Знати - які є способи подачі м’яча. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Знати - які є способи подачі м’яча. 

Вміти - виконати передачу м’яча ударом зверху.

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Повторити правила гри в волейбол.

2. Виконати стрибкові вправи.

 

Заняття № 5. (4 бали )

 

 

Навчальна мета:відпрацювання техніки подачі м’яча зверху та знизу.

Місце проведення: ігрова зала.

Час: 2 год.

- загально-розвиваючі вправи;

- подача м’яча через сітку ударом знизу;

- подача м’яча ударом зверху;

- двостороння гра.

Після проведеного заняття студент повинен:

 

Знати - способи подачі м’яча при грі в волейбол.

 

Вміти - виконувати подачу знизу та зверху.

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Виконати вправи на гнучкість

2. Виконати силові вправи для ніг

 

Заняття № 6. (4 бали )

 

 

Навчальна мета:удосконалення техніки подачі м’яча знизу та зверху

Місце проведення - ігрова зала

Час - 2 год.

- повтор заняття № 5;

- подача м’яча знизу на заданий номер;

- двостороння гра.

Після проведеного заняття студент повинен :

Знати - способи подачі м’яча при грі в волейбол.

Вміти - виконувати подачу знизу та зверху.

Завдання для самостійної роботи:

1. Виконати вправи для укріплення сили рук.

2. Повтор правила гри в волейбол.

 

Заняття № 7. (4 бали )

 

 

Навчальна мета:відпрацювання техніки нападаючого удару

Місце проведення - ігрова зала

Час - 2 год.

- розігріваючий біг навколо майданчика;

- загально-розвиваючи вправи;

- відпрацювання нападаючого удару по м’ячеві ;

- двостороння гра.

Після проведеного заняття студент повинен :

Знати - техніку нападаючого удару.

Вміти - виконувати нападаючий удар в стрибку.

Завдання для самостійної роботи :

1. Виконати стрибкові вправи.

 

Заняття № 8. (4 бали )

Навчальна мета:удосконалення техніки нападаючого удару.

Місце проведення - ігрова зала.

Час - 2 год.

- повтор заняття № 7;

- виконання нападаючого удару з під кидки м’яча;

- - двостороння навчальна гра;

Після проведеного завдання студент повинен :

 

Знати - техніку виконання нападаючого удару.

 

Вміти - виконати нападаючий удару з підкидування м’яча .

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Повторити правила гри в волейбол.

2. Виконати силові вправи для ніг.

 

Заняття № 9. (4 бали )

 

Навчальна мета:вивчити техніку блокування нападаючого удару.

Місце проведення - ігрова зала.

Час - 2 год.

- розігріваючий біг;

- загально-розвиваючі вправи;

- імітація блокування біля стійки;

- двостороння гра.

Після проведеного заняття студент повинен:

 

Знати - техніку блокування прямого нападаючого удару.

 

Вміти - виконати імітацію блокування прямого нападаючого удару.

Заняття для самостійної роботи:

1. Виконати стрибкові вправи

 

 

Література:

1. Постанова Кабінету міністрів України № 80 від 15.01.1996 р. “Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовки населення України”.

2. Ильинич В.И. Физическая культура магістра. Учебник для ВУЗов. -К.: Олимпийская литература, 2001. – 448 с.

3.Портных Ю.И. Спортивные игры. Учебник для ВУЗов. - М.: Физкультура и спорт, 1986 г., - 272 с.

 

Змістовний модуль 2 (60 балів ).

Тема № 3 «Гімнастика» (35 балів).

 

Навчальна мета: відпрацювання техніки виконання вправ на гімнастичних приладах.

Загальний час - 18год.

Категорія слухачів - студенти

 

Заняття № 1. (3 бали)

Навчальна мета: вивчити вправи на високій перекладині

Місце проведення - спортивний зал

Час - 2 год.

- загально-розвиваючі вправи

- вправи на гнучкість

- підтягування хватом з верху

- підтягування на перекладині з положенням ніг – «кут»

- піднімання прямих ніг до жердини

- підйом переворотом на високій перекладині

В результаті проведеного заняття студент повинен:

Знати- вправи, які треба виконати на жердині

Вміти- виконати підйом переворотом

Завдання для самостійної роботи:

1. Виконати вправи для розвитку сили м’язів рук.

 

Заняття № 2. (4 бали )

Навчальна мета: удосконалення вправ на високій перекладині

Місце проведення - спортивний зал

час - 2 год.

- загально-розвиваючі вправи

- вправи на гнучкість

- підтягування хватом з верху

- підтягування на перекладині з положенням ніг - ,,кут”

- піднімання прямих ніг до жердини

- підйом переворотом на високій перекладині

 

В результаті проведеного заняття студент повинен:

Знати- вправи, які треба виконати на жердині

Вміти- виконати підйом переворотом

Завдання для самостійної роботи:

1. Виконати вправи для розвитку сили м’язів рук.

 

 

Заняття № 3. (4 бали )

 

Навчальна мета: вивчити підйом розчином на високій перекладені

Місце проведення - гімнастична зала

Час - 2 год.

- загально-розвиваючі вправи

- вправи на гнучкість

- розмахування в висі на жердині

- махом в перед, підняти носки ніг до жердини

- виконати підйом розчином з допомогою партнера

- вправи на гімнастичній лаві

В результаті проведеного заняття студент повинен:

Знати- вправи на високій жердині, які дозволяють підготуватись до виконання основної вправи

Вміти- виконати підйом розчином на високій перекладині

Завдання для самостійної роботи:

1. Відпрацювати підтягування на жердині хватом зверху і знизу

 

Заняття № 4. (4 бали )

 

 

Навчальна мета: удосконалити підйом розчином на високій перекладені

Місце проведення - гімнастична зала

час - 2 год.

- загально-розвиваючі вправи

- вправи на гнучкість

- розмахування в висі на жердині

- махом в перед, підняти носки ніг до жердини

- виконати підйом розчином з допомогою партнера

- вправи на гімнастичній лаві

В результаті проведеного заняття студент повинен:

Знати- вправи на високій жердині, які дозволяють підготуватись до виконання основної вправи

Вміти- виконати підйом розчином на високій перекладині

Завдання для самостійної роботи:

1. Відпрацювати підтягування на жердині хватом зверху і знизу

 

Заняття № 5. (4 бали )

 

Навчальна мета: вивчити вправи на брусах: ,,стійка на плечах, перекид вперед в сід ноги нарізно”.

Місце проведення - гімнастична зала

Час - 2 год.

- загально-розвиваючі вправи

- вправи на гнучкість

- стійка на плечах силою ( виконувати зі страхуванням )

- перекид вперед в сід ноги нарізно

- вправи на гімнастичній лаві

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати- як виконати стійку на плечах та перекид вперед в сід ноги нарізно

Вміти- виконати стійку на плечах силою на паралельних брусах.

Завдання для самостійної роботи:

1. Відпрацювати вправи для розвитку сили м’язів рук

 

Заняття № 6. (4 бали )

Навчальна мета:розучування стійки на голові.

Місце проведення: спортивна зала.

Час: 2 год.

- загально-розвиваючі вправи;

- розучування стійки на голові з підстраховкою партнером;

- силові вправи для рук;

- вправи на гнучкість;

В результаті проведеного заняття студент повинен :

Знати: техніку виконання стійки на голові.

Вміти: виконати стійку на голові.

Завдання для самостійної роботи:

1. Виконати вправи для розвитку сили м’язів брюшного пресу.

 

Заняття № 7. (4 бали )

 

Навчальна мета : вивчення техніки перекидів.

Місце проведення: ігрова зала.

Час: 2 год.

- загально-розвиваючи вправи;

- виконати перекати на спині;

- виконати згинання-розгинання рук в упорі;

- виконати перекид вперед;

- виконати вправи на гнучкість;

- виконати вправи на розслаблення;

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати: техніку виконання перекиду.

Вміти: виконати перекид вперед.

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Виконати силові вправи для тулуба.

 

Заняття № 8. (4 бали )

 

Навчальна мета:вивчення техніки виконання перекиду назад стійки на руках

Місце проведення: спортивна зала.

Час: 2 год.

- загально-розвиваючі вправи;

- виконати перекати на спині;

- виконати перекид назад;

- виконати стійку на руках з страхуючим партнером;

- виконати вправи для розвитку сили м’язів брюшного пресу;

- вправи для гнучкості;

Після проведеного заняття студент повинен :

Знати: техніку виконання перекиду назад.

Вміти: виконати перекид назад та стійку на руках.

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Виконати вправи для розвитку сили м’язів ніг.

 

Заняття № 9. (4 бали )

 

Навчальна мета:удосконалення техніки виконання перекидів вперед та назад стійки на руках

Місце проведення: спортивна зала.

Час: 2 год.

- загально-розвиваючи вправи;

- виконати перекиди вперед;

- те ж назад;

- виконати стійку на руках біля стінки;

- те ж самому;

- вправи для розвитку гнучкості.

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати: техніку виконання перекидів та стійки на руках.

Вміти: виконати перекиди та стійку на руках.

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Виконати силові вправи для м’язів тулуба.

Література:

1. Постанова Кабінету міністрів України № 80 від 15.01.1996 р. “Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовки населення України”.

2. Наказ Міністерства освіти України № 166 від 25.05.98 року “Про нормативні документи з фізичного виховання”.

3. Гимнастика с методикой преподавания (учебное пособие под ред. Меньшикова Н.К.) – М: Просвещение, 1990. – 222 с.

4. Ильинич В.И. Физическая культура магістра. Учебник для ВУЗов. -К.: Олимпийская литература, 2001. – 448 с.

5. Фохтин В.Г. Атлетическая гимнастика без отягощений. - К.: Олимпийская литература, 1999 г. – 150 с.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 111; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.007 с.)