Тема № 14,,Кросова підготовка ” (20балів ) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 14,,Кросова підготовка ” (20балів )Навчальна мета:

4. Відтворити у студентів правильне уявлення про техніку бігу.

5. Вивчення техніки махового кроку.

6. Встановлення індивідуальних особливостей студентів і намічання шляху удосконалення техніки бігу.

Загальний час –10год.

Категорія слухачів – студенти

 

 

Заняття № 1. (4 бали )

Навчальна мета: навчання техніці бігу на повороті

Місце проведення – стадіон

Час – 2 год.

- розігріваючий біг на 800 м.;

- загально-розвиваючи вправи;

- біг на повороті на відрізках 100-150 м.;

- вправи на гнучкість;

- заключний біг на 1 коло.

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати: техніку про бігання на повороті.

Вміти : правильно бігти на повороті.

Завдання для самостійної роботи:

1. Виконати вправи для укріплення м’язів ніг.

 

Заняття № 2. (4 бали )

Навчальна мета :удосконалення техніки бігу на повороті

Місце проведення – стадіон

Час – 2 год.

- повтор заняття № 2;

- пробігати відрізки 200 м.;

- рівномірний біг на 1 км.;

- заключний біг на одне коло.

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати : техніку бігу на повороті

Вміти : правильно бігти на повороті.

Завдання для самостійної роботи:

1. Виконати вправи для укріплення м’язів брюшного пресу.

 

Заняття № 3.(4 бали )

 

Навчальна мета: удосконалення якості загальної витривалості

Місце проведення – стадіон

 

Час – 2 год.

- розігріваючий біг;

- загально-розвиваючи вправи;

- біг з прискоренням темпу;

- кросовий біг з контролем часу ( 20 хв.);

- стрибкові вправи;

- заключний біг на одне коло.

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати : що таке загальна витривалість.

Вміти: розвивати якість загальної витривалості.

Завдання для самостійної роботи:

1.Виконати вправи для укріплення м’язів спини.

 

Заняття № 4. (4 бали)

Навчальна мета:удосконалення якості загальної витривалості

Місце проведення – стадіон

 

час – 2 год.

- повтор заняття № 4;

- кросовий біг на 3 км.;

- стрибкові вправи;

- заключний біг на 1 коло.

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати : засоби нарощування загальної витривалості.

Вміти: удосконалювати якість загальної витривалості.

Завдання для самостійної роботи:

1.Виконати силові вправи для м’язів ніг.

 

Заняття № 5. (4 бали )

Навчальна мета :подальше удосконалення якості загальної витривалості

Місце проведення – стадіон

Час –2 год.

- розігріваючий біг;

- загально-розвиваючи вправи;

- біг з прискоренням темпу;

- кросовий біг з контролем часу ( 25 хв.);

- заключний біг на одне коло.

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати : можливості організму для удосконалення якості загальної витривалості

Вміти : розвинути загальну витривалість

Завдання для самостійної роботи:

1.Виконати вправи на гнучкість.

 

Література:

1. Постанова Кабінету міністрів України № 80 від 15.01.1996 р. “Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовки населення України”.

2. Лёгкая атлетика. Учебник для ВУЗов. Под ред. Азолина Н.Г. - М.: Физкультура и спорт, 1986 г. – 254 с.

3. Ильинич В.И. Физическая культура магістра. Учебник для ВУЗов. - К.: Олимпийская литература, 2001. – 448 с.

4. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учебное пособие для ВУЗов. - К.: Олимпийская литература, 2002 г. – 235 с.

5. Мухін В.М. Фізична реабілітація. - К.: Олімпійська література, 2002 р. – 424 с.

 

 

Тема №15,,Рухомі ігри ” (40 балів )

 

Навчальна мета: відпрацювання техніки елементів в волейбол ,баскетбол, футбол вивчення правил гри .

Загальний час - 20 год.

Категорія слухачів – студенти

 

Заняття № 1. (4 бали )

Навчальна мета:відпрацювання техніки прийому-передачі м’яча двома руками зверху

Місце проведення - ігровий зал

Час - 2 год.

- розігріваючий біг на залі;

- загально-розвиваючі вправи;

- прийом передача м’яча біля стіни;

- прийом передача м’яча в парі;

- навчальна гра в волейбол.

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати - правила гри в волейбол

Вміти - передавати м’яч двома руками зверху

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Повторити правила гри в волейбол

2. Виконати силові вправи для ніг

 

 

Навчальна мета: удосконалення техніки передачі м’яча зверху.

Місце проведення - ігрова зала.

Час - 2 год.

 

- повтор заняття № 1.

- передача м’яча в парі пересуваючись вздовж майданчика

- навчальна гра в волейбол

Після проведеного заняття студент повинен :

Знати- спосіб прийому передачі м’яча

Вміти - виконати передачу м’яча двома руками зверху

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Повторити правила гри в волейбол.

2. Виконати стрибкові вправи.

 

 

Заняття № 2. (4 бали )

 

Навчальна мета: відпрацювання техніки передачі м’яча знизу.

Місце проведення- ігрова зала

Час - 2 год.

- загально-розвиваючі вправи;

- передача м’яча знизу біля стінки;

- передача м’яча двома руками знизу з партнером;

- навчальна гра.

Після проведеного заняття студент повинен:

 

Знати- способи передачі м’яча в волейболі

 

Вміти - передавати м’яч двома руками знизу

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Виконати силові вправи для тулуба.

 

Заняття № 3.(4 бали )

 

Навчальна мета: відпрацювання техніки подачі м’яча зверху та удосконалення передачі знизу.

Місце проведення - ігрова зала

Час - 2 год.

- загально-розвиваючі вправи;

- передача м’яча в парі двома руками знизу;

- передача м’яча через сітку ударом зверху;

- передача м’яча на кількість попадань на майданчик;

- двостороння гра;

- вправи на розслаблення.

Після проведеного заняття студент повинен :

Знати - які є способи подачі м’яча.

 

Вміти - виконати передачу м’яча ударом зверху.

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Повторити правила гри в волейбол.

2. Виконати стрибкові вправи.

 

Заняття № 4. (4 бали )

 

Навчальна мета:відпрацювання техніки подачі м’яча зверху та знизу.

Місце проведення: ігрова зала.

Час: 2 год.

- загально-розвиваючі вправи;

- подача м’яча через сітку ударом знизу;

- подача м’яча ударом зверху;

- подача м’яча на заданий номер;

- двостороння гра.

Після проведеного заняття студент повинен:

 

Знати - способи подачі м’яча при грі в волейбол.

 

Вміти - виконувати подачу знизу та зверху.

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Виконати вправи на гнучкість

2. Виконати силові вправи для ніг

 

Заняття № 5.(4 бали )

 

Навчальна мета:удосконалення техніки подачі м’яча знизу та зверху

Місце проведення - ігрова зала

Час - 2 год.

- повтор заняття № 5;

- подача м’яча зверху на заданий номер;

- подача м’яча знизу на заданий номер;

- двостороння гра.

Після проведеного заняття студент повинен :

Знати - способи подачі м’яча при грі в волейбол.

Вміти - виконувати подачу знизу та зверху.

Завдання для самостійної роботи:

1. Виконати вправи для укріплення сили рук.

2. Повтор правила гри в волейбол.

 

Заняття № 6. (4 бали )

 

Навчальна мета:відпрацювання техніки нападаючого удару

Місце проведення - ігрова зала

Час - 2 год.

- розігріваючий біг навколо майданчика;

- загально-розвиваючи вправи;

- відпрацювання удару з під кидки м’яча в стрибку;

- відпрацювання удару по м’ячеві в стрибку після передачі;

- двостороння гра.

Після проведеного заняття студент повинен :

Знати - техніку нападаючого удару.

Вміти - виконувати нападаючий удар в стрибку.

Завдання для самостійної роботи :

1. Виконати стрибкові вправи.

 

Заняття № 7. (4 бали )

Навчальна мета:удосконалення техніки нападаючого удару.

Місце проведення - ігрова зала.

Час - 2 год.

- повтор заняття № 6;

- виконання нападаючого удару з під кидки м’яча;

- виконання нападаючого удару з передачі;

- виконання нападаючого удару біля стійки;

- двостороння навчальна гра;

Після проведеного завдання студент повинен :

 

Знати - техніку виконання нападаючого удару.

 

Вміти - виконати нападаючий удар після передачі партнера.

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Повторити правила гри в волейбол.

2. Виконати силові вправи для ніг.

 

Заняття № 8. (бали )

Навчальна мета:вивчити техніку блокування нападаючого удару.

Місце проведення - ігрова зала.

Час - 2 год.

- розігріваючий біг;

- загально-розвиваючі вправи;

- імітація блокування біля стійки;

- блокування прямого нападаючого удару;

- двостороння гра.

Після проведеного заняття студент повинен:

 

Знати - техніку блокування прямого нападаючого удару.

 

Вміти - виконати блокування прямого нападаючого удару.

Заняття для самостійної роботи:

1. Виконати стрибкові вправи

 

Заняття № 9. (4 бали )

Навчальна мета:удосконалення блокування нападаючого удару

Місце проведення - ігрова зала

Час - 2 год.

- повтор заняття № 8;

- імітація блокування;

- блокування косого нападаючого удару;

- двостороння гра.

Після проведеного завдання студент повинен :

 

Знати - техніку блокування косого нападаючого удару.

 

Вміти - виконати блокування косого нападаючого удару.

Завдання для самостійної роботи:

1. Виконати силові вправи для укріплення м’язів спини та брюшного пресу

 

Заняття № 10. (4 бали )

Навчальна мета:відпрацювання техніки гри в волейбол способи передачі м’яча.

Місце проведення - спортивна зала.

Час - 2 год.

- вивчення правил гри в волейбол;

- загально-розвиваючі вправи;

- передача м’яча від грудей двома руками;

- передача м’яча з-за голови двома руками;

- виконання кидків м’яча в кошик;

- навчальна гра.

Після проведеного заняття студент повинен :

 

Знати - техніку виконання передачі м’яча від грудей.

 

Вміти - виконати передачу м’яча від грудей.

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Вивчити правила гри в волейбол.

2. Виконати вправи для укріплення м’язів рук.

 

1. Виконати силові вправи для укріплення м’язів ніг.

 

 

Завдання для самостійної роботи :

1. Виконати вправи для розвитку гнучкості.

 

Література:

13. Постанова Кабінету міністрів України № 80 від 15.01.1996 р. “Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовки населення України”.

14. Ильинич В.И. Физическая культура магістра. Учебник для ВУЗов. -К.: Олимпийская литература, 2001. – 448 с.

15.Портных Ю.И. Спортивные игры. Учебник для ВУЗов. - М.: Физкультура и спорт, 1986 г., - 272 с.

 

 

:

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 134; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.007 с.)