СКЛАДАННІ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СКЛАДАННІ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ 

Помилки при описі книг

а) відсутність даних про кількість сторінок.

Порівняй:

Неправильно: Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – К.: Абрис, 1994.

Правильно: Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України / Л.Л.Залізняк. – К.: Абрис, 1994. – 256 с.

б) невірне посилання на авторів твору:

якщо робота написана кількома авторами, не можна замінювати їх прізвища і ініціали формулюванням "Колектив авторів".

Порівняй:

Неправильно: Колектив авторів. Історія держави і права України. – Львів: Світ, 1996. – 296 с.

Правильно: Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України / В.С.Кульчицький, М.І.Настюк, Б.Й.Тищик. – Львів: Світ, 1996. – 296 с.

в) порушений послідовності запису прізвища та ініціалів автора:

Порівняй:

Неправильно: П.П. Толочко. Від Русі до України. – К.: Абрис, 1997. – 400 с.

Правильно: Толочко П.П. Від Русі до України / П.П.Толочко. – К.: Абрис, 1997. – 400 с.

г) назву роботи треба подавати без лапок:

Порівняй:

Неправильно: Боровський Я.Є. "Світогляд давніх киян". – К.: Наук. думка, 1992. – 173 с.

Правильно: Боровський Я.Є. Світогляд давніх киян / Я.Є.Боровський. – К.: Наук. думка, 1992. – 173 с.

д) слід дотримуватись розділових знаків (крапка, тире, двокрапка, кома і т. д.)

Помилки при описі статей

1. Відсутність заголовку статті:

Порівняй:

Неправильно: Котляр М.Ф. Укр. істор. журн. – 1999. – №2. – С.134-141.

Правильно: Котляр М.Ф. Останній князь дружинної Русі // Укр. істор. журн. – 1999. – №2. – С. 134-141.

2. Відсутність деяких обов'язкових свідчень про джерела:

а) року видання журналу:

Порівняй:

Неправильно: Наумов С.О. Братство тарасівців // УІЖ.

Правильно: Наумов С.О. Братство тарасівців // УІЖ. - 1999. - №5. - С.36-44.

б) сторінок статті:

Порівняй:

Неправильно: Кушинська Л.А. Про джерело права русько-візантійських угод Х ст. // УІЖ, - 1999. - №6.

Правильно: Кушинська Л.А. Про джерело права русько-візантійських угод Х ст. // УІЖ. - 1999. - №6. - С.89-94.

в) іноді зазначають конкретну сторінку, а потрібно вказати обсяг статті:

Порівняй:

Неправильно: Липинський В.В. Концепція та модель освіти в УСРР у 20-ті рр. // УІЖ. - 1999. - №5. - С. 10.

Правильно: Липинський В.В. Концепція та модель освіти в УСРР у 20-ті рр. // УІЖ. – 1999. - №5. - С.3-14.

3. Порушення встановленої послідовності елементів описання статті:

Порівняй:

Неправильно. Пінчук Ю. Ідеолог Кирило-Мефодіївського братства // Київська старовина. - С. 15-18. - №5. - 1992.

Правильно: Пінчук Ю. Ідеолог Кирило-Мефодіївського братства // Київська старовина. - 1992. - №5. - С.15-18.

4. Не потрібно брати в лапки назву статті:

Порівняй:

Неправильно: Степовик Д. "Множинність і єдність церкви" // Київська старовина. - 1993. - №5. - С.2-12.

Правильно: Степовик Д. Множинність і єдність церкви // Київська старовина. - 1993. - №5. - С.2-12.


Додаток 6.

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ (ТИТУЛЬНА

І ЗВОРОТНА СТОРІНКА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА)

 

Титульна сторінка

випускної кваліфікаційної / магістерської роботи

Київський міжнародний університет

Кафедра _______________________________________

(назва кафедри)

 

Прізвище, ім’я, по батькові студента (магістранта) в називному відмінку

Магістерська робота

____________________________________________________

(тема магістерської роботи )

за спеціальністю ____________ шифр_____________   Науковий керівник _____________________________ (науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)
Магістерська робота допущена до захисту рішенням кафедри _____________________ протокол № __від “__”_____ 200_ р.   Керівник програми, зав.кафедрою _____________________ (науковий ступінь, вчене звання, ПІБ) “__” ________ 200_ р. (підпис)  

Київ – 2010


Зворотна сторінка титульного листа

випускної кваліфікаційної / магістерської роботи

 

Реєстраційний № _________ _____________ ____________

(дата) (П.І.П.)

 

 

Результати перевірки ________ ______ ______________

(до захисту) (дата) (П.І.П.)

 

(на доопрацювання)

 

 

Результати захисту: _______________

(оцінка)

Голова ДЕК ____________ _____________

(підпис) (П.І.П.)

Члени ДЕК ____________ ________________

(підпис) (П.І.П.)

____________ ________________

(підпис) (П.І.П.)

____________ ________________

(підпис) (П.І.П.)

____________ ________________

(підпис) (П.І.П.)

Відповідальний секретар ДЕК____________ ________________

(підпис) (П.І.П.)


Додаток 7.

ЗМІСТ РОБОТИ

Зразок

оформлення плану бакалаврської роботи на тему: „Міжнародний тероризм як фактор сучасних міжнародних відносин”

ЗМІСТ

ВСТУП.......................................................................................... ......4-7

РОЗДІЛ 1.

ТЕРОРИЗМ ЯК ЯВИЩЕ СУЧАСНОСТІ..................................8-20

1.1 Історичні витоки тероризму................................................. .....8-10

1.2 Поняття тероризму.....................................................................11-16

1.3 Особливості внутрішнього та зовнішнього

тероризму.........................................................................................17-20

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

ТЕРОРИЗМУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.............................. ..21-34

2.1 Провідні міжнародні терористичні організації .....................21-29

2.2 Події, що сталися 11 вересня 2001 року............................... ....30--34Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.150.57 (0.007 с.)