Критерії ефективного впровадження менеджменту і маркетингу продуктуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії ефективного впровадження менеджменту і маркетингу продуктуКерівництво повинне незмінно прагнути до підвищення ефективності та результативності виконуваних в організації дій, виявляти можливості поліпшення, не чекаючи виникнення труднощів. Поліпшення можуть мати різні масштаби — від незначних поступових постійних поліпшень до стратегічних проектів радикальних вдосконалень. Організація має запровадити процес визначення й управління заходами, спрямованими на поліпшення якості. Ці поліпшення можуть призводити до змін у продуктах та процесах чи навіть у системі менеджменту організації.

Критерії ефективного впровадження менеджменту і маркетингу продукту:

1. Стимулювання і мотивація. Потрібні для ефективного виконання необхідних робіт у системі якості. Головними важелями стимулювання і мотивації виступають стимули і мотиви. Персонал організації спонукається до досягнення необхідних показників якості продукції постійним встановленням чітких критеріїв якості праці, роз´ясненням переваг хорошої роботи та негативних наслідків поганої, своєчасним визнанням і оцінюванням керівництвом зусиль і успіхів у сфері якості груп співробітників та окремих виконавців, широким оповіщенням про їхні успіхи всього персоналу організації.

2. Орієнтація на результат. Кінцева мета управління якістю – сприяти рішенню задач, що поставлені перед організацією. Проведення вимірів і повідомлення про їхні результати важливі лише як засіб досягнення цієї мети. Орієнтація на результат,є важливим критерієм в управлінні якості продукту,адже від цього буде залежати прибуток та попит на продукцію.

3.Орієнтація на якість продукції. Якість продукції – це сукупність її споживчих властивостей, що здатні задовольняти потреби споживачів. Якісною вважається продукція, що відповідає вимогам стандартів і технічних умов і задовольняє потреби споживачів. Значення підвищення якості продукції полягає в тому, що недостатній рівень якості мас негативні економічні, соціальні та екологічні наслідки. Економічні наслідки полягають у втратах матеріальних і трудових ресурсів, затрачених на виготовлення транспортування і збереження недоброякісної продукції, додаткові витрати на ремонт техніки; втрати у виробничій інфраструктурі (дороги, сховища, комунікації) тощо. Соціальні наслідклідки проявляються у зниженні темпів росту добробуту населення, падінні престижу вітчизняних товарів, зменшені прибутків підприємств та ім. Екологічні наслідки – це додаткові втрати на очищення земельних ресурсів, водного і повітряного басейнів, на оздоровлення населення, втрати продуктивності сільськогосподарського виробництва через складну екологічну ситуацію і т. ін [1].

Продукція кожної галузі має ряд показників, якими характеризується її якість. Основними показниками, що характерезують якість поліграфічної продукції є її зміст, зовнішній вигляд, поліграфічне виконання, якість основних матеріалів, а також ручність і практичність у використанні.

4. Чесність. В сфері продукції та послуг,це є важливим чинником,адже неправильно продавати людям те, що насправді їм не потрібно чи є неякісним. Нічого хорошого в ошуканих очікуваннях немає. На жаль, продавці досі роблять це, керуючись зовсім не тими мотивами, якими було б потрібно керуватися. Справжній лідер продажів повинен чітко розуміти, що так довгострокових і довірчих відносин з клієнтами не побудуєш. Сьогодні споживач набагато розумніший, ніж був раніше.

5.Професіоналізм. Людини, яка досягла великих успіхів у вибраній справі, вважають професіоналом, а прояв його навичок у трудовій діяльності називають професіоналізмом. Важливо,аби в компанії були такі люди,які б могли володіти професіоналізмом. Професіоналізм проявляється в почутті відповідальності за результати роботи. Професіонал не дозволить собі ставитися до справи недбало, з лінню, недбалістю. Професіоналізм проявляється і у визнанні помилок. Якщо людина займається дослідницькою діяльністю, розробкою нових пристроїв і т.д., неминучі помилки, неточності, недоробки. Професіонал не приховує негативних результатів: перш за все, він чесний перед собою. Професіоналізм характеризується безперервним зростанням у вибраному напрямку. Варто відзначити любов до справи, без якої неможливо досягти висот. Тому професіонал у якихось випадках може працювати без плати, отримуючи задоволення від процесу зростання [28].

 

 

Висновки до 2 розділу

 

Ми визначили основні аспекти управління продуктом:

1. Продуктове планування;

2. Маркетинг продукту;

3. Програмне керування;

4. Проектне управління.

В основному менеджмент продукту фокусується на розробці нових продуктів.

В процесі сутності змісту маркетингу продукту ми визначили його види: за ознакою мети маркетингової діяльності, за ознакою стану попиту та маркетингової реакції організації, за ознакою пріоритетності в постановці маркетингових завдань, за ознакою територіальної сфери реалізації продукції, за ознакою суб'єктно-галузевої сфери реалізації продукції.

Ми визначили п’ять основних критеріїв ефективного впровадження в системі якості продукту: 1. Стимулювання і мотивація. 2. Орієнтація на результат. 3.Орієнтація на якість продукції. 4. Чесність. 5.Професіоналізм.

РОЗДІЛ 3Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.64.28 (0.008 с.)