Менеджмент продукту: загальна характеристикаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Менеджмент продукту: загальна характеристикаЯк відомо, без продукту будь-який бізнес – ніщо. Продукт є першоосновою і базою для будь-якого бізнесу, генеруючого як матеріальні, так і нематеріальні активи.

Продукт, властивості якого не відповідають ринку, не зможе приносити підприємству прибуток, навіть якщо інші складові відповідають ринку.

З іншого боку, продукт сам по собі, будучи грамотно створений, вже є достатньою умовою благополучного функціонування бізнесу.

Уміння управляти продуктом у часі і просторі, враховуючи всі багатовимірні фактори його існування на ринку, дозволяє зберігати і розвивати позиції будь-якого підприємства навіть на найскладнішому і високо конкурентному ринку [2, 48].

Управління продуктом (продукт-менеджмент) – організаційна функція компанії, що займається плануванням продукту або маркетингом продукту на всіх стадіях життєвого циклу продукту. «Управління продуктом» також є і узагальнюючим терміном, що описує величезну кількість різноманітних дій з виведення специфічного продукту на ринок.

З точки зору практичної перспективи, продукт-менеджмент є професійною областю, яка включає в себе дві фахові дисципліни: планування продукту і маркетинг продукту. І все тому, що функціональні можливості продукту створені для користувача через продуктове планування зусиль і що цінність продукту представлена ​​покупцеві через маркетинг дії [7].

Продуктове планування та маркетинг продукту сильно відрізняються один від одного, але через свою схожої природи, деякі компанії сприймають їх в якості одного напрямку, який називають продукт-менеджментом. Після ретельного опрацювання стає цілком можливим функціональний розподіл області продукт–менеджменту на 2 складові: планування продукту і маркетинг продукту – при збереженні необхідної синергії між цими двома напрямками [15].

Різні компоненти продукт–менеджменту можуть бути структуровані таким чином:

1. Продуктове планування:

– визначення нових продуктів і поєднання ринкових вимог;

– розгляд життєвого циклу продукту;

– управління продуктовим портфелем;

– диференціація продукту.

2. Маркетинг продукту:

– позиціонування продукту;

– зовнішнє просування продукту через ЗМІ, покупців і партнерів;

– виведення на ринок нових продуктів;

3. Програмне керування;

4. Проектне управління.

Продукт (результат) менеджменту персоналу має відповідати його цілям. Виходячи з сутності цілей менеджменту персоналу, а саме: підвищення ефективності функціонування організації; -поліпшення якості трудового життя персоналу. Підвищення ефективності діяльності організації є джерелом зростання реальних трудових доходів персоналу, інвестицій у його розвиток. Висококваліфікований персонал, задоволений умовами роботи, працює відповідально, творчо, продуктивно, ідентифікує себе з організацією, а отже, є поважним чинником її конкурентоспроможності. Продукт або результат менеджменту продукту повинен мати щонайменше два виміри – економічний і соціальний. Перший полягає в економічній ефективності діяльності персоналу, а другий – у соціальній. Економічна ефективність вимірюється економічними показниками: прибуток, рентабельність, продуктивність, матеріалоємність, енергоємність продукції тощо. Соціальна ефективність характеризується показниками якості трудового життя персоналу: динаміка реальної заробітної плати, зміст і умови праці, плинність персоналу, соціально – психологічний клімат у трудовому колективі тощо.

Управління продуктом складається, головним чином, з двох частин: розробці продукту та маркетингу продуктом, які хоч і відрізняються зусиллями на розробку напряму, на меті мають максимізацію доходів від продажу, ринкової ціни компанії та прибутку. Менеджер з управління продуктом часто відповідальний за аналіз ринкових умов та визначення можливостей використання продукту. Управління продуктом охоплює багато видів діяльності від стратегічного до тактичного і варіюється в залежності від організаційної структури компанії. Управління продуктом може виконуватись відокремлено або як частина маркетингової діяльності компанії. Менеджмент продукту в основному фокусується на розробці нових продуктів [17].

Отже,дослідивши загальну характеристику менеджменту продукту, ми дізналися,що продукт – менеджмент є професійною областю, яка включає в себе дві фахові дисципліни: планування продукту і маркетинг продукту.Також ми визначили чотири аспекти управління продуктом: 1.продуктове планування; 2.маркетинг продукту; 3.програмне керування; 4.проектне управління.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.64.28 (0.003 с.)