Тема: Перевірка технічного стану контактних, та контактно – транзисторних регуляторів напруги.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Перевірка технічного стану контактних, та контактно – транзисторних регуляторів напруги.Мета: засвоїти методи перевірки деталей та регулювання зазорів контактних та

регуляторів напруги. Завдання: перевірити та відрегулювати регулятори напруги РР380, РС702.

Завдання: перевірити і відрегулювати зазори контактних регуляторів, перевірити і відрегулювати регулятори; перевірити кола обмоток регуляторів і резисторів.

Теоретичні відомості.

Регулятор напруги - прилад системи електропостачання, який складається з одного або декількох регулюючих пристроїв, котрі виконують функцію регулювання напруги генератора.

Контактний регулятор РР380 - двохступінчатий, функціонує з генератором Г272 на автомобілях ВАЗ. Регулятор складається із П - образного ярма, осердя, якорька підвішеного на термобіметалічній пластині ТБП. А також пружини 1, натяг якої регулюється підгинанням нижнього кронштейна підвіски (Рис1).

На осерді регулятора намотана обмотка ОРН (дріт d 0.32 мм,870 витків, с 8.8 Ом).

Регулятор має дві пари контактів К1 і К2. В неробочому стані пружина 1 якорь 2 забезпечує замкнений стан контактів К1 першого ступеня. Всі контакти регулятора срібні. Тримачі 3 та 4 нерухомих контактів ізольовані від ярма прикріплені до нього гайкою 5 на болті 6. На стальному осерді дроселя Др намотана обмотка ( 34витка, d 0/55, опір 0.1 Ом ).

Коли генератор не працює, то при ввімкнені запалювання обмотка збудження живиться від акумуляторної батареї. При працюючому генераторі струм від не проходить по обмотці збудження та по обмотці регулятора. Шлях струму в і збудження при замкнених контактах К1 "+" генератора - вимикач запалював затискач 15 регулятора - осердя дроселя Др - контакти К1 першого ступеня якорьок 2 - ярмо - затискач 61 регулятора і генератора - обмотка збудження ( корпус "-" генератора. Шлях струму в колі обмотки регулятора: "+" генератор вимикач запалювання - затискач 15 регулятора Rtk - обмотка регулятора ОР корпус "-" генератора.

Коли напруга генератора досягає регулюємої величини, збільшується струм обмотці регулятора, що приводе до намагнічування осердя і розмикання контакту К1. В цей момент в коло обмотки збудження вмикається резистор R.3 опором 5.5 і обмотка дроселя Др, тому сила струму в обмотці збудження зменшується - зменшиться напруга генератора.

В результаті цього зменшиться сила струму в обмотці регулятора - зусилля пружини 1, контакти К1 замкнуться знову і напруга генератора підвищується регулюємої величини. Зона роботи контактів першого ступеня займає приблизно половину діапазону частоти обертання ротора генератора під час роботи генератора.

Регулятор напруги - прилад системи електропостачання, який складається з одного або декількох регулюючих пристроїв, котрі виконують функцію регулювання напруги генератора, захисту транзисторів від перегріву.

Контакно-транзисторний реле-регулятор РР362 призначений для роботи з генератором Г250, Г286 та ін. Реле-регулятор (РР) складається із регулятора напруги (РН) і реле захисту (РЗ), змонтованих на панелі із ізоляційного матеріалу.

РН складається із осердя, ярма, якоря, пружини - підвіски якоря, тримача нерухомих контактів К1 і К2, тримача верхнього нерухомого контакту, обмотки транзистора VT, діода VD і резисторів Rtk, Rд, Ry, R6. Пружина якоря утримує нижню пару контактів К2 в розімкненому, і верхню пару К1 - в зімкненому стані. Обмотка РН ввімкнена на повну напругу генератора через резистор Ry. Температурна компенсація РН здійснюється резистором Rtk і підвіскою якоря на термобіметалічній пластині (ТБН).

Реле захисту РЗ побудовано аналогічно РН, але має тільки одну пару контактів, які пружиною утримуються в розімкненому стані. Обмотка РЗ підключена дозатискачів "+" та "-" генератора послідовно з обмоткою збудження генератора та верхньою парою контактів К1, РН, тому напруга на її затискачах мала і контакти Рзнаходиться в розімкненому стані. Підвіска якоря РЗ не має ТБП.

Порядок виконання роботи.

1. Зовнішній огляд.

Перевірити стан контактів, резисторів, пайок та ін. Особливу увагу звернути на контакти.. Перевірити реле-регулятор РР380 (Рис.З).

Зазор між якірком 4 та осердям 3 в межах 1.4...1.5 мм регулювати зміщені стійки 5 верхньої пари контактів при послабленні гайки 7. Вісі контактів повинні співпадати, а площини контактів повинні бути паралельні.

3. Перевірка кола регулятора РРЗ 80.

Перевірку кола обмотки, в яке входить резистор Rtk треба проводити за схемою (Рис.4(а)). При справному колі лампа буде горіти. Коло збудження перевіряють за схемою (Рис.4(б)). Якщо лампа не горить, необхідно перевірити стан контактів верхньої пари. Для перевірки обмотки дроселя Др та додаткових резисторів необхідно розімкнути верхню пару контактів.

4. Перевірка та регулювання реле РС702 контролю заряду акумуляторної батареї.

4.1 Включити живлення і реостатом плавно підвищити напругу на затискачах «85» і «86». В момент спрацювання реле лампа потухне. У справного реле розмикання контактів відбувається при напрузі 5.0...5.7 В. Зазор між якорем та осердям реле повинен бути 0.3...0.4 мм.

5. Результати дослідів записати в таблицю 1.
6. Висновки по роботі.

Зміст роботи.

1. Тема і мета роботи.

2. Порядок виконання роботи.

3. Схеми (Рис. 1,2,3,4,5).

4. Таблиця 1 з результатами дослідів.

5. Висновки по роботі.

Контрольні запитання.

1. Призначення реле-регулятора РРЗ 80.

2. Методи перевірки РРЗ80.

3. Методи перевірки РС702.

 

 
 


Лабораторна робота №3.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.006 с.)