Цілісна оцінка групового естетичного показника якості виробу 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Цілісна оцінка групового естетичного показника якості виробуЕксперт №1________________

Виріб_________________________ ______________________________

Шевченко Вікторія Володимирівна

Цілісна оцінка, бали
I етап II етап
3,6    
Дата Підпис

Карта Iа

Цілісна оцінка групового естетичного показника якості виробу

 

Цілісна оцінка, бали Групи виробів Шкала оцінки в балах
Від 2-5 б – кращі   Кращі
Від 3 - 4 б   Хороші
Від 2-3 б   Задовільні
Від 1-2 б   Погані
   

Якщо цілісна оцінка естетичного рівня якості виробу складає 3,6 бали , то цей товар відноситься до групи «Хороші».

Перевірку результатів цілісної оцінки здійснює робоча група за допомогою коефіцієнта варіації, який визначається за програмою „Демо – Метод – Коефіцієнт”. Коефіцієнт варіації визначається за формулою:

; (1)

де σ – середнє квадратичне відхилення; яке визначається за формулою 2:

σ= ; (2)

- середня оцінка групового естетичного, яка визначається за формулою 3:

= ; (3)

де – оцінка групового естетичного показника, дана і – м експертом;

ß – число експертів. Коефіцієнти варіації порівнюють з граничними значеннями коефіцієнта варіації (Табл.1).

Таблиця 1

Граничне значення коефіцієнта варіації Ступінь узгодженості думок експертів
< 0,10 від 0, 11 до 0,15 від 0,16 до 0, 25 від 0,26 до 0, 35 > 0,35 Висока Вище середньої Середня Нижче середньої Низька

Результати цілісної оцінки вважаються достовірними, якщо має місце висока, або вище середньої ступінь узгодженості думок експертів υ ≤ 0,15. У цьому випадку середня арифметична оцінок групового естетичного показника якості (Пці) приймається за результуючу оцінку (Карта 1а).

Таблиця 2

Визначення узгодженості думок експертів при цілісній оцінці групового естетичного показника якості виробу

Експерти Пці Пц σ υ
1. П.І.П.        
2.        
3.        
4.        
5.        
І т.д.        
Дата Керівник робочої групи П.І.П.

Якщо єдність суджень експертів не було досягнуто, керівник експертної групи приймає рішення про проведення другого етапу цілісної оцінки.

На II етапі цілісної оцінки проводиться колективне обговорення і коректування результатів попередньої оцінки. Після обговорення кожний експерт знову виставляє оцінку групового естетичного показника якості з урахуванням обговорення (П′′ці). Керівник експертної групи, ведучий експерт і технічний секретар виясняють узгодженість суджень експертів (по карті 1, II етап). При явній близькості оцінок – результуючою оцінкою вважається середня арифметична. Якщо ж і після обговорення узгодженість думок не досягнута, то проводиться відкрите обговорення і голосування. Приймається рішення, що отримало більшість голосів, яке і заноситься в експертне рішення.

Комплексна оцінка проводиться в тому випадку, якщо в завдання експертизи входить визначення переваг і недоліків виробу за окремими естетичними показниками і естетичним рівнем якості в цілому. Вона включає:

- складання базового ряду;

- вибір номенклатури показників естетичного рівня якості;

- визначення коефіцієнтів вагомості естетичних показників (Мі), тобто кількісних характеристик вагомості кожного комплексного естетичного показника;

- порівняльний аналіз оцінюваного виробу із базовими зразками;

- оцінка комплексних показників;

- оцінка зважених комплексних показників (Псі X Мі);

- результуюча оцінка естетичного рівня якості.

Експерти визначають вагомість і оцінюють в балах тільки чотири комплексних естетичних показники.

Коефіцієнти вагомості (Мі) експерти визначають виходячи із умови рівності їх суми одиниці (карта II).

Комплексний показник Мі

1. Інформаційна виразність 0,30

2. Раціональність форми 0,28

3.Цілісність композиції 0, 22

4. Досконалість виробничого 0, 20

виконання та стабільність -----------

товарного вигляду 1,00

 

Карта II

Оцінка зважених комплексних показників (Псі X Мі)

Комплексний показник Мі  
1. Інформаційна виразність 3,5х 0,30=1,05    
2. Раціональність форми 4х 0, 28= 1,12    
3. Цілісність композиції 4,3х 0,22 = 0,9    
4. Досконалість виробничого виконання та стабільність товарного вигляду 3,8х 0,20 = 0,76

Карта III

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 142; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.005 с.)