Тема№4,,Спортивні ігри ” (волейбол) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема№4,,Спортивні ігри ” (волейбол)(25 балів)

 

Навчальна мета: відпрацювання техніки гри в волейбол .

Загальний час – 16 год.

Категорія слухачів – студенти

Заняття № 1.(3 бали)

Навчальна мета:відпрацювання техніки прийому-передачі м’яча двома руками зверху

Місце проведення - ігровий зал

Час - 2 год.

- розігріваючий біг на залі;

- загально-розвиваючі вправи;

- прийом передача м’яча біля стіни;

- прийом передача м’яча в парі;

- навчальна гра в волейбол.

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати - правила гри в волейбол

Вміти - передавати м’яч двома руками зверху

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Повторити правила гри в волейбол

2. Виконати силові вправи для ніг

 

Заняття № 2. (3 бали)

 

Навчальна мета: удосконалення техніки передачі м’яча зверху.

Місце проведення - ігрова зала.

Час - 2 год.

 

- повтор заняття № 1.

- передача м’яча в парі пересуваючись вздовж майданчика

- навчальна гра в волейбол

Після проведеного заняття студент повинен :

Знати- спосіб прийому передачі м’яча

Вміти - виконати передачу м’яча двома руками зверху

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Повторити правила гри в волейбол.

2. Виконати стрибкові вправи.

 

Заняття № 3. (3 бали)

Навчальна мета: відпрацювання техніки передачі м’яча знизу.

Місце проведення- ігрова зала

Час - 2 год.

- загально-розвиваючі вправи;

- передача м’яча знизу біля стінки;

- передача м’яча двома руками знизу з партнером;

- навчальна гра.

Після проведеного заняття студент повинен:

 

Знати- способи передачі м’яча в волейболі

 

Вміти - передавати м’яч двома руками знизу

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Виконати силові вправи для тулуба.

 

Заняття № 4. (3 бали )

 

Навчальна мета: відпрацювання техніки подачі м’яча зверху та удосконалення передачі знизу.

Місце проведення - ігрова зала

Час - 2 год.

- загально-розвиваючі вправи;

- передача м’яча в парі двома руками знизу;

- передача м’яча через сітку ударом зверху;

- передача м’яча на кількість попадань на майданчик;

- двостороння гра;

- вправи на розслаблення.

Після проведеного заняття студент повинен :

Знати - які є способи подачі м’яча.

 

Вміти - виконати передачу м’яча ударом зверху.

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Повторити правила гри в волейбол.

2. Виконати стрибкові вправи.

 

Заняття № 5.( 3 бали)

 

Навчальна мета:відпрацювання техніки подачі м’яча зверху та знизу.

Місце проведення: ігрова зала.

Час: 2 год.

- загально-розвиваючі вправи;

- подача м’яча через сітку ударом знизу;

- подача м’яча ударом зверху;

- подача м’яча на заданий номер;

- двостороння гра.

Після проведеного заняття студент повинен:

 

Знати - способи подачі м’яча при грі в волейбол.

 

Вміти - виконувати подачу знизу та зверху.

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Виконати вправи на гнучкість

2. Виконати силові вправи для ніг

 

Заняття № 6. (3 бали)

 

Навчальна мета:удосконалення техніки подачі м’яча знизу та зверху

Місце проведення - ігрова зала

Час - 2 год.

- повтор заняття № 5;

- подача м’яча зверху на заданий номер;

- подача м’яча знизу на заданий номер;

- двостороння гра.

Після проведеного заняття студент повинен :

Знати - способи подачі м’яча при грі в волейбол.

Вміти - виконувати подачу знизу та зверху.

Завдання для самостійної роботи:

1. Виконати вправи для укріплення сили рук.

2. Повтор правила гри в волейбол.

 

Заняття № 7.(3 бали)

 

Навчальна мета:відпрацювання техніки нападаючого удару

Місце проведення - ігрова зала

Час - 2 год.

- розігріваючий біг навколо майданчика;

- загально-розвиваючи вправи;

- відпрацювання удару по м’ячеві в підлогу;

- відпрацювання удару з під кидки м’яча в стрибку;

- відпрацювання удару по м’ячеві в стрибку після передачі;

- двостороння гра.

Після проведеного заняття студент повинен :

Знати - техніку нападаючого удару.

Вміти - виконувати нападаючий удар в стрибку.

Завдання для самостійної роботи :

1. Виконати стрибкові вправи.

 

Заняття № 8.(4 бали)

Навчальна мета:удосконалення техніки нападаючого удару.

Місце проведення - ігрова зала.

Час - 2 год.

- повтор заняття № 7;

- виконання нападаючого удару з під кидки м’яча;

- виконання нападаючого удару з передачі;

- виконання нападаючого удару біля стійки;

- двостороння навчальна гра;

Після проведеного завдання студент повинен :

 

Знати - техніку виконання нападаючого удару.

 

Вміти - виконати нападаючий удар після передачі партнера

 

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Повторити правила гри в волейбол.

2. Виконати силові вправи для ніг.

 

 

Література:

4. Постанова Кабінету міністрів України № 80 від 15.01.1996 р. “Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовки населення України”.

5. Ильинич В.И. Физическая культура магістра. Учебник для ВУЗов. -К.: Олимпийская литература, 2001. – 448 с.

6.Портных Ю.И. Спортивные игры. Учебник для ВУЗов. - М.: Физкультура и спорт, 1986 г., - 272 с.

 

 

Модуль 2

 

Змістовний модуль 1 (50 балів )

 

Тема № 5. ,,Легкоатлетичні вправи ”

 

Навчальна мета: відпрацювання техніки виконання легкоатлетичних вправ.

 

Загальний час: 22год.

Категорія слухачів: студенти

 

Заняття № 1.(2,5 бали )

Навчальна мета: вивчити виконання спеціальних бігових вправ

Місце проведення : стадіон

Час: 2 год.

- розігріваючий біг на 800 м

- спеціальні бігові вправи по 60 м :

- з високим підніманням колін

- біг стрибками з ноги на ногу

- пробігання відрізку на 300 м

- заключний біг на одне коло.

 

В результаті проведеного заняття студент повинен:

Знати- для якої цілі використовуються спеціальні бігові вправи

Вміти – правильно виконувати ці вправи

 

Завдання для самостійної роботи:

1) виконати декілька вправ для сили ніг

 

Заняття № 2. (2,5 бали )

Навчальна мета: удосконалення виконання спеціальних бігових вправ

Місце проведення: стадіон

Час: 2 год.

- розігріваючий біг на 800 м

- спеціальні бігові вправи по 60 м :

- з високим підніманням колін

- біг стрибками з ноги на ногу

- пробігання відрізку на 300 м

- заключний біг на одне коло

В результаті проведеного заняття студент повинен:

Знати– для якої цілі використовуються спеціальні бігові вправи

Вміти – правильно виконувати ці вправи

 

Завдання для самостійної роботи :

1. виконати декілька вправ для сили ніг

 

Заняття № 3. (2,5 бали )

Навчальна мета: удосконалення виконання спеціальних вправ бігуна.

Місце проведення: стадіон

Час: 2 год.

- розігріваючий біг на 600 м

- загально-розвиваючі вправи

- спеціальні вправи бігуна по 80 м :

- біг з високим піднімання колін

- біг стрибками з ноги на ногу

- стрибки на одній нозі

- легка пробіжка на 400 м

- заключний біг на одне коло

 

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати– для покращання яких якостей використовуються спеціальні вправи

Вміти – правильно виконувати ці вправи

 

Завдання для самостійної роботи:

1. зробити вправи для зміцнення м’язів задньої поверхні стегон

 

 

Заняття № 4. (2,5 бали )

Навчальна мета: відпрацювання техніки виконання бігу з високого старту

Місце проведення – стадіон

 

Час – 2 год.

 

- розігріваючий біг на 800 м

- загально-розвиваючі вправи

- біг з місця на відрізках 30 м

- біг з високого старту з опорою на одну руку на 30 м х 6 р.

- пробігання відрізків 120 м х 2 р.

- заключний біг на одне коло.

 

Після проведеного заняття студент повинен :

Знати –для чого застосовується високий старт

Вміти –правильно виконувати високий старт

Завдання для самостійної роботи:

1. виконати силові вправи для ніг та рук

 

 

Заняття № 5. (2,5 бали )

Навчальна мета: удосконалення техніки відпрацювання техніки виконання бігу з високого старту

Місце проведення – стадіон

Час – 2 год.

- розігріваючий біг на 800 м

- загально-розвиваючі вправи

- біг з місця на відрізках 30 м

- біг з високого старту з опорою на одну руку на 30 м х 6р.

- пробігання відрізків 120 м х 2р.

- заключний біг на одне коло.

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати– для чого застосовується високий старт

Вміти– правильно виконувати високий старт

Завдання для самостійної роботи:

1. виконати силові вправи для ніг та рук

 

Заняття № 6. (2,5 бали )

Навчальна мета: вивчити виконання бігу з високого старту та ознайомлення з бігом з низького старту

Місце проведення – стадіон

Час – 2 год.

- розігріваючий біг на 800 м.;

- загально-розвиваючі вправи;

- біг з високого старту на 20 м х 4 р.;

- біг з низького старту на 20 м х 4 р.;

- пробігання відрізку 400 м легко;

- заключний біг на одне коло.

Після проведеного заняття студент повинен

Знати –перевагу бігу з низького старту перед бігом з високого старт

Вміти –прийматинизький старт

Завдання для самостійної роботи:

1. відпрацювати біг з низького старту

 

Заняття № 7. (3 бали )

Навчальна мета: удосконалення бігу з високого старту та ознайомлення з бігом з низького старту

Місце проведення – стадіон

Час – 2 год.

- розігріваючий біг на 800 м

- загально-розвиваючі вправи

- біг з високого старту на 20 м х 4р.

- Біг з низького старту на 20 м х 4р.

- Пробігання відрізку 400 м легко

- Заключний біг на одне коло

Після проведеного заняття студент повинен

Знати –перевагу бігу з низького старту перед бігом з високого старт

Вміти –прийматинизький старт

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Відпрацювати біг з низького старту

 

Заняття № 8. (3 бали )

Навчальна мета: Навчитись бігу з ходу

Місце проведення – стадіон

час – 2 год.

- розігріваючий біг на 600 м

- загально-розвиваючі вправи

- про бігання відрізків 40,50,60 м з ходу

- про бігання відрізків 200 м легко

- заключний біг на одне коло.

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати– як провести біг з ходу ( після набору швидкості, треба бігти в повну силу на заданому відрізку дистанції )

Вміти– пробігати задані відрізки в повну силу

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Зробити вправи для укріплення м’язів ніг.

Заняття № 9. (3 бали)

 

Навчальна мета: удосконалення бігу з ходу

Місце проведення – стадіон

Час – 2 год.

- розігріваючий біг на 600 м

- загально-розвиваючі вправи

- про бігання відрізків 40,50,60 м з ходу

- про бігання відрізків 200 м легко

- заключний біг на одне коло.

Після проведеного заняття студент повинен:

знати– як провести біг з ходу ( після набору швидкості, треба бігти в повну силу на заданому відрізку дистанції )

вміти– пробігати задані відрізки в повну силу

Завдання для самостійної роботи:

1. зробити вправи для укріплення м’язів ніг.

 

Заняття № 10. (3 бали)

Навчальна мета : Навчитись бігу з ходу

Місце проведення – стадіон

Час – 2 год.

- розігріваючий біг на 600 м

- загально-розвиваючі вправи

- про бігання відрізків 60 х 4 р. з ходу

- про бігання 100 м х 1 р. з ходу

- про бігання відрізку 400 м легко

- заключний біг на 1 коло.

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати– мету проведення бігу з ходу ( вміння підтримувати швидкість як можна довше)

Вміти– бігти швидко і розслаблено від початку відрізку до кінця

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Виконати стрибкові вправи для ніг

 

Заняття №11. (3 бали)

Навчальна мета : удосконалення бігу з ходу

 

Місце проведення – стадіон

 

час – 2 год.

- розігріваючий біг на 600 м

- загально-розвиваючі вправи

- про бігання відрізків 60 х 4 р з ходу

- про бігання 100 м х 1 р з ходу

- про бігання відрізку 400 м легко

- заключний біг на 1 коло.

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати– мету проведення бігу з ходу ( вміння підтримувати швидкість як можна довше)

Вміти– бігти швидко і розслаблено від початку відрізку до кінця

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Виконати стрибкові вправи для ніг

Література:

 

1. Постанова Кабінету міністрів України № 80 від 15.01.1996 р. “Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовки населення України”.

2. Наказ Міністерства освіти України № 166 від 25.05.98 року “Про нормативні документи з фізичного виховання”.

3. Ильинич В.И. Физическая культура магістра. Учебник для ВУЗов. - К.: Олимпийская литература, 2001. – 448 с.

4. Лёгкая атлетика. Учебник для ВУЗов. Под ред. Азолина Н.Г. -М.: Физкультура и спорт, 1986 г. – 2004г.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.009 с.)