Приведення теодоліта до робочого стануМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приведення теодоліта до робочого стануПеред початком кутових вимірювань повірений теодоліт встановлюють на штатив над вершиною кута, що потрібно виміряти, і приводять його до робочого стану в такій послідовності, тобто

- центрують за допомогою оптичного центрира;

- приводять вертикальну вісь обертання теодоліта в прямовисне положення за допомогою підйомних гвинтів і циліндричного рівня за напрямком будь-яких двох підйомних гвинтів, і, обертаючи їх в різні напрямки, встановлюють бульбашку рівня в нуль-пункт. Далі відкріпляють алідаду і повертають її на 900 за напрямком третього підйомного гвинта і за його допомогою встановлюють бульбашку рівня в нуль-пункт. Вказані дії повторюють доти, доки при обертанні теодоліта на будь-який кут бульбашка рівня не буде сходити з нуль-пункту більше ніж на одну поділку шкали рівня.

Лабораторна робота №6, 7

Виконання повірок теодолітів

Мета роботи. Засвоїти основні повірки теодоліта та навчитися їх виконувати.

 

Загальні положення

Незважаючи на різноманітність моделей теодолітів, всі вони побудовані за однією геометричною схемою, яка у справному теодоліті повинна відповідати наступним основним вимогам:

- вертикальна вісь обертання теодоліта повинна бути в прямовисному положенні;

- горизонтальна вісь зорової труби повинна бути горизонтальною;

- колімаційна площина повинна співпадати з вертикальною віссю обертання теодоліта і бути перпендикулярною до вісі обертання зорової труби.

Невиконання цих геометричних умов приводить до появи суттєвих похибок при кутових вимірюваннях, що відображається на кінцевому результаті. За вимогами інструкції по експлуатації теодолітів всі вони перед початком кутових вимірювань повинні бути повірені.

 

Повірки теодоліта 4ТЗОП

Повірки теодоліта виконують попередньо закріпивши його становим гвинтом на штативі і після приведення до робочого стану. Оптичні теодоліти повинні задовольняти наступним вимогам.

 

Повірка №1.

Горизонтальна вісь UU циліндричного рівня при алідаді горизонтального круга повинна бути перпендикулярною до вертикальної вісі II обертання теодоліта (рис.1).

Повірку виконують в наступному порядку: розташовують циліндричний рівень за напрямком будь-яких двох підйомних гвинтів і обертаючи їх в різні сторони встановлюють бульбашку рівня в нуль-пункт. Далі повертають алідаду на 1800 (при закріпленому лімбі) і якщо бульбашка залишиться в нуль-пункті, то ця умова виконується. У випадку невиконання повірки прилад юстирують.

 

Рис.1. Схема повірки №1.

 

Повірка №2

Візирна вісь VV зорової труби повинна бути перпендикулярною до горизонтальної вісі НН обертання зорової труби теодоліта (рис.2)

Рис.2. Схема повірки №2.

 

 

Повірку виконують в наступному порядку: встановлюють вертикальну вісь обертання теодоліта у прямовисне положення і при КЛ візують на чітку віддалену точку місцевості; при цьому зорова труба розташована приблизно горизонтально. Записують відлік по шкалі лімбу горизонтального круга. Після цього переводять зорову трубу через зеніт, візують на ту ж точку після обертання теодоліта на 1800 (при закріпленому лімбі) і записують відлік при КП. Обчислюють колімаційну похибку

 

, (1)

 

де t- точність відлікового пристрою (для 4ТЗОП t=0′,5). Якщо величина С менша ніж подвійна точність відлікового пристрою, то умова виконується. У випадку невиконання повірки прилад юстирують.

 

Певірка №3

Горизонтальна вісь НН обертання зорової труби повинна бути перпендикулярно до вертикальної вісі ІІ обертання теодоліта (рис.3).

 

Рис.3. Схема повірки №3.

 

Повірку виконують в наступному порядку: встановлюють теодоліт на відстані 20-30м від стінки будь-якої будівлі і приводять його до робочого стану. Далі при закріпленому лімбі візують на чітку точку що розташована під кутом 30-400 до горизонту. Закріплюють алідаду, опускають зорову трубу до горизонтального положення і позначають на стінці першу проекцію цієї точки. Далі переводять зорову трубу через зеніт і при другому положенні вертикального круга таким же чином одержують другу проекцію цієї ж точки. Якщо відрізок між двома проекціями однієї і тієї ж точки не перевищує ширину бісектору сітки ниток, то умова виконується. У випадку невиконання перевірки прилад юстирують в спеціалізованій майстерні.

 

Повірка №4

Горизонтальна нитка сітки ниток повинна бути перпендикулярною до вертикальної вісі ІІ обертання теодоліта (рис.4).

Рис.4. Схема повірки №4.

 

Перевірку виконують в наступному порядку: візують на будь-яку чітку точку так, щоб зображення її було суміщене з одним із кінців горизонтальної нитки сітки. Далі повільно переміщують трубу за допомогою навідного гвинта алідади. Якщо зображення точки буде співпадати з ниткою на всій її протяжності, то умова виконується. У випадку невиконання повірки прилад юстирують.

Для теодоліта 4ТЗОП додатково повіряють оптичний центр.

 

Повірка №5

Вертикальна вісь КК′′ оптичного центра повинна співпадати з вертикальною віссю ІІ теодоліта (рис.5).

Рис.5. Схема повірки №5.

 

Повірку виконують в наступному порядку: на аркуші паперу що розташований під штативом відмічають проекцію центра кола оптичного центра. Якщо при обертанні алідади відмічена точка знаходиться в центрі кола або відхиляється не більше ніж на пів його радіуса, то умова виконується. У випадку невиконання повірки прилад юстирують.

При вимірюванні вертикальних кутів додатково до основних повірок теодоліта необхідно визначити місце нуля (МО) вертикального круга теодоліта. У справного теодоліта повинна виконуватись така умова – місце нуля МО вертикального круга теодоліта повинно дорівнювати нулю, або бути близьким до нуля (коливання МО в межах 2t). Для визначення МО необхідно: після приведення теодоліта до робочого стану при положенні вертикального круга КЛ візують перехрестя сітки ниток на віддалену чітку точку, що розташована трохи вище лінії горизонту і записують відлік по шкалі вертикального круга. Далі перевертають зорову трубу через зеніт, обертають алідаду на 1800 і повторюють ті ж дії при КП. МО обчислюють за формулою

 

. (2)

 

Визначення МО проводять 3-4 рази і якщо значення МО не відрізняються на величину не більшу як подвійна точність відлікового пристрою, то за кінцевий результат приймають МОср. У випадку невиконання умови місце нуля приводять до нуля, тобто прилад юстирують.

Лабораторна робота №8Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.56.184 (0.009 с.)