робочого столу, про роботу операційної системи Windows і про використання вікна папки,уміння виконувати запропоновану послідовність дій з використанням клавіатури та миші.

3. Дітям розповідають про особливості, можливості, переваги та недоліки комп’ютерної техніки, елементарні уявлення щодо використання ПК в науці, техніці, охороні здоров’я, побуті, в повсякденному житті, формуютьсявміння користуватися клавіатурою, окремими клавішами і «мишою».

4. З допомогою комп’ютера, використовуючи навчальні програми (зміст яких відповідає віковим психологічним можливостям і водночас забезпечує подальший розвиток дитини) формуються елементарні уявлення про основні способи спілкування, про простір і час, про Землю, зірки і Сонячну систему, Україну, розмаїття рослинного і твариного світу, пори року, про оточуючий світ і власне «Я», умовні позначення і таке інше.

Комп’ютерні заняття у дітей складаються з 3-х частин: підготовчої, основної та заключної.

У першій, підготовчій частині заняття відбувається введення дитини в сюжет заняття. В цій частині проводяться розвиваючі ігри, бесіди, конкурси, змагання, які мають на меті підготовку дитини до роботи з комп’ютером, допомагають їй впоратися з поставленим завданням, проводяться гімнастика для очей та пальчикова гімнастика, а також гімнастика для підготовки зорового, моторного апарата до роботи з комп’ютером. Зазвичай, ця частина заняття проводиться в залі релаксації.

Наприклад, друге заняття (після першого ознайомлення з комп’ютером) педагог може розпочати з повторення матеріалу попереднього заняття методом запитань-відповідей:

- Як називається зала, де розміщуються комп’ютери?

- Що вміє робити комп’ютер?

- З яких частин складається комп’ютер?

- Навіщо потрібні комп’ютери людям? та ін.

Такі питання можуть бути з будь-якої іншої тематики, наприклад, з повторення або вивчення матеріалу з математики, мовленнєвого спілкування, художньої літератури, малювання, природи, народної творчості, правил дорожнього руху, сенсорики.

Після такої бесіди з дітьми, педагог пропонує дітям відпочити, щоб підготуватися до роботи з комп’ютером, проводить з ними фізкультурну хвилинку. Тривалість цієї частини заняття 10 – 15 хвилин.

Друга, основна частина заняття також триває 10 – 15 хвилин. Вона містить у собі новий матеріал щодо устрою комп’ютера та роботи з ним, закріплення нового матеріалу, самостійну роботу дітей з комп’ютером, індивідуальну роботу педагога з дітьми. Ця частина заняття може бути продовженням підготовчої частини, її доповненням або заохоченням. При цьому слід зауважити, що класно-урочна система, фронтальні та змагальні методи тут неприпустимі. В цій частині заняття педагог намагається сформувати необхідні дитині навички в роботі з комп’ютером, зокрема з мишею, клавіатурою, меню.

Практики розробили декілька способів введення дитини в комп’ютерне навчання, а саме:

- пояснення дитині призначення кожної клавіші у відповідній послідовності, практична демонстрація функцій тієї або іншої клавіші, пояснення роботи з мишею;

- при вивченні нових клавіш необхідно орієнтуватися на існуючі у дитини навички роботи з комп’ютером;

- пропонувати дитині роль дослідника, експериментатора, надавати їй можливість самостійно вчиняти дії за допомогою нових клавіш та уточнювати пояснення функцій, які виконують дані клавіші.

Третя, заключна частина заняття, необхідна для зняття зорової напруги. Проводиться вона в залі релаксації. Саме в цій частині заняття педагог проводить з дітьми гімнастику для очей, комплекс вправ для профілактики зорової втоми, фізкультурні хвилинки, відпочинок під музику.

В заключній частині підводиться підсумок заняття, де педагог має нагоду ще раз закріпити з дітьми новий матеріал, назви, які необхідно запам’ятати, з’ясувати що їм сподобалось, а що давалось важче. Тривалість цієї частини до 5 хвилин (2-3 хв. – гімнастика, 2 – підсумок).

Формування у дітей навичок роботи з комп’ютером – процес складний та тривалий, адже можуть виникати проблеми, пов’язані із засвоєнням неправильних дій, із недоліками у роботі з клавіатурою, мишею, програмами тощо, які потім буде важко скорегувати. З цією метою доцільно привертати увагу до правильно виконаних дій, заохочувати бажання повторити їх, радіти успіхам. Доцільно надавати дітям право на вибір, самостійну поведінку та творчу ініціативу, підтримувати їхнє прагнення експериментувати. Важливо, щоб педагог, який організовує роботу дошкільнят на комп’ютері, ставився до нього як до пізнавального, навчального інструмента, а не іграшки. При цьому варто зазначити, що комп’ютерні ігри повинні доповнювати звичні ігри, збагачувати педагогічний процес новими методиками, спонукати дошкільнят до творчості.

В ході спілкування з комп’ютером потрібно виховувати інтелектуальні, вольові та емоційні якості особистості дитини, культивувати звичку до свідомої та сумлінної праці, уміння долати труднощі, переживати радість пізнання та досягнення успіху.

Кожний дорослий, а особливо батьки і педагоги, хочуть, щоб діти змалку звикали до сучасної техніки і технологій. Тому в організації занять дітей з комп’ютером важливе значення мають ознайомлювально-адаптаційний, освітньо-виховний і творчий етапи.

 

І. Завдання ознайомлювально - адаптаційного характеру:

Познайомити дітей з комп’ютером, сучасним інструментом для обробки інформації, який розширює інформаційне поле людини та її можливості, ознайомити з історією виникнення комп’ютера та можливостями його використання у всіх сферах життя нашої країни та світу в цілому.

Дати елементарні поняття про основні частини комп’ютера, їхнє призначення, про те, що комп’ютер є складним приладом і вимагає знання правил безпечної поведінки з ним.

Сформувати початкові навички роботи за комп’ютером; навчити користуватися клавіатурою, «мишею»; управляти елементами робочого столу, папки, файловою системою; ознайомити з можливостями тієї чи іншої програми; сформувати знання, вміння та навички, потрібні для свідомого оволодіння основами комп’ютерної грамотності на рівні початківця.

II . Завдання освітньо - виховного характеру:

Формувати у дітей навички навчальної діяльності. Розвивати теоретичне мислення, здатність розмірковувати, варіювати, використовувати попередній досвід.

Створювати передумови елементарного усвідомлення способів дій та розв’язання завдань за допомогою комп’ютера.

Формувати елементарні математичні поняття, удосконалювати навички рахунку, вміння працювати з цифрами і геометричними фігурами, орієнтуватися на площині і у величинах, розвивати комунікативні здібності, розширювати словниковий запас і знання про навколишній світ, формувати граматичний лад мови, звукову культуру мовлення, вміння читати та сенсорні можливості.

Формувати уміння оперувати символами (знаками), узагальненими образами, здійснювати аналіз, порівняння і узагальнення.

Розвивати емоційно-вольову сферу дитини (самостійність, зібраність, зосередженість, посидючість), прилучати до співробітництва, формувати естетичний смак.

III. Завдання творчого характеру:

Збагачувати кількісний запас уявлень, розвивати потребу до пізнання, розвивати психічні процеси: пам’ять, увагу, уяву, стимулювати розвиток інтелектуальних процесів (якісних характеристик дитячого мислення: наочно-образне, абстрактне, логічне, творче, теоретичне…).

Вчити виділяти суттєве в явищах оточуючої дійсності, порівнювати, бачити схоже та відмінне, вчитись розмірковувати, знаходити причини явищ, аналізувати та робити висновки.

Розвивати здатність до створення малюнку, конструкції, образу, фантазії, розповіді по картинці, звукового аналізу слів тощо.

Створювати умови для найшвидшого, перспективного розвитку дитини, становлення її творчих здібностей.

Навчати дітей вирішувати завдання конструктивної діяльності, допомогти у розвитку просторових уявлень.

Організація занять дітей з комп’ютером

Основною формою організації роботи з комп’ютером є заняття, які проводяться 2 рази на тиждень тривалістю для дітей шостого року життя - 7-10 хвилин, сьомого року - 10-12 хвилин. Вони організовуються з невеликими підгрупами дітей, що забезпечує можливість персональної роботи дошкільників з комп’ютером та здійснення індивідуального і диференційованого підходів до кожного вихованця. Заняття будуються на основі бесід та практичних дій (спеціальних вправ, ігор дидактичного характеру з математичним, мовленнєвим, природничим, людинознавчим, образотворчим змістом та ін.) з чітким дотриманням встановлених санітарно-гігієнічних норм. В ході роботи з дітьми-дошкільниками використовується добірка навчальних та розвивальних комп’ютерних програм, яка встановлюється на всі машини. Діти працюють лише з цими програмами, інше програмне забезпечення не використовується.

Заняття з дітьми будуються на ігрових методах і прийомах. Це дозволяє дітям у цікавій, доступній формі отримати знання, вирішити поставлені педагогоми завдання. Вони організовуються у вигляді бесіди педагога (який має відповідну освіту) з дітьми. Спочатку йдуть заняття загального спрямування та практичної роботи на комп’ютері.

Для більш ефективного і міцного оволодіння дітьми знаннями, програма з комп’ютерної грамотності будується на основі поступового занурення дітей в навчальні теми, що забезпечує вирішення основних груп завдань та сприяє розвитку розумових процесів.

 

Мета методичної роботи

ü Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя.

ü Стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної. педагогічної діяльності.

ü Надання дієвої, компетентної допомоги педпрацівникам.

Напрямки методичної роботи

ü Підвищення соціально-психологічної культури вихователів.

ü Вдосконалення педагогічної майстерності.

ü Сприяння в опануванні світовою та національною, мовною і побутовою культурою.

ü Розвиток спеціальних умінь та навичок.

Заповіді методичної роботи

ü Педагогічна співпраця з вихователем.

ü Робота в режимі довіри, доброзичливості.

ü Творча атмосфера, стимулювання творчої активності.

ü Принцип допоміжно-регулювального контролю.

ü Надання вихователеві права вибору.

ü Системність методичних заходів.

ü Принцип «Я – повідомлення» у спілкуванні.

ü Щоденна допомога.

ü Випереджальний характер методичної роботи.

ЛЕКЦІЯ 1-2 КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ

План

1. Предмет, мета та завдання курсу

2. Сучасне інформаційне середовище та його вплив на дошкільника

3. Вплив комп’ютера на дошкільника: користь і загроза

4. Аналіз сучасних навчально-розвивальних комп’ютерних програм

5. Організація роботи дітей із навчальними програмами та іграми

6. Використання комп’ютерних програм у процесі ведення ділової документації

7. Використання комп’ютерних програм у роботі вихователя дошкільного закладу:

- розробка та використання мультимедійних презентацій у роботі вихователя (Створення дидактичної гри за допомогою програми Power Point. Створення мультимедійної презентацій зі спецефектами: анімація, звуковий перехід)

- інтерактивна дошка в організації навчально-виховного процесу в ДНЗ

- створення візитівок дошкільних закладів у програмі Publisher

- обробка службової інформації у програмі Excel

Список рекомендованої літератури

Основна

1. Горвиц Ю.М. Новые информационные технологии в дошкольном образовании / Горвиц Ю.М., Чайнова Л.Д., Поддьяков Н.Н., Зворыгина Е.В. и др. - М.: ЛИНКА-IIPЕСС, 1998. - 56 с.

2. Новоселова С. Л.Компьютерный мир дошкольника / С.Л. Новоселова, Г.П. Петку. – М.: Новая школа, 1997.–128 с.

3. Норенков И.П. Информационные технологии в образовании [Текст] : учебное пособие/ И. П. Норенков, А. М. Зимин. - Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. - 351 с.

4. Фомичева О. С. Воспитание успешного ребенка в компьютерном веке / О.С. Фомичова – М.: "Гелиос АРВ", 2000. – 192 с.

5. Шатунова О.В. Информационные технологии: Учебное пособие / О.В. Шатунова. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2007. – 77 с.

Додаткова

6. Информационно-коммуникативные технологии в образовательной деятельности // Материалы Третей Всероссийской педагогической конференции. – Казань, 2012

7. Кореганова О. І. Комп'ютер у дошкільному закладі / О.І. Кореганова // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2000. – №3 - С. 40.

8. Морзе Н.В., Морзе І.Ю. Методика навчання учнів пошуку інформації при вивченні операційної системи та текстового редактора // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редкол.: М.І.Жалдак та ін. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 3. – . – С. 122-134.

9. Моторин В. Воспитательные возможности компьютерных игр / В. Мотрин// Дошкольное воспитание 2000. - №11. – С.53–57.

10. Петрова Е. Развивающие компьютерные игры / Е. Петрова// Дошкольное воспитание.- 2000. – №8. – С. 60 – 68.

11. Полька Н. Комп'ютер: санітарні вимоги/ Н. Полька // Дошкільне виховання. – 1999. - №5. – С.8 – 12.

Ресурси Інтернет

1. Андреева М.К. Влияние компьютерных технологий на становление личности детей и подростков / М. К. Андреева / http://www.oppspb.orthodoxy.ru/m-andr.html

2. В чем заключается вред компьютера для детей / http://moidetki.com/detii-kompyuter/v-chem-zaklyuchaetsya-vred-kompyutera-dlya-detej

3. Гавриш С.В. Использование мультимедийных презентаций в образовательном процессе / http://g-sv.ru/drupal/node/3

4. Гуриков С.В. Методическое пособие по работе с программой создания презентаций Microsoft Power Point: учебник / http://sergun2.narod.ru/metod_pp.htm#

5. Гурьев С. В.Необходимые условия для проведения занятий детей дошкольного возраста с компьютером / С.В. Гурьев http://256.ru/pedagogics/guriev_stat_n.php

6. Крутій К.Л. Основні вимоги до мультимедійних презентацій для педагогів і дітей / http://www.ukrdeti.com/metodrabota/mr4_1.html

7. Мардарова І. Сучасні інформаційні технології як засіб організації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку / І. Мардарова // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2010_4_SV2/19.pdf

8. Мастер-класс для начинающих пользователей интерактивной доски на портале «Сеть творческих учителей» [Электронный ресурс] // http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=108426&tmpl=com

9. Новик І.М. Проектування навчальних компютерних ігор в освітньому процесі дошкільного навчального закладу/ І. М. Новик / http://www.psyh.kiev.ua/Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.028 с.)