Місце проведення – спортивний зал.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Місце проведення – спортивний зал.Час – 2 год.

- загально-розвиваючи вправи

- розмахування гирі лівою та правою рукою одночасно до рівня плечей

- поштовх двох гир з плечей на прямій руки

- вправи на розслаблення

 

Після проведеного заняття студент повинен :

Знати– техніку виконання поштовху гир двома руками одночасно

Вміти – виконати поштовх гирь двома руками вгору

Завдання для самостійної роботи:

1 Виконати комплекс вправ для розвитку сили ніг

 

Заняття № 4. (2 бали)

 

 

Навчальна мета : відпрацювання техніки ривка гирі однією рукою

 

Місце проведення – спортивна зала

 

Час – 2 год.

Загально-розвиваючі вправи:

- розмахування гирею однією рукою до рівня плечей;

- ривок гирі однією рукою доверху на пряму руку;

- повторити туж вправу іншою рукою;

- підтягування на жердині;

- вправи на розслаблення.

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати – техніку виконання ривка гирі однією рукою.

Вміти – виконати ривок гирі догори однією рукою.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Виконати комплекс вправ для розвитку сили рук.

 

Заняття № 5. (2 бали)

 

 

Навчальна мета : навчання техніці піднімання штанги на груди

Місце проведення – тренажерний зал

Час – 2 год.

- загально – розвиваючи вправи;

- імітаційні вправи для піднімання штанги;

- піднімання на груди одного;

- піднімання на груди помірної ваги;

- вправи з гантелями;

- присідання з гантелями на плечах;

- вправи на розслаблення;

 

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати – техніку підйому штанги на груди

Вміти – виконати підйом штанги на груди

Завдання для самостійної роботи:

1. Повторити прийоми страхування під час занять.

1. Виконати вправи для розвитку рук.

 

Заняття № 6. (2 бали)

 

Навчальна мета : навчитись техніці штовхання штанги з грудей.

Місце проведення тренажерний зал.

Час – 2 год.

- загально –розвиваючи вправи;

- імітаційні вправи для поштовху штанги вгору;

- штовхання помірної ваги;

- вправи на розслаблення.

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати – техніку виконання поштовху штанги з грудей.

Вміти – виконати поштовх штанги на прямі руки вгору.

Завдання для самостійної роботи:

1 Виконати вправи для розвитку м’язів брюшного пресу та спини.

 

Заняття № 7. (2 бали)

 

 

Навчальна мета : виконання контрольних нормативів

Місце проведення – тренажерний зал

Час – 2 год.

· загально –розвиваючи вправи;

· підтягування на жердині на максимальну кількість разів

· лежачи на підлозі піднімання тулуба

· присідання зі штангою на плечах помірної ваги але максимальну кількість разів

· вправи на розслаблення

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати – мету контрольних нормативів

Вміти – виконати контрольні нормативи

Завдання для самостійної роботи :

1 Виконати вправи на гнучкість.

 

Заняття № 8. (2 бали)

 

 

Навчальна мета : вивчення техніки ривка штанги.

Місце проведення – тренажерний зал.

Час – 2 год.

· загально-розвиваючі вправи;

· імітаційні вправи для ривка штанги;

· ривок від штанги;

· ривок штанги помірної ваги;

· вправи на розслаблення.

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати – техніку виконання ривка штанги

.

Вміти – виконати ривок штанги на прямі руки.

Завдання для самостійної роботи:

 

1 Виконати вправи для розвитку сили м’язів спини.

 

 

Заняття № 9. (5 бали)

 

 

Навчальна мета : вивчення техніки присідання зі штангою на плечах.

Місце проведення – тренажерний зал.

Час – 2 год.

- загально-розвиваючі вправи;

- присідання зі штангою на плечах вагою 50 кг.;

- присідання зі штангою на плечах вагою 70 кг.;

- силові вправи для м’язів рук;

- вправи на розслаблення;

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати – техніку виконання присідання зі штангою

Вміти – виконувати присідання зі штангою на плечах

Завдання для самостійної роботи :

1 Виконати вправи на гнучкість.

 

 

Заняття № 10. (5 бали)

 

Навчальна мета : вивчення техніки жиму штанги від грудей

 

Місце проведення – тренажерний зал

 

Час – 2 год.

- загально-розвиваючи вправи;

- вижимання від штанги;

- вижимання штанги з помірною вагою;

- вижимання штанги лежачи від грудей;

- присідання зі штангою на плечах;

- вправи на розслаблення;

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати – техніку жиму штанги від грудей.

Вміти– вижимати штангу на прямі руки.

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Виконати вправи для розвитку сили рук.

 

Література:

1. Постанова Кабінету міністрів України № 80 від 15.01.1996 р. “Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовки населення України”.

2. Олешко В.Г. Силові види спорту. - К.: Олімпійська література, 1999 р. – 288 с.

3. Фохтин В.Г. Атлетическая гимнастика без отягощений. - К.: Олимпийская литература, 1999 г. – 150 с.

4. Мухін В.М. Фізична реабілітація. - К.: Олімпійська література, 2002 р. – 424 с.

 

Тема № 8 «Човниковий біг»(15 балів )

 

Навчальна мета:Навчити студентів човниковому бігу .

Загальний час: 6 годин

Категорія слухачів: студенти

Заняття №1. (5 балів )

Навчальна мета:навчити студентів техніці човникового бігу.

Місце проведення:стадіон.

В результаті проведення заняття студенти повинен:

 

Знати: Техніку човникового бігу.

 

Вміти:Виконувати: а) техніку старту;

б) техніку розвороту;

в) біг з прискоренням по дистанції.

Завдання для самостійної роботи:

1. Відпрацювання техніки старту, розвороту.

2. Відпрацювання загально - розвиваючих вправ для м’язів ніг.

 

 

Заняття №2. (5 балів )

Навчальна мета:навчити студентів техніці човникового бігу.

Місце проведення:стадіон.

В результаті проведення заняття студенти повинен:

 

Знати: Техніку човникового бігу.

 

Вміти:Виконувати: а) техніку старту;

б) техніку розвороту;

в) біг з прискоренням по дистанції.

Завдання для самостійної роботи:

3. Відпрацювання техніки старту, розвороту.

4. Відпрацювання загально - розвиваючих вправ для м’язів ніг.

 

 

Заняття№3. (5 балів )

Навчальна мета:навчити студентів техніці човникового бігу.

Місце проведення:стадіон.

В результаті проведення заняття студенти повинен:

 

Знати: Техніку човникового бігу.

 

Вміти:Виконувати: а) техніку старту;

б) техніку розвороту;

в) біг з прискоренням по дистанції.

Завдання для самостійної роботи:

5. Відпрацювання техніки старту, розвороту.

6. Відпрацювання загально - розвиваючих вправ для м’язів ніг.

 

 

Тема № 9 ,,Кросова підготовка ” (10 балів )

Навчальна мета:

1. Відтворити у студентів правильне уявлення про техніку бігу.

2. Вивчення техніки махового кроку.

3. Встановлення індивідуальних особливостей студентів і намічання шляху удосконалення техніки бігу.

Загальний час –10год.

Категорія слухачів – студенти

 

Заняття № 1. (2 бали )

Навчальна мета: навчання техніці бігу на довгі дистанції

Місце проведення – стадіон

Час – 2 год.

- розігріваючий біг на 800 м.;

- загально розвиваючі вправи;

- біг з прискоренням темпу;

- біг з місця по команді;

- рівномірний біг на 2 км.;

- вправи на розслаблення.;

- заключний біг на 1 коло.

Після проведеного заняття студент повинен:

знати– техніку бігу на середні дистанції.

вміти– правильно виконувати біг прямо.

Навчальна мета: удосконалення виконання спеціальних бігових вправ

Місце проведення: стадіон

Час: 2 год.

- розігріваючий біг на 800 м

- спеціальні бігові вправи по 60 м :

- з високим підніманням колін

- біг стрибками з ноги на ногу

- пробігання відрізку на 300 м

- заключний біг на одне коло

В результаті проведеного заняття студент повинен:

Знати– для якої цілі використовуються спеціальні бігові вправи

Вміти – правильно виконувати ці вправи

 

Завдання для самостійної роботи :

1.Виконати декілька вправ для сили ніг

 

Заняття № 2. ( 2 бали )

Навчальна мета: удосконалення виконання спеціальних вправ бігуна.

Місце проведення: стадіон

Час: 2 год.

- розігріваючий біг на 600 м

- загально-розвиваючі вправи

- спеціальні вправи бігуна по 80 м :

- біг з високим піднімання колін

- біг стрибками з ноги на ногу

- стрибки на одній нозі

- легка пробіжка на 400 м

- заключний біг на одне коло

 

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати– для покращання яких якостей використовуються спеціальні вправи

Вміти – правильно виконувати ці вправи

 

Завдання для самостійної роботи:

1.Зробити вправи для зміцнення м’язів задньої поверхні стегон

 

Заняття № 3. ( 2 бали )

Навчальна мета: відпрацювання техніки виконання бігу з високого старту

Місце проведення – стадіон

 

Час – 2 год.

 

- розігріваючий біг на 800 м

- загально-розвиваючі вправи

- біг з місця на відрізках 30 м

- біг з високого старту з опорою на одну руку на 30 м х 6 р.

- про бігання відрізків 120 м х 2 р.

- заключний біг на одне коло.

 

Після проведеного заняття студент повинен :

Знати –для чого застосовується високий старт

Вміти –правильно виконувати високий старт

Завдання для самостійної роботи:

2. виконати силові вправи для ніг та рук

 

Заняття № 4. ( 2 бали )

Навчальна мета: удосконалення техніки відпрацювання техніки виконання бігу з високого старту

Місце проведення – стадіон

Час – 2 год.

- розігріваючий біг на 800 м

- загально-розвиваючі вправи

- біг з місця на відрізках 30 м

- біг з високого старту з опорою на одну руку на 30 м х 6р.

- про бігання відрізків 120 м х 2р.

- заключний біг на одне коло.

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати– для чого застосовується високий старт

Вміти– правильно виконувати високий старт

Завдання для самостійної роботи:

1.Виконати силові вправи для ніг та рук

 

Заняття № 5. ( 2 бали )

Навчальна мета: вивчити виконання бігу з високого старту та ознайомлення з бігом з низького старту

Місце проведення – стадіон

Час – 2 год.

- розігріваючий біг на 800 м.;

- загально-розвиваючі вправи;

- біг з високого старту на 20 м х 4 р.;

- біг з низького старту на 20 м х 4 р.;

- про бігання відрізку 400 м легко;

- заключний біг на одне коло.

Після проведеного заняття студент повинен

Знати –перевагу бігу з низького старту перед бігом з високого старт

Вміти –прийматинизький старт

Завдання для самостійної роботи:

1.Відпрацювати біг з низького старту

1. Виконати стрибкові вправи для ніг

 

Література:

 

5. Постанова Кабінету міністрів України № 80 від 15.01.1996 р. “Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовки населення України”.

6. Наказ Міністерства освіти України № 166 від 25.05.98 року “Про нормативні документи з фізичного виховання”.

7. Ильинич В.И. Физическая культура магістра. Учебник для ВУЗов. - К.: Олимпийская литература, 2001. – 448 с.

8. Лёгкая атлетика. Учебник для ВУЗов. Под ред. Азолина Н.Г. -М.: Физкультура и спорт, 1986 г. – 254 с.

Модуль3.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.039 с.)