Тема: Перевірка приладів контактно-транзисторної системи запалювання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Перевірка приладів контактно-транзисторної системи запалювання.Мета: Закріплення навичок перевірки приладів та апаратів системи

запалювання (СЗ), перевірки напівпровідникових приладів.

Завдання: Вивчити методику перевірки технічного стану транзисторного комутатора ТК102.

Теоретичні відомості.

Контактно - транзисторна СЗ вміщує комплект приладів, який складається із транзисторного комутатора ТК102 (Рис.1), котушки запалювання Б-114, додаткового резистора СЄ-107, переривача-розподільника та дротів для підключення цих приладів. Комплект приладів працює з переривачем розподільником та свічками запалювання будь-якого двигуна, але найбільший ефект має для шести та восьмициліндрових двигунів.

На переривачах розподільниках Р4Д, Р13Д, Р133, Р137 та інш., котрі працюють в контактно - транзисторних системах запалювання, конденсатор не ставиться.

Котушка запалювання Б114 на відміну від котушки Б115 має слідуючі особливості. Первинна обмотка має менше витків, але намотана дротом більшого діаметру, що зменшує опір та індуктивність. Виводи первинної обмотки з’єднані з затискачем К та затискачем без позначки. Вторинна обмотка має збільшену кількість витків.

Додатковий резистор СС107 (Рис.2). В металевому корпусі 1 на двох фарфорових ізоляторах 2 закріплені дві спіралі резисторів опором по 0,5 Ом кожний із константового дроту.

Транзисторний комутатор ТК102 (Рис.З). В корпусі комутатора установлені: транзистор 6 типу ГТ701А з допустимою напругою між емітером та колектором 100В і допустимою силою струму колектора 12А, діод Д1 типу Д220, стабілітрон Д2 типу Д817В, резистор R опором 27 Ом, конденсатор СІ, ємністю 1 мкФ, електромагнітний конденсатор С2 ємністю 50 мкФ, та імпульсний трансформатор IT. Трансформатор складається із осердя 3, первинної 5 та вторинної 4 обмоток. Блок 2 захисту транзистора складається з діода Д1, стабілітрона Д2 з тепловідводом 9, резистора R та конденсатора С1. Всі прилади блока захисту залиті епоксидною смолою.

Транзисторний комутатор має чотири затискачі (Р, К, М і один без позначки. При встановленні комутатора затискач М надійно з'єднують з корпусом автомобіля неізольованим дротом.

Порядок виконання роботи.

1. Основи методики перевірки технічного стану транзисторного комутатора ТК102.

Перевіряємий комутатор в комплекті з робочою котушкою запалювання Б114 та додатковим резистором СС107 підключити до АБ напругою 12В за схемою (Рис.4.).

Замкнути вимикач і заміряти силу струму в колі. Якщо комутатор справний, то при вмиканні кола сила струму буде 6...8 А , а при вимиканні струму не

буде. Потім кінець високовольтного дроту розташувати на відстані 10мм від корпусу котушки запалювання. Замкнути та розімкнуті коло декілька раз. Якщо комутатор справний, то після кожного розмикання кола в іскровому зазорі буде виникати іскра. Якщо підключити вольтметр до затискача без позначки, то при справному транзисторі і замкненому вимикачі вольтметр покаже напругу В, то при розмиканні-напругу АБ.

Справність транзистора можна перевірити, вимірюючи опір в обох напрямках, затискачами М та без позначки. Різниця опорів повинна скласти близько 2000 Ом.

2. Перевірка елементів транзисторного комутатора ТК102.

A) Перевірка імпульсного трансформатора.

Відпаяти від схеми один із виводів первинної та вторинної обмоток і виміряти їх опори. За результатами вимірювань можна судити про справність IT.

Б) Перевірка електромагнітного конденсатора.

Перевірити за допомогою омметра.

B)Перевірка блока захисту транзистора.

Для перевірки конденсатора підключити блок за схемою (Рис.5), ввімкнути коло і поступово підвищити напругу до 100В, спостерігаючи за неоновою лампою. Періодичні спалахи або постійне горіння свідчить про несправність конденсатора.

Для перевірки діода блок захисту підключають за схемою (Рис.6), ввімкнути коло і поступово збільшити напругу до 100В, спостерігаючи за міліамперметром. При справному діоді струм в колі не перевищить 0.3 мА.

Для перевірки стабілітрона блок захисту підключити за схемою (Рис.7.) Поступово збільшити напругу, спостерігаючи за міліамперметром. В момент появи струму ( стрілка міліамперметра відхилиться від 0) виміряти напругу ( близько 85 ). Слідує врахувати, що струм стабілізації не повинен перевищувати 3.. .4 мА.

Якщо струм в колі з'явиться при незначній напрузі, це свідчить про несправність стабілітрона, а відсутність струму - про обрив в колі.

Зміст звіту.

1. Тема і мета роботи.

2. Порядок виконання роботи.

3. Висновки.

Контрольні запитання.

Які існують методи перевірки технічного стану транзисторного комутатора ТК102 .

Як перевірити імпульсний трансформатор.

Як перевірити електромагнітний конденсатор.

Як перевірити блок захисту транзистора.

 

 
 

Включаючи коло низької напруги і обертаючи вал переривача від руки спостерігають за іскроутворенням на розряднику. Відсутність іскрового розряду або поява його на ділянках розрядника одночасно свідчить про несправність кришки.

 

Лабораторна робота №7.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.186.91 (0.006 с.)