Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 р. (із наступними змінами та доповненнями) // ВВР. – 1991. – № 24. – Ст. 272.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 р. (із наступними змінами та доповненнями) // ВВР. – 1991. – № 24. – Ст. 272.4. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // ВВР України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

5. Про переселення сімей в сільську місцевість і організований набір працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 245 // ЗП Уряду України. – 1993. – № 9. – Ст. 184.

6. Про трудові книжки працівників Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 301 // ЗП Уряду України. – 1993. – № 10. – Ст. 197.

7. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203 // ЗП Уряду України. – 1993. – № 6. – Ст. 121.

8. Положення про порядок укладення контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності, при найманні на роботу. Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203 // ЗП Уряду України. – 1993. – № 6. – Ст. 121.

9. Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1998 р. № 1995 // ЗП Уряду України. – 1995. – № 11. – Ст. 264; Урядовий кур’єр. – 1998. – 17 грудня.

10. Про упорядкування застосування контрактної форми трудового договору: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170 // ЗП Уряду України. – 1994. – № 7. – Ст. 172.

11. Положення про порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників. Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170 // ЗП Уряду України. – 1994. – № 7. – Ст. 172

12. Положення про порядок проведення атестації державних службовців органів виконавчої влади. Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. № 950 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 19 вересня.

13. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці України. – 1993. – № 8.

14. Про практику розгляду судами трудових спорів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. № 9 (із змінами, внесеними згідно з постановами Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994 р. № 4, від 26 жовтня 1995 р. № 18 та від 25 травня 1998 р. № 15) // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. – К., 1995. – С. 373; Вісник Верховного Суду України. – 1998. – № 3.

15. Баранюк Ю. Правові проблеми укладення трудового контракту // Право України. – 1998. – № 4. – С. 77-81.

16. Баранюк Ю. Особливості змісту трудових контрактів // Право України. – 1998. – № 9. – С. 74-78.

17. Дріжчана С.Аспекти правової природи контракту // Право України, 1992. – № 8. – С. 10-12.

18. Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право: Учебник для вузов. – М.: Изд. группа Норма – ИНФРА·М., 1998.

19. Коршунова Т.Ю., Нуртдинова А.Ф. Трудовой договор в современных условиях (к вопросу о найме труда) // Государство и право. – 1994. – № 2.

20. Лазор Н. Договірне і централізоване регулювання умов трудового договору: вирішеня проблеми // Право України. – 1998. – № 1. – С. 106-107.

21. Луценко А. Контракт – нова модель регулювання трудових відносин // Право України. – 1992. – № 11.

22. Луценко С. Проблемы правового регулирования контракта как особой формы трудового договора // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 9.

23. Никитинскии В. И. Контракт в трудовом праве // Советское государство и право, 1991. – № 8. – С. 52–59.

24. Орловский Ю.П. Контракт и его роль в возникновении и прекращении трудового правоотношения // Советское государство и право, 1991. – № 8. – С. 59-62.

25. Прокопенко В.І. Співвідношення понять «трудовий договір» і «контракт» у трудовому праві України // Вісник Академії право­вих наук України. – Харків, 1995. – № 3. – С. 109-117.

26. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.

27. Реус О. Особливості укладення трудового договору з неповнолітніми // Право України. – 1998. – № 9. – С. 69-71.

28. Свічкарьова Я. Контракт в акціонерних товариствах // Право України. – 1998. – № 4. – С. 15-19.

29. Ставцева А.И., Хохрякова О.С. Трудовой договор. – М.: Юридическая литература, 1983.

30. Сыроватская Л.А. Трудовое право: Учебник. – 2-е изд., перераб и доп. – М: Юристъ, 1998.

31. Хусточкин А. Контракт у трудовому праві України // Право України. – 1995. – № 5-6.

32. Чанишева Г. Значення правильного оформлення трудового договору // Право України, 1992. – № 7. – С. 36-42.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.006 с.)