Визначення перевищень методом геометричного нівелюванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення перевищень методом геометричного нівелюванняМета роботи. Вивчити методику і придбати навички визначення перевищень геометричним методом. Засвоїти заповнення журналу нівелювання.

 

Загальні положення

Для визначення перевищень між точками земної поверхні з метою обчислення їх висот широко застосовують геометричний метод нівелювання за допомогою нівелірів і нівелірних рейок. При створенні висотного обґрунтування а також при різноманітних інженерно-геодезичних роботах найбільше розповсюдження знайшло технічне нівелювання з використанням точних Н-3 або технічних Н-10 нівелірів. Для даного класу нівелювання потрібно дотримуватись їх основних параметрів, одним з головних є довжина візирного проміня від нівеліра до рейок. При нівелюванні способом "з середини" довжина плеча не повинна перевищувати 120м (рис.1).

Рис.1. Схема геометричного нівелювання.

 

Вимірювання перевищень

Перед кожним записом відліків по нівелірних рейках обов’язково суміщають подвійне зображення бульбашки циліндричного рівня нівеліра.

Послідовність робіт на станції (місце встановлення приладу) при технічному нівелюванні наступна:

a) на кінцевих точках лінії які підлягають нівелюванню, прямовисно встановлюють нівелірні рейки і на однаковій відстані між ними (не більше ніж 120м) – нівелір. Відстань контролюють за допомогою ниткового далекоміра. При цьому нерівність плеч між нівеліром і рейками не повинна перевищувати 10м;

b) приводять нівелір до робочого стану, тобто вертикальну вісь обертання в прямовисне положення за допомогою круглого (встановлюючого) рівня і трьох підйомних гвинтів;

c) візують послідовно на нівелірні рейки, суміщають подвійне зображення бульбашки циліндричного рівня, і записують в польовий журнал відліки з середньої нитки сітки ниток по чорним та червоним бокам рейок в графу 3 і 5 (табл.1) в такій послідовності (програма технічного нівелювання способом "з середини"):

- по чорному боці задньої рейки (основна шкала);

- по чорному боці передньої рейки (основна шкала);

- по червоному боці передньої рейки (допоміжна шкала);

- по червоному боці задньої рейки (допоміжна шкала).

При необхідності визначення з цієї станції висот проміжних точок, задню рейку послідовно встановлюють на ці точки і записують в графу 4 відліки тільки по чорному боці нівелірної рейки.

При використанні телескопічних нівелірних рейок відліки записують по основній і допоміжним шкалам аналогічно.

 

Таблиця 1

Журнал технічного нівелювання (фрагмент)

Спостерігав___Срібняк О.В.______________________________________

Дата 23.07.2008р. Погода похмура

№ станції № точок ходу Відліки по рейках, мм Переви-щення, мм Горизонт інстру-менту, м Відміт-ки, м
задня проміжна передня
  R         70,000
I     -0037    
    -0039   69,962
        -0038    
           
II        
      70,136
        0173+1    
               
Продовження таблиці 1
           
III +20 -0690 70,716 69,908
    -0692   69,447
        -0691+2    
           
IV     -0873    
    -0874   68,574
        -0875+2    

Обчислювала Мелехова В.Ю. Перевірив Швець І.М.

∑З=27317 ∑П=30179 ∑h/2=-1431

∑ hср=-1431

(∑З-∑П)/2=-1431

 

При виконанні вимірювань в польовому журналі обов’язково виконують польовий контроль. Він полягає у визначенні різниці нулів п’яток рейок (РО) окремо для задньої і передньої точок, тобто

 

РО3черчор, (1)

 

РОпчерчор, (2)

 

де ачер, вчер – відліки по червоним бокам відповідно задньої і передньої рейок; ачор, вчор – відліки по чорним бокам відповідно задньої і передньої рейок.

Повинна виконуватись умова

 

РО3-РОп≤±5мм (3)

 

Якщо умова (3) не виконується, то вимірювання на даній станції треба повторити.

Перевищення обчислюють в графі 6 згідно правилу: "погляд назад мінус погляд вперед", тобто з відліків по задньої рейці завжди віднімають відліки з передньої

 

hчорчорчор, (4)

 

hчерчерчер. (5)

 

Контроль правильності обчислень перевищень

 

hчор- hчер≤±5мм. (6)

 

Якщо умова (6) виконується тоді за кінцевий результат приймають середнє арифметичне, округлюючи його до цілих міліметрів, тобто

 

hсер=(hчор+ hчер)/2. (7)

 

Лабораторна робота №11

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.004 с.)