Побудова профілю місцевості вздовж заданого напрямкуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Побудова профілю місцевості вздовж заданого напрямкуПрофіль земної поверхні завжди будують на масштабно-координатному аркуші в двох масштабах: горизонтальному і вертикальному, причому вертикальний масштаб приймають в декілька разів значний ніж горизонтальний.

Методика побудови профілю наступна:

- на карті задають напрямок, тобто проводять профільну лінію вздовж якої треба побудувати профіль;

- відмічають на карті точки перетину профільної лінії і горизонталей;

- на аркуші масштабно-координатної бумаги проводять горизонтальну лінію, що подальшому буде являтися лінією умовного горизонту (УГ) і якої назначають відмітку. Чисельне значення відмітки лінії УГ вибирають таким чином, щоб сама низька точка майбутнього профілю не знаходилась ближче ніж 4см до лінії УГ, а відмітка повинна бути кратна висоті перерізу рельєфу карти;

- на лінію УГ в горизонтальному масштабі побудови профілю переносять відрізки точок перетину профільної лінії і горизонталей;

- з граничних точок кожного відрізку проводять перпендикуляри, на яких відкладають відрізки в вертикальному масштабі що дорівнюють різниці відміток точок перетину з горизонталями і призначеної відмітки лінії УГ;

- отримані на перпендикулярах точки з’єднують прямими лініями;

- оформлюють профіль відповідно вимогам.

Лабораторна робота №3, 4

Будова полярного планіметру. Визначення на карті площ ділянок місцевості механічним способом

Мета роботи. Вивчити будову планіметра. Навчитися визначати площі ділянок за допомогою планіметру.

 

Загальні положення

 

Даний спосіб застосовують при необхідності визначення великої кількості площ ділянок за допомогою полярного планіметра шляхом обведення фігури, площу якої визначають, за її контуром.

В загальному випадку вищукувана площа буде дорівнювати

а) при обведенні фігури за ходом годинникової стрілки

 

Sзгс =c∙(n2-n1), (1)

 

б) при обведенні фігури проти ходу годинникової стрілки

 

Sпгс =c∙(n1-n2), (2)

 

де с – ціна поділки планіметра; n1, n2 – відповідно відліки за лічильним механізмом перед початком і після завершення обведення.

 

Будова полярного планіметра ПП-М

Полярний планіметр складений з трьох основних частин: полюсний важіль 1; обвідний важіль 2; лічильний механізм 3 (рис.1).

Лічильний механізм планіметра також складений з трьох частин: циферблат з покажчиком 4; лічильне колесо 5; верньєр 6 (див. рис.1)

Відліки за лічильним механізмом планіметра завжди записують в вигляді чотирьохзначного числа де:

- перша цифра це молодший штрих циферблата що пройшов покажчик;

- друга цифра це молодший підписаний штрих лічильного колеса що пройшов нуль верньєра;

- третя цифра це молодший не підписаний штрих лічильного колеса що також пройшов нуль верньєра;

- четверта цифра це порядковий номер штриха верньєра що співпадає з яким-небудь штрихом лічильного колеса.

 

 

Рис. 1. Схема полярного планіметра.

 

Визначення ціни поділки планіметра

 

Ціна поділки – це кількість одиниць площі, яка виражена в земельної мірі і яка відповідає одній поділки планіметра.

Ціна поділки залежить від чисельного масштабу карти або плану, а також від місця розташування лічильного механізму на обвідному важелі, тобто від довжини обвідного важеля

 

, (3)

 

, (4)

 

де М1, М2 – знаменник чисельного масштабу; L1, L2 – довжина обвідного важеля.

Для визначення ціни поділки планіметра на карті вибирають ділянку, площу якої можна отримати геометричним способом, наприклад один або декілька квадратів координатної сітки, і обводять її за контуром. З метою підвищення точності визначення ціни поділки планіметра відому площу обводять при двох положеннях полюса планіметра: полюс ліво (ПЛ) та полюс право (ПП). Ціну поділки визначають за формулою

 

. (5)

 

Результати вимірювань і розрахунок ціни поділки планіметра записують у відомість (табл.1)

 

 

Таблиця 1

Відомість визначення ціни поділки планіметра

Планіметр ПП-М №_____ L1=____

№ з/п Поло-ження полюса Відліки Різниця відліків (n2- n1) Середня різниця (n2- n1)сер. Обводима площа, S, га Ціна поділки, С, га/од. Середня ціна поділки, Ссер, га/од.
до обводу n1 після обводу n2
ПЛ              
ПП            

 

Після визначення ціни поділки планіметра можливо приступати до визначення потрібної площі, виконуючи всі дії аналогічно і записуючи результати вимірювань і розрахунків у відомість по формі відповідно табл.1 замінивши графи 7 і 8 місцями, а в графі 9 – середню площу.

 

 

Лабораторна робота №5

Будова теодоліта 4ТЗОП

Мета роботи. Вивчити основні складові теодоліта, їх взаємодію, і навчитися робити записи відліків.

 

Загальні положення

Теодоліт – це оптико-механічний пристрій що призначений для кутових вимірювань при створенні планового обґрунтування топографічних зйомок, а також при усіляких інженерно-геодезичних роботах.

В залежності від призначення та необхідної точності розрізняють теодоліти:

- високоточні типу Т1, що мають середньоквадратичну похибку вимірювань горизонтальних кутів не більш ніж 1′′;

- точні типу Т2 і Т5, що мають середньоквадратичну похибку вимірювань горизонтальних кутів відповідно не більш ніж 2′′ та 5′′;

- технічні типу Т15 і Т30, що мають середньоквадратичну похибку вимірювань кутів відповідно не більш ніж 15′′ і 30′′.

Крім базових моделей теодолітів виготовляють також значну кількість їх модифікацій що призначені для конкретних умов застосування. Такі відміності вказують в шифрі моделі теодоліта. Наприклад, теодоліт 3Т5КП – це третя модель Т5 має додатково компенсатор і зорову трубу прямого зображення.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.249.17 (0.008 с.)