ЗМ 10 Світовий політичний процесМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМ 10 Світовий політичний процесСемінарське заняття № 10 (КОНФЕРЕНЦІЯ)

Тема: Міжнародні відносини і світовий політичний процес

Мета:

- знати: основні тенденції світового політичного процесу як системи міжнародних відносин, сутність глобальних проблем сучасності, місце і роль України в сучасному світовому політичному процесі;

- вміти: аналізувати основні проблеми світового політичного процесу, особливості міжнародного положення України, зіставляти місце та роль міжнародних, регіональних та національних організацій у розв’язанні глобальних проблем сучасності.

План:

І. Світовий політичний процес як система міжнародних відносин.

2. Глобальні проблеми сучасності, політичні шляхи їх розв’язання.

3. Місце і роль України в сучасному світовому політичному процесі.

Теми рефератів та доповідей:

1. Міжнародна політика в традиційному суспільстві.

2. Глобалізам та фрагментарізм в сучасному світовому процесі.

3. Концепція державних інтересів в політології.

4. Роль транснаціональних корпорацій у світовій політиці.

5. Проблеми тероризму в умовах ескалації третьої світової війни

6. Міжнародна політика України: історія та сучасність.

7. Україна і Співдружність незалежних держав: історія та сучасність.

8. Україна і міжнародні організації.

9. Україна і регіональні міжнародні організації.

10. Тенденції розвитку державності в сучасному світі.

11. Теорія «третьої хвилі» Е. Тоффлера та «третьої хвилі демократизації» С. Хантінгтона.

12. Концепція «зіткнення цивілізацій» С. Хантінгтона.

13. Системність у міжнародних відносинах: історія і сучасність.

14. Роль ООН у системі міжнародних відносин.

15. Міжнародні організації та їх роль у сучасному міжнародному просторі.

16. Геополітика як спеціальна галузь політичних знань.

17. Найвпливовіші наукові напрямки в західній геополітичній думці кінця ХХ – початку ХХІ ст.

18. Новий світовий порядок початку ХХІ ст.: багатополюсність та поліцивілізаційність.

19. Геополітичний статус України.

20. Політичні стратегії вирішення глобальних проблем.

21. Геополітичні тенденції на сучасному етапі.

22. Неоатлантична і неомондіалістська геополітичні концепції: переваги та недоліки.

23. Дипломатія незалежної України: історія та сучасність.

24. Україна і Росія: разом чи окремо.

25. Європейський Союз: історія та сучасність.

26. Політична реклама як засіб формування політичної свідомості.

27. Роль груп тиску та противаги за умови прийняття політичного рішення.

28. Роль третьої сили у політичному конфлікті.

29. Правові засади сучасного лобізму: світовий досвід.

30. Лобізм: концептуальні засади.

31. Передвиборчі перегони парламентських виборів 2012 року в Україні.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З КУРСУ «ПОЛІТОЛОГІЯ».

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентами.

Самостійна робота студентів є однією з форм організації і здійснення навчання, основною формою оволодіння навчальним матеріалом і надбання навичок використання теорії і методології в практичній діяльності у вільний від обов’язкових навчальних занять час за розкладом.

Методичне рекомендації щодо самостійної роботи студентів по вивченню курсу «Політологія» розроблено з урахуванням заходів, які передбачають:

- виділення по темі навчальних цілей. Вони спрямовують процес навчання та чітко визначають, про що саме студенти мають дізнатися, вивчаючи тему. Вони нібито встановлюють “планку рівня знань” по кожній темі;

- формулювання контрольних запитань. Вони концентрують увагу студентів на найбільш суттєвих питаннях, вказують на важливі аспекти теми, допомагають засвоїти матеріал;

- формулювання питань для обговорення. Вони сприяють активізації творчої роботи, критичному оцінюванню здобутих знань, вивченню не лише теоретичних, але і практичних проблем політичної діяльності;

- виконання студентам завдань по зазначеним темам. Вони формують навички роботи зі спеціальною літературою, спрямовують на розуміння теоретичних та практичних аспектів політології;

- використання різноманітних засобів активізації творчої діяльності студентів.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.164.78 (0.007 с.)