І. Механічні характеристики електроприводу з двигуном змінногоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. Механічні характеристики електроприводу з двигуном змінногоСтруму (приклади і задачі).

 

1. Асинхронний двигун з фазним ротором типу МТ31-6 (Рн = 11,0кВт, Uн = 380 В, Ін =28,4 А, nн =953 об/хв, r 1= 0,415 Oм, x1 =0,465 Ом, U2k = 200 В; І = 35,4А; г2 = 0,132 Ом, х2 =27 Ом, kе = 1.84, λ= Мкн = 3,1) працює з реактивним моментом на валі М = 95 Н∙м.

Визначити величину пускового моменту цього двигуна та його кутову швидкість при статичному навантаженні, якщо в коло ротора ввести додатковий резистор з опором R = 1,1 Ом.

Розв'язок

Приведені опори ротора до обмоток статора:

r'2 = r2∙ kе2; r'2 = 0,132∙1,842 = 0,447 Ом;

Rд'= Rд ∙ kе2; Rд' = 1,1 ∙ 1,842 = 3,724 Ом;

х'2 = х2∙ kе2; x2 = 0,27 ∙ 1,842 = 0,914 Ом.

Індуктивний опір при короткому замиканні:

хк = х1 + х2; хк = 0,465 + 0,914 = 1,379 Ом.

Номінальна кутова швидкість:

ωн = π ∙ nн /30; ωн = π ∙ 953 /30 = 99,8 рад/с.

Синхронна кутова швидкість:

ω0 = π ∙ n0 / 30; ω0 = π ∙ 1000 / 30 = 104,7 рад/с.

Номінальний момент на валі двигуна:

Мн = Рн/ ωн; Мн = 11 ∙ 103 / 99,8 = 110,2 Н ∙ м.

Критичний момент двигуна:

Мк = 3,1 ∙ Мн: Мк = 3,1 ∙ 110,2 = 341,6 Н ∙ м.

Механічна характеристика асинхронного двигуна:

Критичне ковзання на штучній характеристиці:

Відносна величина активного опору статора:

 

Пусковий момент на штучній характеристиці (s = 1.0)

Співвідношення критичного й статичного моментів

λС = МН / МС: λС = 341,6 / 95 = 3,6.

Ковзання на штучній характеристиці при М= МС:

SCl = 24,9: SC2 = 0,336.

Приймаємо SC2 = 0,336, яке відповідає режимові двигуна (Sc1 відповідає режимові противмикання).

Швидкість обертання на штучній характеристиці при М = Мс:

nс = (1 – SС): nс = 1000 ∙ (1 ∙ 0,336) = 664 об/хв.

Кутова швидкість на штучній характеристиці при М = Мс:

ωс 0 (1– SC): ωс = 104,7 ∙ (10,336) = 69,5 рад/с.

 

2. Асинхронний двигун потужністю Рн = 400 кВт (Uн = 380 В, nн =970 об/хв, U2k = 535 В; І = 475 А; λ= Мк / Мн = 2,5) приводить в рух підіймальний механізм. При опусканні вантажу зі швидкістю nс = 0,3 nн двигун працює в режимі противмикання з навантаженням Мс = 0,8 Мн. Визначити, що треба зробити з резистором у колі ротора, щоб при падінні напруги живлення на 20% забезпечити задану швидкість опускання вантажу.

 

Розв'язок.

Синхронна кутова швидкість:

ω0 = π ∙ n0/30; ω0 = π ∙ 1000/30 = 104,7 рад/с.

Номінальне ковзання:

Sн = (n0 – nн)/ n0 ; Sн = (1000 – 970)/1000 = 0,03.

Критичне ковзання:

Активний опір обмотки однієї фази ротора:

 

;

Ковзання при статичному навантаженні:

Sc = Sн ∙ Мс / Мн ; Sc = 0,03 ∙ 0,8 = 0,024.

Ковзання при опусканні вантажу, коли Uм = Uн:

Опір додаткового резистора в колі ротора:

Rд = (Sc пр. / Sс – 1) ∙ r2 ; Rд = (1,29 / 0,024 – 1) ∙ 0,0195 = 1,03 0м.

Критичне ковзання на штучній характеристиці:

Sкш = Sнш ∙ (r2 + Rд) / r2 ; Sкш = Sк ∙ (0,0195 + 1.03) / 0,0195 = 53,8 Sк. Співвідношення моментів при пониженій напрузі:

λС = λ ∙ku2 ∙ Мн / Мс ; λС = 2,5 ∙ 0,64/0.8 = 2,0.

Ковзання на штучній характеристиці:

Кутова швидкість двигуна при пониженій напрузі живлення:

ωс = ω0 (1- SCш); ωс = 104,7 ∙ (і – 2,08) = –113 рад/с.

Величина опору додаткового резистора в колі ротора, з яким двигун при пониженій напрузі буде працювати з заданою швидкістю:

Отже, треба зменшити опір додаткового резистора на ΔR = Rд – Rд 1;

ΔR = 1,03 – 0,631 = 0,399 Ом.

 

3. У краново-металургійного асинхронного двигуна з фазним ротором типу MTF312-6 (Рн = 17,5 кВт, Uн = 380 В, Ін = 42,5 А, nн = 950 об/хв, r 1= 0,23 Oм, x1 =0,334 Ом, U2k = 233 В; І = 54 А; г2 = 0,107 Ом, х2 =244 Ом, kе = 2,66, λ = Мк / Мн = 2,4) з реактивним статичним навантаженням Мс = 108 Н. м потрібно змінити напрям обертання зміною двох фаз живлення статора. Визначити:

- величину опору резистора, який треба при цьому ввести додатково в коло ротора для обмеження початкового гальмівного моменту до Мпр =0.81Мк;

- величину моменту двигуна при зупинці (пускового в протилежному напрямку обертання);

- кутову швидкість двигуна в протилежному напрямку, якщо величина статичного моменту при реверсуванні не зміниться.

Розв'язок

Приведені опори ротора до обмоток статора:

r'2 = r2∙ kе2; r'2 = 0,107 ∙ 2,662 = 0,757 Ом;

х'2 = х2∙ kе2; x2 = 0,244 ∙ 2,662 = 1,726 Ом.

х н = х1 + х'2; хн = 0,344 + 1,726 = 2,06 Ом.

Номінальна кутова швидкість:

ωн = π ∙ nн /30; ωн = π ∙ 950 /30 = 99,5 рад/с.

Синхронна кутова швидкість:

ω0 = π ∙ n0 /30; ω0 = π ∙ 1000/30 = 104,7 рад/с.

Номінальний момент двигуна:

Мн = Рн / ωн; Мн = 17,5 ∙ 103 / 99,5 = 175,9 Н∙м.

Критичний момент двигуна:

Мк = 2,4 ∙ Мн; Мк = 2,4 ∙ 175.9 = 422,2 Н∙м.

Початковий момент при противмиканні:

Мпр = 0,8 ∙ Мк; Мпр = 0,8 ∙ 422,2 = 337,7 Н∙м.

Номінальне ковзання:

Sн = (n0 – nн) / n0 ; Sн = (1000 – 950)/1000 = 0,05.

Ковзання на природній характеристиці при М = Мс:

Sc = Sн • Мс / Мн; Sc = 0,05 ∙ 108 / 175,9 = 0,0306.

Ковзання на штучній характеристиці при противмиканні

Sш = 1 + (1 – Sc); Sш = 1 + (1 – 0,0306) = 1,97.

Відносна величина активного опору статора:

Співвідношення моментів критичного та противмнкання:

λпр= Мк / Мпр. λпр = 422,2 / 337,7 = 1,25.

Критичне ковзання на штучній характеристиці:

Sкш1 = 4,08; Sкш2 = 0,95.

Приймаємо Sкш = 4,08, тому що це ковзання відповідає меншому гальмівному струмові.

Величина приведеного додаткового опору в колі ротора:

Абсолютне значення опору додаткового резистора в колі ротора:

Rд = R'д / kе2 ; Rд = 7,7 / 2,662 = 1,4 Ом.

Величина пускового моменту на штучній характеристиці:

Співвідношення критичного й статичного моментів

λс = Мк / Мс; λс = 422,2 / 108 = 3,91.

Ковзання на штучній характеристиці при М = Мс:


Sш1.1= 34,04; Sш1.2 = 0,45.

Приймаємо Sш1 = 0,45, тому що це ковзання відповідає режиму двигуна в протилежному напрямку обертання.

 

Кутова швидкість у протилежному напрямку обертання:

ωш = ω0 (1 – Sш1.2); ωш = 104,7 - (1 – 0,45) = 57,7 рад/с.

4. Асинхронний двигун з фазним ротором типу

MTF411-8 (Рн = 18 кВт, Uн = 380 В, Ін = 46,7 А,

nн = 700 об/хв, r 1= 0,327 Oм, x1 =0,53 Ом, U2k = 221 В;

І = 59 А; г2 = 0,117 Ом, х2 =0,26 Ом, kе = 2,04,

λ = Мк / Мн = 2,5) повинен працювати в режимі

динамічного гальмування зі швидкістю ωш = – 32 рад/с.

Статорна обмотка вмикаєтся до джерела постійного

струму за схемою на рис.1. Активний статичний момент

на валу двигуна М = 175 Н∙м.

Рис.1. Схема динамічного гальмування двигуна.

Визначити величину опору додаткових резисторів, які потрібно ввімкнути симетрично в коло ротора, щоб критичний момент у режимі динамічного гальмування дорівнював критичному моментові в рушійному режимі при номінальній напрузі живлення статора.

Розв'язок

Номінальна кутова швидкість:

ωн = π ∙ nн /30; ωн = π ∙ 700 /30 = 73,3 рад/с.

Синхронна кутова швидкість:

ω0 = π ∙ n0 /30; ω0 = π ∙ 750/30 = 78,5 рад/с.

Номінальний момент двигуна:

Мн = Рн / ωн; Мн = 18 ∙ 103 / 73,3 = 245,6 Н∙м.

Номінальне ковзання:

Sн = (n0 – nн) / n0 ; Sн = (750 - 700)/750 = 0.067.

Приймаємо, що відносна швидкість при номінальному моменті динамічного гальмування дорівнює номінальному ковзанню:

 

Vс = Sн; Vн = 0,067.

Відносна швидкість при Мс = 175 Н∙м на характеристиці динамічного гальмування без додаткового резистора в колі ротора:

Vc = Vн ∙ Мс / Мн ; Vс = 0,067 ∙ 175/245,6 = 0,0475.

Відносна швидкість на характеристиці з додатковим резистором Rx в колі ротора: Vс1= ωс / ω0; Vcl = 32 / 78,5 = 0,408.

Величина опору додаткового резистора в колі ротора:

Rд = r2 ∙ (Vcl / Vc –1); Rд = 0,117 ∙ (0,408 / 0,0475 –1) = 0,888 Ом.

5. Для асинхронного двигуна типу МТВ211-6 (Рн = 7,5 кВт, Uн = 380 В, Ін = 20,8 А, nн = 935 об/хв, r 1= 0,68 Oм, x1 =1,07 Ом, U2k = 255 В; І = 19,8 А; г2 = 0,44 Ом, х2 =0,88 Ом, kе = 1,38, λ = Мк / Мн = 2,5) розрахувати графоаналітичним методом опори резисторів для його пуску в три ступені. Момент статичного навантаження на валі двигуна Мс = 0,55 Мн; максималь- ний момент перемикання М1 = 150 Н∙м.

Розв'язок

Приведені опори ротора до обмоток статора:

r'2 = r2∙ kе2; r'2 = 0,44 ∙ 1,382 = 0,838 Ом;

х'2 = х2∙ kе2; x2 = 0,88 ∙ 1,382 = 1,68 Ом.

х к = х1 + х'2; хк = 1,07 + 1,68 = 2,75 Ом.

Номінальна кутова швидкість:

ωн = π ∙ nн /30; ωн = π ∙ 935 /30 = 97,9 рад/с.

Синхронна кутова швидкість:

ω0 = π ∙ n0 /30; ω0 = π ∙ 1000/30 = 104,7 рад/с.

Номінальне ковзання:

Sн = (n0 – nн) / n0; Sн = (1000 – 935)/1000 = 0,065.

Номінальний момент двигуна:

Мн = Рн / ωн; Мн = 7,5 ∙ 103 / 97,9 = 76,6 Н∙м.

Критичний момент двигуна:

Мк =2,5 ∙Мн; Мк =2,5 ∙76,6 = 191,5 Н∙м.

Відносна величина активного опору статора:

Критичне ковзання на природній характеристиці:

Sк1= 0,36; Sк1 = 0,0114.

Механічна характеристика асинхронного двигуна:

Задаючись значеннями ковзання від S = 0 до S = Sк , розраховуємо й зводимо в табл.1 та будуємо на рис.2. робочу частину природної механічної характеристики.

Статичний момент навантаження :

Мс = 0,55∙Мн; Мс = 0,55∙76.6 = 42,1 Н∙м.

Мінімальний момент перемикання:

Мн ≥ 1,2∙Мн; Мн ≥ 1,2∙42,1 ≥ 50,6 Н∙м.

Таблиця 1.

S -- 0,02 0,04 0,065 0,08 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,36
М Н∙м 25,6 49,3 76,6 91,3

 

Для визначення величини опорів пускових резисторів будуємо пускову діаграму в такій послідовності. Проводимо вертикальну лінію через точку з координатами: М = М1, S = 1. Ця вертикаль перетне природну характеритику в точці b й горизонтальну лінію, яка проходить через точку з координатами: М = 0, 5 = 0, в точці а. З'єднавши точки з координатами: М = 0, S = 0 та М = M1, S = 1, одержимо спрямлену штучну механічну характеристику двигуна з повністю введеними в коло ротора додатковими резисторами. Підбираючи М2 ≥ 50,6 Н∙м, поступовим наближенням будуємо пускову діаграму в три ступені (рис. 2.).

Рис.2. Пускова діаграма двигуна.

З пускової діаграми визначаємо величину опорів додаткових резисторів, взявши до уваги, що відрізок ab = r2.

de = Rд1; Rд1 = r2∙de/ab:

cd = Rд2: Rд2 = r2∙cd/ab:

bс = Rд3; Rд3 = r2 ∙bc/ab;

be = Rп; Rп = r2 ∙be/ab:

Rд1 = 0,44 ∙2,875 = 1,265 Ом; Rд2 = 0,44∙1331 = 0674 Ом;

Rд3 = 0,44 ∙0,844 = 0,371 Ом; Rп = Rд1 + Rд2 + Rд3;

Rп = 1.265 + 0.674 + 0.371 = 2.31 Ом.

 

 

6. Для асинхронного двигуна типу МТВ612-10 (Рн = 60 кВт, Uн = 380 В, Ін = 145 А, nн = 578 об/хв, U2k = 245 В; І = 153 А; λ = Мк / Мн = 3,0) розрахувати аналітичним методом опори резисторів, які потрібно ввімкнути додатково в коло ротора для запуску двигуна в чотири ступені (m = 4). Момент статичного навантаження при пуску Мс = 0,42 Мн; максимальний момент перемикання М1 = 2,1 Мн.

Механічні характеристики двигуна на робочих ділянках вважати прямо - лінійними.

Розв'язок

Номінальна кутова швидкість:

ωн = π ∙ nн /30; ωн = π ∙ 578 /30 = 60,5 рад/с.

Синхронна кутова швидкість:

ω0 = π ∙ n0 /30; ω0 = π ∙ 600/30 = 62,8 рад/с.

Номінальне ковзання:

Sн = (n0 – nн) / n0; Sн = (600 – 578)/600 = 0,0367.

Номінальний момент двигуна:

Мн = Рн / ωн; Мн = 60 ∙ 103 / 60,5 = 991,3 Н∙м.

Критичний момент двигуна:

Мк = 3,0∙Мн; Мк = 3,0∙991,3 = 2973,9 Н∙м.

Максимальний момент перемикання:

М1 = 2,1∙Мн; М1= 2,1∙991,3 = 2081,7 Н∙м.

Момент статичного навантаження:

Мс = 0,42∙Мн; Мс = 0,42∙991,3 = 416,3 Н∙м.

Мінімальний момент перемикання:

М2 ≥ 1,2∙Мс: М2 ≥ 1,2∙416,3 ≥ 499,6 Н∙м.

Активний опір обмотки однієї фази ротора:

Співвідношення максимального й мінімального моментів:

Опори додаткових резисторів:

Rд4 = r2 ∙(λ –1); Rд4 = 0,034 ∙ (1,9 – 1) = 0,031 Ом.

Rд3 = Rд4 ∙ λ; Rд3 = 0,031 ∙ 1,9 = 0,058 Ом.

Rд2 = Rд3 ∙ λ; Rд2 = 0,058 ∙ 1,9 = 0,11 Ом.

Rд1 = Rд2 ∙ λ; Rд1 = 0,11 ∙ 1,9 = 0,21 Ом.

Мінімальний момент перемикання:

М2 = M1 / λ: М2 = 2081,7 / 1.9 = 1095,6 Н∙м.

Мінімальний момент перемикання М2 > 1.2 Мс, отже запуск двигуна здійсниться за заданим законом.

 

ІІ. Механічні характеристики електроприводу з двигуном постійного

Струму (приклади і задачі).

7. Для двигуна постійного струму з незалежним збудженням потужністю Рн = 11 кВт (Uн = 220 В, Ін = 59 А, (ωн = 314 1/с) визначити ККД при номінальному навантаженні та величину внутрішнього опору якоря, враховуючи, що при номінальному навантаженні його постійні й змінні втрати рівні між собою. Розрахувати та побудувати:

- природну електромеханічну характеристику;

- штучну з введеним послідовно в коло якоря додатковим резистором з опором Rд = 1,63 Ом;

- штучну при динамічному гальмуванні, в якої при номінальній швидкості струм у колі якоря дорівнює 118 А; визначити також опір додаткового резистора, який треба ввести послідовно в коло якоря для одержання цієї характеристики.

Розв'язок

Коефіцієнт корисної дії двигуна:

Внутрішній опір якоря двигуна:

Rяд = 0,5∙(Uн∙Ін –Рн∙103)/Ін2;

Rяд = 0,5 ∙ (220 ∙ 59 – 11 ∙ 103)/592 = 0,284 Ом.

Конструктивний коефіцієнт:

Кутова швидкість неробочого ходу:

ω0 =Uн /сФн; ω0 = 220 / 0,647 = 340 рад/с .

Природна електромеханічна характеристика будується через дві точки з координатами: Ія = 0, ω = ω0, та Ія = Ін., ω = ωн. Ця характерисика повинна обовязково проходити через точку з координатами: ω = 0, Ія = Ікз . Це дає можливість проконтролювати правильність розрахунку.

Струм короткого замикання кола якоря:

Ікз = Uн / Rяд; Ікз = 220 / 0,284 = 774,5 А.

Треба відмітити, що струм короткого замикання у 13,1 разів більший від номінального. Кутова швидкість на штучній характеристиці при номінальному навантаженні:

Штучна електромеханічна характеристика будується через точки з координатами: Ія = 0, ω = ω0, та Ія = Ін, ω = ωш.

Електромеханічна характеристика динамічного гальмування будується через точки з такими координатами: Ія = 0, ω = 0, та Ія = –118А, ω =ωн.

Величина опору додаткового резистора, який потрібно ввести послідовно в коло якоря при динамічному гальмуванні:

Розраховані характеристики зображені на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Розрахункові характеристики двигуна.

 

 

8. Для двигуна постійного струму з незалежним збудженням потужністю Рн = 3,2 кВт (Uн = 220 В, Ін = 19 А, nн = 750 об/хв., Rяд = 0,735 Ом) розрахувати аналітичним і графоаналітичним методами опори пускових резисторів у чотири ступені. Максимальний струм перемикання І1 = 41,8 А. Струм статичного навантаження Іс = 17 А. Мінімальний струм перемикання І2 потрібно визначити.

Розв'язок

Аналітичний метод

Співвідношення І1 / І2 = λ,

Опори пускових резисторів:

r1 = λ3 ∙(λ –1) ∙ Rяд; r1 = 1,643 ∙ (1,64 – 1) ∙ 0,735 = 2,05 Ом.

r2 = λ2 ∙(λ –1) ∙ Rяд; r2 = 1,642 ∙ (1,64 – 1) ∙ 0,735 = 1,26 Ом.

r3 = λ ∙(λ –1) ∙ Rяд; r3 = 1,64 ∙ (1,64 – 1) ∙ 0,735 = 0,76 Ом.

r4 = (λ –1) ∙ Rяд; r4 = (1,64 – 1) ∙ 0,735 = 0,46 Ом.

Сумарний опір пускових резисторів:

Rп = r1 + r2 + r3 + r4; Rп = 2,05 + 1,26 + 0,76 + 0,46 = 4,53 Ом.

Сумарний опір кола якоря:

Rкя = Rп + Rяд ; Rкя = 4,53 + 0,735 = 5,265.

Схема вмикання резисторів показана на рис. 7.2 а.

Графоаналітичний метод

Номінальна кутова швидкість:

ωн = π ∙ nн /30; ωн = 3,14 ∙ 750/30 = 78,5 рад/с .

Конструктивний коефіцієнт двигуна:

Кутова швидкість неробочого ходу:

ω0 = Uн / сФн; ω0 = 220 / 2,62 = 84 рад/с.

Будується природна характеристика ω = f(Ія), яка проходить через точки з координатами: Ія = 0, ω = ω0, та Ія = Ін, ω = ωн.

Мінімальний струм перемикання:

І2 = І1/ λ; І2 = 41,8 / 1,64 = 25,5 А.

Провівши вертикальні лінії через І1 та І2 до перетину з природною характеристикою будується відтак пускова діаграма в чотири ступені, починаючи від точки з координатами: Ія = І1, ω = 0. Остання горизонтальна лінія повинна прийти в точку b. На діаграмі відрізок аb ~ Rяд, fе ~ r1, ed ~r2, dc ~ r3, cb ~ г4.

 

Отже, опори пускових резисторів:

r1 = fe/ab ∙ Rяд; r1 = 2,82 ∙ 0,735 = 2,07 Ом.

r2 = ed/ab ∙ Rяд; r2 = 1,73 ∙ 0,735 = 1,27 Ом

r3 = dc/ab ∙ Rяд; r3 = 0,95 ∙ 0,735 = 0,77 Ом

r4 = cb/ab ∙ Rяд; r4 = 0,63 ∙ 0,735 = 0,46 Ом

Повний опір пускових резисторів:

Rп = fb/ab ∙ Rяд; Rп = 6,2 ∙ 0,735 = 4,57 Ом

Аналітичний і графоаналітичний методи розрахунку дали достатньо близькі значення опорів пускових резисторів.

 

 

Рис. 8.1. Схема включення додат –

кових резисторів а) і характеристики

Двигуна.

 

 

9. Визначити приведені до валу двигуна статичний момент і момент інерції механізму підіймача (рис. 9.1) при підійманні вантажу масою 1300 кг з швидкістю V = 1,7 м/с. Двигун обертається з кутовою швидкістю ω = 97 рад/с. Діаметр барабана Dб = 0,65 м, момент інерції Jб = 8,1 кг ∙м2. Коефіцієнт корисної дії (ККД) передач η = 0,82. Момент інерції редуктора, приведений до валу двигуна, Jр = 0,12 кг∙м2. Масою троса можна знехтувати.

 

Розв'язок

Статичний момент, приведений до валу двигуна, при підійманні вантажу:

Кутова швидкість барабана:

Передавальне число передач:

Момент інерції, приведений до валу двигуна:

Довідниковий матеріал.

Таблиця №1 Класифікація кранів по режимам роботи

 

Номінальний режим Середньодопустиме використання Найменування кранових механізмів і призначення кранів (типові випадки)
  по вантажу в порі   ТВ, % темпе­- ратура навкол. серед., °С  
року діб  
Л 1,0 0,75 Нерегулярна непостійна робота   Механізми підйому і переміщення ремонтних кранів, кранів машинних залів; механізми переміщення мостів перевантажувачів;механізми переміщення башт кабель-кранів; електроталі, призначені для обслуговування ре­монту верстатів та іншого цехового обладнання; рідко працюючі лебідки, лебідки протиугінних захватів
0,5 0,25 0.33    
0,25 0,5 0,67  
0,1 1,0 1,0    
С 1,0 1,0 0,67   Механізми підйому і пересування кранів механічних і складальних цехів заводу з середньосерійною продукцією і кранів механічних майстерень; механізми повороту будівельних кранів; електроталі машинобудівних заводів; механізми повороту і пересування нормальних портових кранів; механізми монтажних кранів на будівництвах. Механізми пересування візка і повороту добудовних (суднобудівельних) кранів
0,75 0,5 0,33    
0,5 0,5 0,67  
0,25 1,0 1,0    
0,1 1,0 1,0    
    В 1,0 1,0 0,67 Механізми технологічних кранів механічних цехів, ливарних цехів і складів на заводах з великосерійною продукцією; механізми підйому і пересування вантажного візка кабель-кранів; механізми підйому будівельних кранів; електроталі металургійних заводів; механізми підйому і пересування мостів добудовних кранів; механізми магнітних кранів і шихтових дворів  
1,0 1,0 0,33    
0,75 0,75 0,67    
0,5 1,0 1,0    
0,25 0,1 1,0 1,0    
ДВ 1,0 1,0 1,0 Механізми технологічних кранів металургійної промисловості; рудні і вугільні перевантажувачі; механізми грейферних і магнітних спеціальних кранів і складських кранів металургійних заводів    
0,75 1,0 1,0  
0,5 1,0 1,0      
0,25 1,0 1,0    
0,1 1,0 1,0    

 

Таблиця №2. Дані фактичного режиму роботи різних кранів

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.150.57 (0.039 с.)